Me oleme parimad juhtide arendamisel ja selleks arenguprogrammide läbiviimisel.

Lähtuvalt organisatsiooni ja juhi vajadusest koostame personaalse treeningprogrammi,

mis sisaldab kootsingut ja mentorlust õpitu elluviimiseks.

 

Tulemuslik arenguprogramm koosneb järgmistest komponentidest:

 

 

Organisatsiooni spetsiifiline

 • Kompetentside hindamine 360 kraadi hindamise meetodil
  • Annab ülevaate, millised juhtide kompetentsid vajavad arendamist
  • Tekib kindlus, et juhtide arendamisse tehtavad kulutused on põhjendatud, inimesed on valmis võtma enam vastutust oma professionaalse ja isiksusliku arengu eest

 

 • Arenguprogramm, mis koostatakse lähtuvalt organisatsiooni ja juhtide vajadustest. Soovituslikult koosneb järgmistest koolitusmoodulitest:
  • Iseenda juhtimine ja arendamine (Liidrioskused, stressiga toimetulek jm)
  • Inimeste juhtimine ja arendamine (inimeste motiveerimine, arenguvestlused jm)
  • Organisatsiooni arendamine (muudatuste juhtimine, organisatsiooni kultuur ja väärtused jm)

 

Soovitame korraldada ühe ja kahepäevased moodulid igakuiselt, et kindlustada järjepidev õppimine, arenguhüpe ja teha arengust kindel distsipliin.

Moodulite vahele soovitame lisaks: töötoad, grupinõustamised ja mentorlussessioonid väiksemates ja suuremates gruppides koos treeneriga või ilma.

 

 • Kootsing ja mentorlus arenguprogrammi toetamiseks ja õpitu elluviimiseks, isikliku arengu kindlustamiseks.
  • Mentorlussessioonid treeneriga webinari keskkonnas
  • Personaalne kootsing juhtidele
  • Grupikootsing juhtimismeeskonnale või juhi meeskonnale
  • Kootsingu ja mentorlussüsteemi loomine

 

 • Arenguprogrammi lõpetamine, kokkuvõtete tegemine, TÄHISTAMINE