Võta meiega ühendust: +372 668 4770 | invicta@invicta.ee

Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Koolitaja koolitus

september 14, 2022 - september 15, 2022

Koolitusele on oodatud kõik need, kes viivad ettevõtetes läbi erinevaid koolitusi (sh. töötajate väljaõppealaseid koolitusi, tootekoolitusi klientidele ja koostööpartneritele jne) ja soovivad oma koolitajaoskusi arendada, lihvida.

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab iseseisvalt koolitust ette valmistada ja läbi viia;
 • oskab valida grupile sobivat koolitusmetoodikat;
 • teab ja oskab arvestada täiskasvanud õppija iseärasusi;
 • tunneb erinevaid esitlustehnikaid;
 • oskab kasutada efektiivse esinemise nippe;
 • on saanud treenerilt häid nõuandeid ja tagasisidet oma arenguvõimaluste kohta;
 • on koostanud endale Isikliku Arenguplaani koolitajana.


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Treeningu eesmärgid ja ülesehitus. Tutvumine, soojendusharjutus.

Arengustiil  – kuidas inimesed õpivad

Kuidas inimesed erinevad õppeprotsessis – räägime, mida uut tänapäeval teatakse inimeste õppimisest.

Kuidas õppimise erinevusi kasutada koolituste ette valmistamisel ja läbiviimisel?

Iseseisev töö: Arengustiilide küsimustik, eneseanalüüs.

Järeldused individuaalselt ja meeskonnana.

Koolitusmeetodite areng maailmas viimase 10 aasta jooksul

Arutelu: Aktiivsed ja mitteaktiivsed õppemeetodid.

Aktiivõppe meetodite kasutamise põhimõtted.

Hea koolitus kaasajal

Mis teeb tänapäevase koolituse efektiivsemaks kui kunagi varem?

Grupitööd: Milline on hea koolitus arvestades muutustega?

Arutelu, kokkuvõte. Lepime kokku hea koolituse tunnused ja põhimõtted, mis annab võimaluse hiljem  analüüsida läbiviidavaid harjutusi.

Koolituse ettevalmistamine

Koolituse eesmärgistamine ja selle olulisus.

Koolitatavate motivatsiooni kujundamine.

Konsultatsiooniharjutus: Eesmärkide formuleerimine.

Trendid inimeste arendamise valdkonnas.

Kiirendatud õppe põhimõtted ja võtted

SAVI – metoodika.

Kiirendatud õppe võtted.

Kaasaegsed koolitusmeetodid

Esinemise muutmine aktiivsemaks – 10 võimalust.

Osalejate kaasamine esinemisel – 10 võimalust.

Osalejate  läbiviidavad esinemised – 10 võimalust.

Õppemeetodite varieerumine koolituse kestel.

Gruppides: Kiirendatud õppe võimaluste demonstreerimine.

Töötame välja võimalusi erinevate meetodite kasutamiseks praktikas.

Õppematerjalide koostamine

Visuaalsete vahendite kasutamine ja loovus.

Pabertahvli kasutamine.

Power-Point  ja Prezi.

Koolituse alustamine ja lõpetamine

Koolituse alustamise harjutus.

Tagasisidestamine koolituse käigus

Tagasiside olulisus ja kasutamise võimalused.

Võimalikud eksimused ja takistused koolitusel, nende märkamine ja vältimine

Keerulised situatsioonid ja nendega hakkamasaamine.

Keerulised osalejad – nende põhitüübid ja strateegiad nendega toimetulekuks.

Kokkuvõte Isiklikest Arenguplaanidest

Kokkuvõte, lõpetamine.

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse maht: 2 päeva (16 ak/h ) auditoorset tööd ja 4 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses


KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele. 
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

TREENER: Katrin Maack

Katrin on Invicta treener 2018. aastast.

Katrin on juhina töötanud alates 2003. aastast. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte SCA Hygiene Products OÜ Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest, koolitas Balti riikide müügimeeskondi, juhtis ettevõtte Põhjamaade digiturunduse ning suhtekorralduse projekte ja projektimeeskondi, samuti juhtis mõnda aega Eesti müügimeeskonda ning koordineeris müügiprotsesse. Katrini töökogemusse kuulub ka OÜ Pearlstory juhtimine. Lisaks on Katrin Maack töötanud ka Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonna juhina

Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA), samuti on läbinud ta Institute of Leadership and Management (ILM, UK) Master Trainer ja mentoroskuste väljaõppe. Ka on talle omistatud täiskasvanute koolitaja kutse, 6 tase (ANDRAS).

Katrin koolitab järgmistel teemadel: sissejuhatus juhtimisse; meeskonna moodustamine, juhtimine ja arendamine; müügi- ja turundusmeeskonna juhtimine; meeskonna koostöö ja selle juhtimine, kommunikatsioonijuhtimine; turunduse juhtimine; suhted meediaga, avalik esinemine jt.

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 14.-15. september kell 10.00-17.15 ja grupimentorlus toimub 14.10.22 kell 10.00-11.30 

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 790€ + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

 

Details

Start:
september 14, 2022
End:
september 15, 2022

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon