Andrus Kuus: 5 nippi kuidas müügimeeskond ühise eesmärgi nimel töötama panna

Kuna müüki ollakse harjutud nägema, kui individuaalset “sporti”, jäätakse tihti tähelepanuta müügijõud, mis peitub ühtses meeskonnas. Juhtimistreener Andrus Kuus toob välja 5 nippi, kuidas müügimeeskond ühise eesmärgi nimel töötama panna.

Kogemus näitab, et ükskõik millise meeskonna, kaasa arvatud müügimeeskonna edukus sõltub paljuski juhist. Just tema oskuslik tegutsemine määrab selle, kas ja kuidas inimesed panustavad ja saavutavad tulemusi nii individuaalselt kui meeskonnana. Kui on soov meeskonna edukust suurendada, tuleb alustada juhist – tema valikust, motiveerimisest ja oskuste tõstmisest Toon välja viis mõtet, kuidas panna müügimeeskond ühise eesmärgi nimel töötama eeldusel, et juht on selleks valitud, ette valmistatud ja motiveeritud.

1. Väärtusta meeskonnatööd

Kõigepealt peab müügimeeskonnajuht endale selgeks tegema, kuidas meeskonnana tegutsemine annab ettevõttele soovitud tulemuse. Müüki nähakse tavaliselt väga individuaalselt ja mõõdikudki on seatud nii, et müügiinimene teab täpselt palju ta teenib vastavalt oma individuaalsele panusele. Meeskonna paneb meeskonnana tööle ühine eesmärk, mis lisaks individuaalsetele eesmärkidele käivitab „lisamootori“, milleks on inimeste omavaheline igapäevane toetamine. Tekib sünergia, mis väljendub kogu meeskonna tulemuste paranemises.

2. Edukuse mõõdikud paika

Järjepideva edukuse saavutamiseks on oluline, mida ja kuidas kommunikeerida oma meeskonnale. Müüginimesele on võtmetähtsusega teadmine, mida temalt oodatakse ja millal. Mida mõõdad, seda lõikad. Märkimist väärib nüanss, et müügiinimesele peab selge olema, mis saab kui eesmärk on saavutatud, ja mis juhtub, kui seda ei tehta. Samas on vajalik, et raportid mõõdikutest pannakse kokku võimalikult automaatselt ja regulaarselt, et müügimeeskond saaks keskenduda oma põhiülesandele – müügile. Tulemuste presenteerimise viis on igas ettevõttes oluline otsus. Mina soovitan kaaluda visuaalset presenteerimist, näiteks ettevõtte infotahvlil, kus tuuakse välja olulised eesmärgid, individuaalne ja meeskonna progress nende täitmisel.

3. Selged juhised ja raamistik töö tegemiseks

Igapäevatöö tegemiseks on tähtis et iga meeskonnaliige on teadlik müügi baasteadmistest, oskustest, protsessist ja kvaliteedi standarditest. Kui on tegemist alles meeskonna loomisega, saab juht valida sobivad inimesed vastavalt kogemusele, oskustele ja inimtüübile.. Tegelikkuses on meil olemasolev tubli meeskond juba olemas ja siis osutub oluliseks kõigi piisav ettevalmistus ning omavaheline sobitamine konkreetsete müügiinimeste ja klientide vahel. Tavaliselt loksuvad asjad aja möödudes ise paika, kui seda ei juhtu, siis on müügijuhi roll selles veenduda.

4. Tugi müügimeeskonnale tervikuna ja igale liikmele

Müügijuhi ülesandeks on valmistada müügiinimesed oma tööks ette ning pakkuda neile igapäevaselt tuge. Selleks loob ta keskkonna meeskonnasiseseks aruteluks ja panustab ise individuaalse coachingu kaudu, mis toimub regulaarselt ja sundimatult. Oluline, et kõik mõistavad – coaching pole kontroll, vaid on võimalus ennast arendada! Seega on müügijuhi ettevalmistusel oma roll täita coachingu-alastel oskustel!

5. Tähista edu!

Kui meeskond on oma eesmärgi täitnud või ületanud, siis kindlasti tunnusta seda ning tähista kogu meeskonnaga. Selleks, et edu nimel üheskoos pingutada, on hea, kui meeskond teab juba ette, kuidas toimub edu tähistamine. Paljustki sõltub meeskonna edukus nn „kambajõmmi“ tundest, mis tekib koos pingutades. Sellises meeskonnas tuleb edu justkui iseenesest, kuna meeskonnaliikmed on enesekindlamad, teineteist toetavamad, on valmis arenema ja võtma järjest suuremat vastutust.