Võta meiega ühendust: +372 668 4770 | invicta@invicta.ee

Loading Events

« All Events

Esmatasandijuhi arenguprogramm „Eestvedamine ja juhtimine“

september 27 - detsember 12

Arenguprogramm toetab eelkõige juhte, kes peavad inimesi juhtima läbi organisatoorsete muudatuste, eelarvekärbete või muude pingeolukordade.

Programm on sobilik kõigile esmatasandijuhtidele, kes soovivad arendada oma juhtimisoskusi järgmistes valdkondades: iseenda juhtimine ja arendamine; meeskonna juhtimine ja arendamine; probleemide lahendamine ja otsustamine; muutuste ja innovatsiooni juhtimine; stressi- ja enesejuhtimine tervise hoidmiseks.

Osalema on oodatud kõik alustavad juhid, kes on spetsialistist juhiks saanud, juhid, kes omavad juhitöö kogemust, aga ei ole juhtimiskoolitusel osalenud ja juhipotentsiaaliga spetsialistid, kes plaanivad järgmist sammu karjääriredelil (juhtide järelkasv). Arenguprogramm sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides.

 

Arenguprogrammi moodulid ja ajakava:

 • Eestvedamine – juhist liidriks
27.09.2023
 • Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda? 
 18.10.2023
 • Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis.
              08.11.2023  
 • Probleemide lahendamine ja otsustamine
29.11.2023
 • Tervise ja heaolu juhtimine
13.12.2023

Tähelepanu! Arenguprogrammiga saab liituda igal ajal – alusta Sulle sobiva mooduliga.

 

Programmi läbimise tulemusena osaleja:

 • Saab palju peamisi juhtimisoskusi ja rakendab neid oma rollis
 • Ehitab üles oma juhtimisvõimekust – motiveerib ja kaasab meeskondi, haldab töösuhteid enesekindlalt
 • Arendab oma eestvedamise ja juhtimisoskusi, kasutades oma teadmisi, väärtusi ja motivatsiooni

Kasu tööandjale:

 • Tõhusad ja enesekindlad juhid
 • Paremad töösuhted ja suhtlus meeskondades
 • Praktilised oskused – juhid on programmis näidatud kuidas nad saavad oma uusi oskusi organisatsioonis kasutada
 • Juhid, kellel on oma oskuste ja võimete arendamiseks vajalikud tööriistad

Arenguprogramm koosneb:

 • 5 juhtimistreeningu moodulist (kokku 5 aktiivõppevormis koolituspäeva, kogumahus 40 AT);
 • iseseisvatest praktilistest kodutöödest koos tagasisidega grupimentorluses (kokku kogumahus 50 AT);

Arenguprogrammi kogumaht on 90 AT.

 

Treenerid:

Katrin Maack, Kristi Sell, Jüri Kriisemann, Agu Remmelg, Ahto Orav.

 

Arenguprogrammi moodulite lühitutvustus:

I moodul: Eestvedamine – juhist liidriks

TREENER: Katrin Maack

Selles moodulis Sa:

 • õpid tundma eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
 • saad teada, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil inimeste juhtimisel kasulik;
 • õpid tundma liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskad vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • saad teada, millised liidriomadused on Sulle omased ja milliseid tasub arendada;
 • õpid teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtima;
 • koostad endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

Mooduli teemad:

 • Erinevad juhiks olemise viisid: juht vs liider. Miks olla liider ja mitte juht?
 • Juhtidele ja liidritele omased hoiakud ning käitumine: mille poolest need erinevad? Liidriksolemise suunaviidad (isikuomadused, teadmised, tegutsemine)
 • Eestvedamise olemus, sisu ning väärtus inimeste juhtimisel, meeskonna koostöö tõhustamisel ja tulemuste saavutamisel.
 • Eestvedamise mudelid (sh delegeerimine, teenindav, tegevusele/muutusele keskendumine) ja nende tähtsus
 • Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek: eesmärkide seadmine, kaasamine, inspireerimine, muudatuste juhtimine
 • Juhist liidriks arenemine: liidri roll, isikuomadused ja kompetentsid. Sulle omane eestvedamise stiil. Sinu isiklik areng liidrina.

