Me oleme parimad juhtide arendamisel ja selleks arenguprogrammide läbiviimisel.

Tulemuslik arenguprogramm koosneb järgmistest komponentidest:

 

 
                                                                                        Iseenda juhtimine ja arendamine
   
                   Inimeste juhtimine ja arendamine
   
                                                         Organisatsiooni juhtimine    
 
                                                          Organisatsiooni spetsiifiline  

 

 • Kompetentside hindamine 360 kraadi hindamise meetodil
  • Annab ülevaate, millised juhtide kompetentsid vajavad arendamist
  • Tekib kindlus, et juhtide arendamisse tehtavad kulutused on põhjendatud, inimesed on valmis võtma enam vastutust oma professionaalse ja isiksusliku arengu eest
 • Treeningprogramm, mis koostatakse lähtuvalt organisatsiooni ja juhtide vajadustest. Soovituslikult koosneb järgmistest koolitusmoodulitest:
  • Iseenda juhtimine ja arendamine (Liidrioskused, stressiga toimetulek jm)
  • Inimeste juhtimine ja arendamine (inimeste motiveerimine, arenguvestlused jm)
  • Organisatsiooni arendamine (muudatuste juhtimine, organisatsiooni kultuur ja väärtused jm)

Soovitame korraldada ühe ja kahepäevased moodulid igakuiselt, et kindlustada järjepidev õppimine, arenguhüpe ja teha arengust kindel distsipliin.

Moodulite vahele soovitame lisaks: töötoad, grupinõustamised ja mentorlussessioonid väiksemates ja suuremates gruppides koos treeneriga või ilma

 • Kootsing ja mentorlus treeningprogrammi toetamiseks ja õpitu elluviimiseks, isikliku arengu kindlustamiseks.
  • Mentorlussessioonid treeneriga webinari keskkonnas
  • Personaalne kootsing juhtidele
  • Grupikootsing juhtimismeeskonnale või juhi meeskonnale
  • Kootsingu ja mentorlussüsteemi loomine
 • Treeningprogrammi lõpetamine, kokkuvõtete tegemine, TÄHISTAMINE