Võta meiega ühendust: +372 668 4770 | invicta@invicta.ee

Loading Events

« All Events

Sissejuhatus juhtimisse: Uue juhi 100 päeva

oktoober 24 - oktoober 25

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

 • teadvustanud juhtimise olemuse;

 • võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima;

 

• leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks;

• oskuslikumad inimeste motiveerimisel.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvustused
Ootused treeningule
Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Juhi roll ettevõttes

Mis on juhtimine?
Millised on peamised juhtimistegevused?
Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

Kuidas saadakse juhiks?
Vana töö jätmine ja uue alustamine
Alguse raskused ja nende ületamine
Juhi ebaedu põhjused

Juhtimisprobleemid

Millised probleemid on olulised?
Probleemide peamised põhjused
Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

Tööõigus ja töösuhted
Ametikirjeldused ja standardid

Milleks on vaja plaane?
Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine

Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

Miks ja mida on vaja delegeerida?
Kuidas ja kellele delegeerida?
Mis takistab delegeerimist?
Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

Kes ja mida kontrollib?
Millal ja kuidas kontrollida?
Hinnangu ja tagasiside andmine
Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

Meeskonnatöö põhimõtted
Meeskonna kujunemine ja arenemine
Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
Meeskonnaga suhtlemine
Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
Kindluse saavutamine

Motiveerimine

Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
Motivatsiooni olemus ja sisu
Stimulatsioon ja motivatsioon
Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
Motivatsioonisüsteemi kujundamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse maht: 2 päeva (16 akadeemilist tundi) auditoorset tööd ja 10 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TREENER:  Kristel Hook

Kristel on suure osa karjäärist toimetanud avalikus sektoris välisabist rahastatud projektide administreerimisega ning sellega seotud protsesside ja meeskondade juhtimisega. Kristel lähtub põhimõttest, et parimad lahendused tulevad kokkulepetest ning hea tulemus eeldab läbimõeldud protsessi.  

SOOVITUSINDEKS 9,64 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

TAGASISIDE OSALEJATELT

“Koolitus üllatas positiivselt, sest nüüd saan jõudu juurde, kuidas edasi minna”

“Koolitus oli intensiivne, kuid treener hoidis väga hästi huvi üleval”

“Noore juhina tean paljusid verivärskeid, koolipingist tööle asunud ambitsioonikaid ning tegusaid noori, kes sarnaselt minuga vaevlevad organiseerimatuse ning sellest tingitud väsimuse käes. Sain koolituselt selgeid näpunäiteid olukorra parandamiseks”

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 24 – 25 oktoober 2023 (10.00-17.15)
Toimumiskoht: Invicta koolituskeskus (T1, Peterburi tee 2, Tallinn). 
Maksumus:


 

790 EUR + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel,  iseseisvate tööde tagasisidestamist grupimentorluses, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com , toitlustust (kohvipausid ja lõuna).

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Esmatasandijuhi arenguprogramm ”Eestvedamine ja juhtimine”

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Tutvu COVID-19 leviku tõkestamise nõuetega

Details

Start:
oktoober 24
End:
oktoober 25

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon