koolitused

TREENER: Erkki Susi

Erkki on Invicta treener 2015. aastast.

Erkkil on juhitöö kogemust 24 aastat. Erkki on töötanud Mõigu KEK Puidutööstuses tootmisdirektorina ja tegevdirektorina, juhtinud Talinvest Kaubandus AS-i, AS Varu Puidutööstust, AS Varu Põlva Saeveskit, Nefab Packaging OÜ-d. Täna on Erkki OY Nefab AB (Soome) tegevjuht, Nefab Turkey nõukogu esimees ja Nefab Packaging OÜ nõukogu liige.

 

Tagasiside Erkki koolitustele: Koolitus oli sisult ja ajaliselt kompaktne, kergesti jälgitav; Loksutab mõtted lahti, mis aitab asjale teisiti läheneda; Sõbralik, oskas küsimustele vastata ja selgeks teha; Oskan edaspidi alluvatega paremini ümber käia; Asjalik, sisutihe; Õpitav ja loogiline materjal, igapäevaselt hea kasutada.

 

webinar  Vaata salvestust siit: “Edukas esmatasandijuht tootmisettevõttes” 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

• teavad, mis on juhtimine ja kuidas sellega toime tulla;

• teavad, kuidas seada nii isiklikke kui tööalaseid eesmärke ja kuidas neid eesmärke saavutada;

 

• teavad, mis on meeskond ja kuidas oma meeskonda arendada;

• teavad, mis on enesekehtestamine ja kuidas motiveerida tulemuste saavutamist.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvumisring. Ootused treeningule

Minu aktuaalsed juhtimisprobleemid täna (arutelu, kirjapanek)

Treeningu eesmärkide ja ülesehituse tutvustus 

 

Inimeste juhtimise olemus

Miks on osad inimesed, ettevõtted ja riigid edukad, aga  teised mitte?

Millised on tootmisettevõtted ja mis on maatriksorganisatsioon?

Mida tähendab juhtimine tegelikult?

Esmatasandijuhi sagedasemad tüüpprobleemid – millised need on?

Milline inimene sobib juhiks ja milline mitte?

Mis on kõige olulisem inimeste juhtimise juures?

Iseenda juhtimine

 

Kuidas mina iseennast juhin?

Minu hoiakud ja motivatsioon

Minu eesmärkide seadmise oskus ja nende saavutamine

Erinevad juhtimismeetodid

Õiged ja valed juhtimisvõtted

Mis on lisaväärtus, raiskamine, organisatsioon, efektiivsus jne.

Ettevõtte eesmärk, väärtused, visioon, missioon


Meie ettevõtte väärtused, visioon ja missioon (individuaalne töö)

Milleks neid vaja on? (arutelu)

Mis on iga ettevõtte ja inimese kõige tähtsam tegevus?

Eesmärkide seadmine ja võtmemõõdikute vajalikkus (rühmatöö)

Loovad ja analüütilised meetodid efektiivsuse tõstmiseks tootmisettevõttes

Mitterahaline motiveerimine

 

Mis on palk ja mis on motiveerimine? Teeme mõisted selgeks (arutelu) 

Kaasamine ja delegeerimine

Motivatsioonisüsteem

Meeskonnatöö olulisus ja juhtimine

 

Mis on meeskond?

Kuidas ennast kehtestada meeskonna juhina?

Kuidas panna erinevad meeskonnad efektiivselt koostööd tegema?

Juhi isikliku tegevusplaani koostamine

 

Minu enesejuhtimise plaan (individuaalne töö)

 

Kokkuvõte ja hilisema järelkohtumise kokkuleppimine

     

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: kuni 14 osalejat

Koolituse kogumaht: 1 päev (7,3 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 7,3 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 27. märts (10.00-17.00)

Koht: Kreutzwald Hotel (Endla 23, Tallinn), ruum Kalev

Maksumus: 265€ +km.

Sisaldab: osalemist koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust (kohvipausid ja lõuna).

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Enda juhtimine ajas

 

Loe annulleerimistingimusi