Ärimentorid ettevõtte juhtidele

ANDRUS KUUS

Andrus Kuus

Tööstusharu kogemus Tegevdirektor – Auto-Bon Baltic OÜ
Maajuht – AS Bigbank Eesti
Jaekaubandus ja e-kommerts – Studio Moderna (Topshop) OÜ, Tegevjuht

IT arendus/Digitaalne turundus – Appsify OÜ (mobiilirakenduste arendamine ja müük), start-up´i asutaja
Farmaatsia – Glaxosmithkline, kommertskompetentside arendamise euroopa direktor ettevõtte peakontoris, Äriüksuse juht
Johnson&Johnson, Ida-Euroopa, Müügi- ja turundusjuht
Kosmeetika – Greiter International AG, juhatuse liige
Toiduainetetööstus – Coca-Cola, Avalike suhete ja kommunikatsiooni juht Coca-Cola Balti Jookide AS – tegevjuht
Pangandus, internetipangandus – Bigbank AS, tegevjuht
Mööbli- ja vineeritootmine – TVMK/Marlekor AS 
Välisturgude kogemus Kesk- ja Ida-Euroopa, k.a. Venemaa, Ukraina – Johnson&Johnson, käsimüügiravimite hulgimüük ja turundus
Põhjamaad, Aasia, Aafrika, Lõuna-Euroopa, Lõuna-Ameerika – Greiter International, kosmeetika hulgimüük ja turundamine
Ameerika Ühendriigid – Johnson&Johnson, käsimüügiravimite turundamine
Kesk- ja Ida-Euroopa, Põhjamaad – Coca-Cola, suhtekorraldus ja lobby
Euroopa Liidu riigid – Glaxosmithkline, kohalike filiaalide kommertskompetentside (müük, turundus, organisatsioon) arendamine
Ise elanud/töötanud Ameerika Ühendriikides, Lätis, Sveitsis ja Inglismaal 
Teemad Strateegiline müügi arendamine ja korraldamine; bränding, turundamine ja toote portfelliarendus; välisturgudele mineku planeerimine ja elluviimine; töötajate ja ettevõtte võimekuse arendamine; strateegiline juhtimine; igapäevase töö organiseerimine, ettevõtte tulemuslikkuse tõstmine

 

Juhistaaž 20 aastat

 

Ootused kliendile Saavutusvajadus, sisemine motivatsioon edukas olla, avatus

 

Coachi/mentori kvalifikatsioon Glaxosmithkline ettevõttesisene Performance Coach Programm, Fontese Mentoriprogramm, Eesti Mentorite Koja liige. Coachi ja mentori rollis olnud üle 5 aasta, tegutses ärimentorina EASi mentorteenuses arenguprogrammi ettevõtetele 2016

 

ERKKI SUSI

Coaching

Tööstusharu kogemus Tootmine- AS Varu Põlva Saeveski – juhatuse esimees; AS Varu Puidutööstus – juhatuse esimees; Talinvest Kaubandus AS – tegevdirektor;  Talinvest Kaubandus AS – haldus- ja arendusjuht, juhatuse liige; Talinvest AS – projektijuht; Mõigu EK Puidutööstus – tegevdirektor; Mõigu EK Puidutööstus – tootmisdirektor; Tarmel AS – puiduvabriku direktori asetäitjaPakendid ja teenindus – Nefab Packaging OÜ, Juhatuse liige, tegevjuht. OY Nefab AB (Soome) – tegevjuht;  Nefab Packaging OOO (Venemaa) – nõukogu esimees; Nefab Supply HB – nõukogu liige

 

Välisturgude kogemus Venemaa, Moskva- Nefab OOO, Pakendi lahenduste müük, disain ja tootmine
Põhjamaa- Ja Baltimaad- OY Nefab Ab, Nefab OÜ Pakendi lahenduste müük, disain, tootmine ja juhtimine
Kesk Euroopa, Türgi – Pakendi lahenduste müük, disain, Tootmine ja juhtimine
Teemad Ettevõtte juhtimine, kvaliteedisüsteemi arendamine, müügijuhtimine, coaching

 

Juhistaaž 23a.

 

Ootused kliendile Visiooni omamine, valmidus eneseavastuseks ja arenguks.

 

Coachi/mentori kvalifikatsioon The Academy of Executive Coaching
Tegelenud mentorluse ja coachinguga alates 2007.a. (Fontes PMP Mentorite programm, tegutses ärimentorina EASi mentorteenuses arenguprogrammi ettevõtetele 2016

 

ANDRES PUKSPUU

Tööstusharu kogemus Distributsioon, kaubandus ja müük – D.T.L. Eesti AS, Tegevdirektor, juhatuse esimees, aktsionär
Väliskaubandus – AS “Estimpex”, Äriüksuse juht
Automaatika – Küberneetika Instituudi EKB, Projektijuht
Välisturgude kogemus Soome, Baltimaad, Tai, Hiina, Saksamaa, Poola, Austria, Itaalia jm. – kaubandus, ost, müük, brändi arendus, turundus – D.T.L. Eesti AS

 

Teemad Strateegiline planeerimine, juhtimine, tootearendus, hinnastamine, ost, müük, turundus, brändi loomine,  eksport

 

Juhistaaž 20a.

 

Ootused kliendile Huvi midagi ära teha, sellele pühenduda ning pingutada, et lahendusi leida

 

Coachi/mentori kvalifikatsioon The Practitioner Diploma in Executive Coaching, The Academy of Executive Coaching/EBS
EAS Ärimentorprogrammis mentorina 9a., tegutses ärimentorina EASi mentorteenuses arenguprogrammi ettevõtetele 2016

 

AGU REMMELG

Agu Remmelg

Tööstusharu kogemus Rahvusvaheline turundus ja mainekujundus – Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri (EAS) direktor
Keskkonna-alased teenused ja koolitus – EJKL Kompetentsikeskus juhatuse liige
Logistika ja transport, jäätmematerjalide töötlemine, sekundaartoorme müük – Ragn-Sells AS juhatuse liige
Riigihanked, hankevaidlused – Ragn-Sells AS juhatuse liige
Lobbytöö ministeeriumide, ametite, riigikogu ja kohalike omavalitsuste tasandil – Eesti Jäätmekäitlejate Liit juhatuse liige ja auliige
Välisturgude kogemus EL rikkamad riigid, USA, Kanada, Aasia rikkamad riigid – Eesti Välisinvesteeringute Agentuur
Põhja-Euroopa, Läti, Leedu, Austraalia, Singapur, Jaapan, Brasiilia, USA – keskkonnaalased teenused, Eesti Jäätmekäitlejate Liit
Teemad Riigi turundus ja mainekujundus; strateegiaprotsess ja selle juhtimine; ühinemised ja ülevõtmised; organisatsioonilised ümberkorraldused ja muudatuste juhtimine; maatriksorganisatsioon ja protsessijuhtimine; suurte arendusprojektide juhtimine; lobbytöö Riigikogu, ministeeriumide, ametite ja kohalike omavalitsuste tasandil; riigihanked ja hankevaidlused; avalik esinemine ja meediasuhtlus; töötajate arendamine, mentorlus ja kootsing.

 

Juhistaaž 23 aastat

 

Ootused kliendile Arengusoov ja avatus muutustele.

 

Coachi/mentori kvalifikatsioon Ragn-Sells ettevõttesisene Coaching Arenguprogramm, Fontese Mentoriprogramm, EBS Executive MBA kootsinguprogramm.

 

KADRI ARULA


Tööstusharu kogemus
Jaekaubandus – Jõgeva Tarbijate Kooperatiiv, ökonoomika ja töötasuosakonna juhataja

Professionaalsed teenused – KPMG Baltics OÜ maksu- ja õigusvaldkonna juht

Finantsteenused – Hansapanga Grupp, grupi tasustamise valkdonna juht, SEB Pank AS, maksupoliitika osakonna juhataja

Koolitused ja coaching – juhtide arengufirma Invicta tegevjuht, koolitaja ja coach

Välisturgude kogemus Baltimaad, Venemaa –  koostööprojektid KPMG teiste kontoritega, välisklientide investeeringute nõustamise maksunduslikud ja õigusalased projektid; Eesti klientide nõustamine laienemisel nendesse riikidesse (lisaks, Soome, Rootsi, Poola)
Teemad Strateegiline planeerimine, juhtimine, ärimudel, finantsjuhtimine, turundus, teenuste arendamine, inimeste kaasamine ja arendamine, juhi isiklik areng

 

Juhistaaž Üle 20a.

 

Ootused kliendile Valmisolek ambitsioonikaid eesmärke püstitada, neid ellu viia, avatus,  valmisolek eksimusteks, enesekriitika oskus, soov areneda

 

Coachi/mentori kvalifikatsioon The Practitioner Diploma in Executive Coaching, The Academy of Executive Coaching/EBS (2015)

Certificate of Completion on High Performance Team Coaching

EAS Ärimentorprogrammis mentorina 7 a.