Annulleerimistingimused

Koolitusel osalejal või tellijal on õigus koolitusele registreerumist sanktsioonideta osaliselt või terviklikult annulleerida alljärgnevalt:

  • Hiljemalt 10 tööpäeva enne koolituspäeva (mitme päevase koolituse korral esimest päeva) kuni 100% ulatuses koolituse kogumaksumusest;
  • 9 kuni 5 tööpäeva enne koolituspäeva (mitme päevase koolituse korral esimest päeva) kuni 50% ulatuses koolituse kogumaksumusest;
  • 4 kuni 1 tööpäeva enne koolituspäeva (mitme päevase koolituse korral esimest päeva) kuni 25% ulatuses koolituse kogumaksumusest.
  • Koolituspäeval loobumisest teavitamisel ei kuulu koolitusarve tagasimaksmisele.