II moodul: Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda

TREENER: Kristi Sell

Selles moodulis Sa:

 • õpid tundma, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • saad teada, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • õpid, kuidas luua, hoida ning arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • tutvud meeskonnarollidega, mõistad nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

Mooduli teemad:

 • Head ja avatud suhted meeskonnas. Kuidas kuulata ja mõista tiimi liikmeid? Kuidas teha koostööd lahenduste leidmiseks?
 • Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades.
 • Usalduse kasvatamine meeskonnas. Usalduse 6 võtmeelementi.
 • Grupi ja meeskonna erisused. Millised tunnused on efektiivsel meeskonnal?
 • Meeskonna ja inimeste juhtimine eri arenguetappides. Praktilised soovitused juhile.
 • Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused (Belbini rollide põhjal). Keda vajad oma meeskonda juurde ja keda pead arendama?

 

III moodul Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

TREENER: Agu Remmelg

Selles moodulis Sa:

 • saad teada, miks muudatused on organisatsioonidele nii vajalikud;
 • õpid mõistma iseenda rolli organisatsioonis toimuvate muudatuste elluviimisel;
 • õpid muudatusi oma meeskonnale kommunikeerima ja neid kaasama;
 • saad teadlikumaks muutuste ja innovatsiooni mõjust inimestele ning meeskondadele;
 • saad teada, kuidas oma meeskonda muutuste elluviimisel toetada ja motiveerida;
 • õpid mõistma kommunikatsiooni olulisust muutuste ja innovatsiooni elluviimisel;
 • saad teada, millised on levinumad takistused muutuste elluviimisel ning kuidas neid ületada.

Mooduli teemad:

 • Juhi roll muutuste algatamises ja elluviimises.
 • Kas ja millist kasu toovad muutused ja innovatsioon organisatsioonile?
 • Muutuse ajendid, takistused ja tüübid. Põhjused, miks muutuse elluviimine sageli ebaõnnestub.
 • Muutuste kommunikeerimine. Mida pead tegema, millele mõtlema, keda ja kuidas kaasama? Kommunikatsioonikanalid ja -meetodid.
 • Meeskonnatöö korraldamine muutuste keerises.
 • Kasulikud soovitused muutuse edukaks elluviimiseks.

IV moodul Probleemide lahendamine ja otsustamine

TREENER: Ahto Orav

Selles moodulis Sa:

 • teadvustad probleemide olemuse ja nende tekkimise põhjused
 • käid läbi probleemide määratlemise ja „lahtimuukimise“ erinevad võimalused
 • saad teada probleemide lahendamise erinevad tehnikad, meetodid ja tööriistad
 • teadvustad otsuste langetamise erinevad võimalused ja põhimõtted
 • praktiseerid erinevate tööriistade kasutamist probleemi lahendamiseks ja otsustamiseks
 • kavandada vajalikke tegevusi otsuste elluviimiseks ja monitoorimiseks
 • saad praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.

Mooduli teemad on:

 • Mis on probleem?
 • Probleemi määratlemine ja ”lahtimuukimine”
 • Probleemi kaardistamine ja vajaliku informatsiooni hankimine
 • Probleemi lahendusvariantide kaardistamine ja valikute kaalumine
 • Otsustamine ja otsuste elluviimine.

 

V moodul: “Tervise ja heaolu juhtimine”

TREENER: Jüri Kriisemann

Selles moodulis Sa:

 • saad teadlikuks vaimse tervise komponentidest ja nende tasakaalustamisest;
 • mõistad psühholoogilise turvalisuse olemust ja selle vajadust töökohal;
 • saad teada enda kuue emotsionaalse stiili hetkeseisu;
 • määrad oma peamised stressorid ning tunned ära distressi;
 • tutvud tervislike eluviiside erinevate mudelitega;
 • saad teadlikuks elukvaliteedi olulisusest ja mõjutajatest;
 • õpid toime tulema enese ja oma meeskonna tasakaalus hoidmisega.

Mooduli teemad:

 • Vaimse tervise komponendid.
 • Emotsionaalse stiili analüüs.
 • Psühholoogiline turvalisus tööl.
 • Stressi olemus.
 • Distress.
 • Loovus vaimse tervise tasakaalustajana.

Arenguprogrammi moodulites kasutatavad meetodid:

Arenguprogrammi moodulid on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Arenguprogramm sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisvad tööd (sh. tagasisidestatud), töö juhtimisalaste artiklitega, isikliku arengu- ja tegevusplaani plaani koostamine ning sellega töötamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 27.09-13.12.2023
Koht:  Invicta koolituskeskus Peterburi tee 2, Tallinn. 
Arenguprogrammi osalemistasu on 2080.00 € + km

Maksumus sisaldab: koolitustel osalemist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com , iseseisvaid töid, grupimentorlusi.

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

 

Details

Start:
september 27
End:
detsember 13

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon