Personaalne kootsing (coaching) juhtidele

Kootsing (coaching) on kaasaegses juhtimises eelistatud juhtide ja talentide arendamise meetod. Kootsingu ajalugu on väga pikk. Sellisel moel nagu me täna kootsingut mõistame, ulatub see 1970. aastatesse Harvardi ülikooli, kus Timothy Gallway sai idee tennise trenni juhendades. Sellest sai alguse kootsingu idee arendamine ja meetodite väljatöötamine. Gallway metoodikaid on edukalt kasutatud spordi-, haridus-, tervishoiu ja ärivaldkondades. Kootsingu idee seisneb protsessis, kus koots (coach) aitab oma kliendil lahti lukustada oma potentsiaali ehk õppimine õppimisest enesest.

 

KOOTSINGUS LÄHTUTAKSE JÄRGMISTEST PRINTSIIPIDEST:

 • Klient on lahenduste küllas. Kliendil endal on võimekus oma probleemide lahendamiseks. Koots ei ole probleemide lahendaja, nendeni jõuab klient.
 • Kootsi roll on olla kliendi võimekuse avajaks. Koots ei ole nõuandja, ta juhatab  küsimuste kaudu kliendi temast endast lähtuvate uute tõdemusteni.
 • Kootsing käsitleb inimest tervikuna, kõiki erinevaid inimese eluvaldkondi.  Samuti minevikku, olevikku ja tulevikku.
 • Klient määrab alati ise oma eesmärgi.
 • Koots ja klient on võrdsed.  Kootsingu suhe põhineb partnerlusel ja vastastikkusel austusel ja lugupidamisel.
 • Kootsingu eesmärgiks on alati muutus paremuse poole. (Rogers, 2004)

 

INTERNATIONAL COACH FEDERATION VIIS 2016. AASTAL LÄBI ÜLEMAAILMSE KOOTSINGU UURINGU, MILLE TULEMUSEL ON SELGUNUD:

 • Kootsingu rakendamisega tegelevad lisaks diplomeeritud kootsidele ka juhid ja liidrid ise oma ettevõtetes;
 • Üle maailma tegutseb u 53,300 professionaalset kootsi, neist 35% tegutsevad Lääne-Euroopas ning 33% Põhja-Ameerikas;
 • U 10,900 juhti/liidrit kasutavad kootsingu oskusi oma igapäevatöös;
 • Kootsingu teenust kasutavad kõige enam erinevate tasemete juhid ja ettevõtte omanikud.
 • Kootsi valides peab kvaliteetse teenuse saamiseks veenduma tema professionaalsuses, kuna turul tegutsevad ilma väljaõppeta üksikisikud, kes nimetavad end samuti kootsideks;
 • Teadlikkus kootsingu kasust on üha suurenev.

 

INVICTA KOOTSINGU (COACHING) viib läbi professionaalne juhi kogemusega koots, kes aitab juhil seada eesmärke, leida võimalusi ja lahendusi oma sisemisest tarkusest eesmärkide saavutamiseks.

Invicta kootsing sobib väga hästi saavutustele orienteeritud ettevõtete ja organisatsioonide tippjuhtidele ning keskastme juhtidele.

Personaalne kootsing lähtub juhi isiklikest arenguvajadustest ning on suunatud juhi oskuste ja võimete arendamisele tema isiksusele kõige sobivamal viisil.

 

KOOTSINGU EESMÄRGID seab juht ise ja nendeks võivad olla näiteks:

 • liidrivõimete väljakujundamine;
 • ambitsioonikate eesmärkide seadmine ning eesmärkide saavutamiseks tegevuskava elluviimine;
 • eneses seni teadvustamata võimete avastamine;
 • inimeste “lugema” ja motiveerima õppimine;
 • töö ja isikliku elu harmoonia saavutamine;
 • kergelt ja loomulikult saavutama õppimine.