Võta meiega ühendust: +372 668 4770 | invicta@invicta.ee

Loading Events

« All Events

Tervise ja heaolu juhtimine

detsember 13

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osalejad:

 • on teadlikud vaimse tervise komponentidest ja nende tasakaalustamisest;
 • mõistavad psühholoogilise turvalisuse olemust ja selle vajadust töökohal;
 • teavad emotsionaalse intelligentsuse mõju suhtlemisele ja meeskondlikule tulemuste saavutamisele;
 • oskavad määrata oma peamisi stressoreid ning tunnevad ära distressi;
 

 • tunnevad ära kolm peamist stressitegurit;
 • on kursis tervislike eluviiside erinevate mudelitega;
 • on teadlikud elukvaliteedi olulisusest ja mõjutajatest;
 • suudavad toime tulla enese ja oma meeskonna tasakaalus hoidmisega.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Programmi eesmärgid ja ülesehitus

Vaimse tervise komponendid

Tervise üldised näitajad – geenid, keskkond, elustiil

Vaimse tervise näitajad – kehaline, vaimne ja hingeline

Positiivne psühholoogia – jõudmine kulgemise ehk flow seisundisse

Tundetarkuse olulisus

Emotsionaalne intelligentsus vaimse tervise kujundamisel

Enesetunne ja enese tundmine – küsimused enese mõistmisel

Teiste tunded ja tunnetamine – peegeldused ja tagasiside

Psühholoogiline turvalisus tööl

Juhi vastutus psühholoogilise turvalisuse eest töökeskkondades

Konfliktoloogia tutvustus

Lahenduste otsimine keerulistest suhetest

Stressi olemus

Stressi valem

Kahjulik ja kasulik muretsemine

3 peamist stressitegurit – muutused, töökeskkond ja reaktsioonid

Stressitegurid oma organisatsioonis

Minu vaimse tervise kaart

Füüsilise ja vaimse heaolu hindamine

Sotsiaalne tervis ehk suhete tervishoid

Keskkond minu ümber – maailm.mille olen ise loonud

Arengukava järgmiseks aastaks heaolu hoidmiseks.

Loovus vaimse tervise tasakaalustajana

Loovuse tähtsus vaimse tervise hoidmisel

Erinevate loovusharjutuste kasutamine enese ja meeskonna häälestamisel

Meditatsioon ja teadveloleku harjutused eneseteadlikkuse kasvatamisel

Kokkuvõte

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus:  12 osalejat
Koolituse maht: 1 päev (8 ak.h) auditoorset õpet ja 5 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolituse läbiviimisel rakendatakse kõiki  koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mõeldud ohutusmeetmeid vastavalt kehtivatele nõuetele.

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd välitingimustes, individuaalsed ülesanded, arutelud, meditatsiooniharjutus, stressijuhtimise plaani koostamine ja Isikliku Tegevusplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

TREENER: Jüri Kriisemann

Jüri on Invicta treener 2015. aastast.

Jüri on lõpetanud EBS ärijuhtimise magistriõppe, täiendanud end ja lõpetanud Tallinna Ülikooli Terviseteaduse magistrikraadiga (MSc, kunstiteraapiad) ja Kultuurharidusteaduskonna näitejuhi erialal. Jüril on omandatud Institute of Leadership & Management (ILM, UK) Master Trainer Certificate.

Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Eelnevatel aastatel on Jüri olnud ametis valdkonnajuhina Eesti Telekomis, tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo ning erinevatel juhipositsioonidel EMT ja Eesti Statoilis. Täna töötab Jüri Tallinna Teletorn SA juhatajana ning tegutseb koolitaja ja coachina.

KOOLITUSE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 13. detsember 2023 (10.00-17.15)  ja grupimentorlus toimub 10.01.24 ja kell 15.00-16.30
Koht: Invicta koolituskeskus (T1, Peterburi tee 2, Tallinn). 
Maksumus: 450€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisvate tööde tagasisidestamist grupimentorluses, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

“Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda”
“Probleemide lahendamine ja otsustamine”
“Eestvedamine – juhist liidriks”
“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis”

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Details

Date:
detsember 13

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon