Ago Tiiman: Läbirääkimised? See on ju imelihtne!?

LÄBIRÄÄKIMISED ON OSA IGAPÄEVASEST SUHTLEMISEST

Kuigi läbirääkimised tunduvad olevat millekski väga spetsiifiliseks ning erioskusi nõudvaks tegevuseks, on need siiski vaid loomulik osa meie igapäevasest suhtlemisest. Me ei pea ju läbirääkimisi arvutite ega masinatega. Läbirääkimisteks on meil alati vaja partnerit – teist inimest. Kui me oskame hästi ning efektiivselt suhelda, st. kui partneril on meiega hea olla, siis on nad nõus või lausa soovivad meiega uuesti kohtuda ja koostööd arendada. Sel juhul võime kindlad olla, et pool võitu oleme läbirääkimistel juba saavutanud.

JÄRGI KINDLAID PÕHIMÕTTEID

Nagu igasuguse suhtlemise korral, on ka läbirääkimistel kõige olulisemaks faktoriks usaldus. Selle saavutamine ja võitmine ei saa toimuda mingite tehniliste nippide või reeglite kasutamisega, vaid sihipärase kehtestava suhtlemise teel ja kindlate põhimõtete järgimisel.
Võin kinnitada, et suhtlemise ning läbirääkimiste edukus sõltub peamiselt suhtlemisel kasutatavatest põhimõtetest, mitte imevõtetest või „kuldsetest“ reeglitest.

KUULA JA RÄÄGI “PARTNERI KEELES”

Et olla edukas ja professionaalne läbirääkija, peab hästi valdama kahte olulist oskust: efektiivset kuulamist ja oskust „rääkida partneri keeles“. Meie üllad ja head ideed ei anna väga sageli soovitud tulemusi, kuna me mõtleme ja tegeleme liiga palju küsimustega „Mida…?“. Selle asemel peaksime kontsentreeruma hoopis küsimustele „Kuidas … ?“. Kuidas esitada partnerile oma ettepanek nii, et sellesse suhtutaks tõsiselt ja sisuliselt? Kuidas avaldada oma arvamust nii, et see kutsuks partnerit avatud arutelule probleemi üle, jättes samas endast enesekindla mulje? Kuidas jõuda partneriga pikaajalise koostööni selle asemel, et astuda temaga tulisesse võitlusesse?

Ühtpidi võiks kergendusega öelda: „Läbirääkimised? See on ju imelihtne!“ Teisalt aga praktikas, ehk igapäeva elus, on tegemist üsnagi keerulise ja raske ülesandega enda emotsioonide kontrollimise ja partneriga arvestamise valdkonnas.
Üks asi on küll kindel – sellist tüüpi suhtlusoskuse omandamine on väga huvitav ja kasulik enesearendamise viis!