Võta meiega ühendust: +372 668 4770 | invicta@invicta.ee

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Arenguprogramm keskastmejuhile “Eduka juhtimise põhimõtted”

november 21 - november 22

Elame ja töötame pidevalt muutuvas maailmas, kus juhtimises on saanud oluliseks paindlikkus, innovaatilisus ja koostöö. Tuginedes kaasaegsele juhtimiskäsitlusele ning toetudes koolitaja praktilisele kogemusele, annab Invicta uus arenguprogramm juhitöös õnnestumiseks vajalikud tööriistad, uued teadmised ja praktilised kogemused. 

Arenguprogramm koosneb viiest põhjalikust õppepäevast ning kahest grupimentorlusest.

 

TREENER: Ahto Orav

Ahto Orav on hinnatud koolitaja ning suurte kogemustega juht. Invicta treener alates 2004. aastast.

Ahto on lõpetanud 1994.a. Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja omandanud 2001.a. Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas magistrikraadi ärijuhtimise erialal (MBA). Lisaks paljudele juhtimisalastele koolitustele on Ahto täiendanud oma teadmisi ka Tallinna Ülikoolis pedagoogika alal. Ahto omandas 2011.a. rahvusvahelises õppes juhtimistreeneri sertifikaadi  („Master Trainer Workshop“, ST*R Learning, Suurbritannia) ja ja 2019.aastal rahvusvahelises õppes mentori sertifikaadi (Institute of Leadership and Management, Suurbritannia).

Aastatel 1993-2004 töötas Ahto erinevate üksuste juhina ja juhatuse liikmena AS Eesti Telefonis (Elion Ettevõtted AS) Alates 2005. aastast töötab Ahto Audentese erahariduskontserni juhatuse esimehena.

 

SOOVITUSINDEKS 9,1 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

VÄLJAVÕTTED OSALEJATE TAGASISIDEST KOOLITAJALE

Ahto on suurepärane rääkija ja mõtte edasiandja. Sain enamat, kui  ülikoolis õpitud kuiv teooria. Lahkusin igalt koolituselt sära silmis ja suure tahtmisega uusi ideid ellu rakendada. Edaspidi saan juhtimisega tegeleda mitte kõhutundest lähtudes, vaid teadlikult.  Jäin väga rahule, sain palju kasulikke ideid, mida oma töös kasutada. Väga praktilise lähenemisega, sunnib kaasa mõtlema, arutama, lihtsad igapäevasituatsioonid, mille peale me tegelikult ei mõtle ja tihti ei oska selgitada. Head teemad, super koolitaja!

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Arenguprogrammi läbimise tulemusena on osaleja:

-Teadvustanud juhi ja liidri rolli täitmiseks vajalikud omadused, oskused ja tegevused

-Tutvunud kaasaegsete ja praktikas edu toonud juhtimispõhimõtetega ning omandanud teadmised edu saavutamiseks juhi ametis

-Mõtestanud enda senise juhtimiskogemuse lahti erinevate juhtimisteooriate ja teiste juhtimispraktikate taustal ning kavandanud tegevused enesearengu juhtimiseks.

-Arutanud läbi peamised juhtimisprobleemid ja juhtimisvead ning nende lahendamise võimalused erinevates juhtimissituatsioonides

-Teinud selgeks juhina suhtlemise ja suhete kujundamise põhimõtted ning omandanud oskused oma sõnumite edastamiseks ja arendava tagasiside andmiseks

-Käinud läbi meeskonna kujunemise ja arenemise põhimõtted ning leidnud võimalusi oma meeskonna koostöö parandamiseks

-Teadvustanud inimeste pühendumise ja motivatsiooni kujunemise erinevad aspektid ning leidnud võimalusi oma meeskonna innustamiseks

-Määratlenud eesmärgipärase juhtimise vajalikkuse ja mõju ning täpsustanud juhina oma isiklikud ja meeskondlikud eesmärgid

-Õppinud juhina paremini oma tööd planeerima, jaotama, otsustama ja delegeerima ning leidnud võimalusi oma ajakasutuse parandamiseks

-Kaardistanud muudatuste elluviimise ja muutustega toimetuleku põhimõtted ning on võimelised neid arvesse võtma igapäevatöös

-Analüüsinud grupimentorlustel iseenda arengut ja tegutsemist juhina ning koostanud  tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Koolitus koosneb kahest osast: 1. osa (3 päeva) ja 2. osa (2 päeva). Kahe osa vahelisel perioodil täidab osaleja kodutööna isikliku arenguplaani kirjapandud tegevusi, mida analüüsitakse grupimentorlusel koos treeneriga.

ARENGUPROGRAMM I OSA TEEMAD  (3-päeva)  

Juhtimise olemus ja trendid kaasajal Juhiks olemine ja juhi rolli täitmine Eduks vajalikud kompetentsid, oskused ja omadused
Juhtimisprobleemid ja nendega toimetulek     Suhtlemine, suhete kujundamine ja juhtimine ringi kõndides Juhtimisprobleemid ja nendega toimetulek
Suhtlemine, suhete kujundamine ja juhtimine ringi kõndides Juhtimisstiilide olemus ja sobiva stiili valik Ootused juhile, teadlik eneseareng
Liidriks olemine ja liidrina tegutsemine Motivatsiooni kujundamine ja inimeste innustamine Meeskonna kujundamine ja arendamine
Inimeste kokkusobivus ja sobivate töötajate leidmine Eesmärgipärane tegutsemine ja tulemuste juhtimine Planeerimine ja organiseerimine
Otsustamine, delegeerimine ja inimeste kaasamine Juhendamine, kontrollimine ja tagasiside andmine Minu areng juhina, Isikliku Arenguplaani koostamine

GRUPIMENTORLUS

Arenguprogrammi jooksul tegelevad osalejad läbivalt iseseiseva tööga.

Grupimentorlused toimuvad praktiliste iseseisvate tööde tagasisidega. Kokku kaks kohtumist, kumbki kestvusega 2 akadeemilist tundi. Üks kohtumine programmi keskel ja teine kohtumine programmi lõpus.

Kohtumised toimuvad veebikeskkonnas.

ARENGUPROGRAMM II OSA TEEMAD (2-päeva)

Enesearengu juhtimine Esinemise ja esitlemise oskuste arendamine
Efektiivne ajakasutus ja enda teadlik juhtimine ajas Koosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine
Hajus- ja kaugtöös olevate inimeste juhtimine Meeskonnateooria rakendamine ja meeskonnarollide suunamine
Minu meeskonnale sobiva juhtimisstiili kasutamine Inimeste arengu juhtimine ja suunamine
Muudatuste juhtimine ja elluviimine Tulemus- ja koostöövestlused
Isikliku Arenguplaani koostamine

 

ARENGUPROGRAMMI VORM

Grupi suurus:      12 osalejat
Koolituse kogumaht:  5 päeva  (40 ak/h) auditoorset tööd, 50 ak/h  iseseisvat tööd ja 4 ak/h grupimentorlust.

 

ARENGUPROGRAMMI LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev arenguprogramm sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik arengustiilide analüüsiks, grupimentorlus, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 Osaleja, kes vormistab arenguprogrammi lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 1.osa 21.-23.11.2023 kell 10.00-17.15
2.osa 14-15.02.2024  kell 10.00-17.15 
Koht: Koolitused toimuvad Invicta koolituskeskuses (Peterburi tee 2/ T1 keskuse 4a korrus, Tallinn). Grupimentorlused toimuvad veebikeskkonnas.
Maksumus (koos käibemaksuga): 2080.00 € + km. Sisaldab 5-päeva auditoorset koolitust, kaks grupimentorlust veebis, kumbki kestvusega 2 akadeemilist tundi, koolitusmaterjale, toitlustust (kohvipausid, lõuna). Koolitust saab läbida ka eraldi osadena – 1. osa (1350€ + km) ja 2. osa (950€ + km). 

* Palume erivajadustest toitlustuses meile teada anda.

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Personaalne mentorlus tippjuhile

Tervise ja heaolu juhtimine

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

 

Details

Start:
november 21
End:
november 22

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon