Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa
18 aprill
kuni
20 aprill

GRUPP TÄIS! Järgmine “Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa” toimub 12.-14. juunil! Koolitusele on oodatud kõik kesk- ja esmatasandi juhid, ettevõtte tippjuhid.

GRUPP TÄIS! Järgmine “Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa” toimub 12.-14. juunil!

TREENER: Mihkel Pärjamäe

Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on Invicta juhtimistreener.

SOOVITUSINDEKS 

9,85 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT

“Väga praktiline igal tasemel juhile”

“Sain palju häid ideid ja motivatsiooni”

“Sain palju praktilist infot, mida koheselt töösse rakendada”

“Treeningu programm oli hästi ülesehitatud”

“Hea praktiline jalutuskäik juhtimise alustest isikliku arenguplaani täitmiseni välja”

 

 

webinar  Vaata salvestust siit: “Kuidas olla edukas juht?” 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja:

• teadvustanud juhi rolli;

• tutvunud praktikas edu toonud juhtimispõhimõtetega;

• teavad, mida teha edu saavutamiseks juhi ametis;

 

• analüüsinud iseenda tegutsemist juhina;

• koostanud tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani.

KOOLITUSE PROGRAMM

Juhtimine

Juhtimismõtte areng kaasajal
Mis on juhtimine? Milles seisneb juhi roll? Mis on muutunud juhtimises?
Mida juhid teevad?
Kuidas saavutada edu juhina?
Kas kunst või teadus?

Juhtimisprobleemid

Individuaalne töö- situatsiooni analüüs
Grupitöö- juhtimisprobleemide lahendamine

Eduks vajalikud oskused

Oma rolli teadvustamine
Spetsialistist juhks saamine
Sihikindel areng juhina

Juhtimine ringi kõndides

Juhi suhtlemisoskuste arendamine

Kindel juhtimisstiil, selle arendamine

Ideaalse juhi omadused, tunnused

Kuidas neid arendada?

Edu toonud juhtimispõhimõtted

Ootused juhile

Konsultatsiooniülesanne- Mille eest juhile palka makstakse?
Mida juhilt oodatakse?

Inimeste probleemidega tegelemine

Motivatsioon- suurim väljakutse juhile

Mis on motivatsioon?
Motivaatorid elus
Mis motiveerib inimesi?
Kuidas kasutada erinevaid motivaatoreid?
Kuidas saavutada meeskonna initsiatiivi avaldumine?
Minu isiklik motivatsioon: Mis motiveerib mind?

Meeskonnatöö

Mis eristab meeskonda grupist?
Meeskonna tunnused ja nende arendamine 

Juhtimismeeskondade kasutamine

Inimeste kokkusobivus
Meeskonna eesmärgid ja koosseis

Liider ja juht

Mis eristab liidrit juhist?
Liidrivõimete mudel, selle kasutamine
Võimete arendamine

Parimate töötajate leidmine- juhi oluline oskus

Põhimõtted ja väärtused
Valiku põhimõtted ja meetodid

Planeerimine

Eesmärkide püstitamine

SMART-printsiip
Tasakaalustatud eesmärgid Eesmärkide seadmise harjutus

Organiseerimine

Aja kasutamine- individuaalne analüüs
Prioriteetide kehtestamine

Delegeerimine

Milleks, kuidas ja kellele delegeerida?
Pärdikute probleem

Kontrollimine ja tagasiside andmine

Mida peab kontrollima?
Tagasiside andmine: kritiseerimine ja tunnustamine

Otsustamine

Otsustamise stiilid- situatiivne juhtimisstiil
Alluvate kaasamine- diskussiooniülesanne

Isiklik areng juhina

Tugevate ja nõrkade külgede määratlemine
Personaalse juhtimisstiili kujundamine
Kindla suhtlemisstiili omandamine

Kokkuvõte

Isiklik Tegevusplaan ja Arenguplaan

Tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani koostamine edu saavutamiseks juhina

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kogumaht: 3 päeva (22 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 22 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimismäng, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik arengustiilide analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 18.-20. aprill (10.00-17.00)

Koht: Tallinnas Euroopa Hotelli seminariruumis Lõuna- Euroopa (Paadi 5).

Maksumus: 730 EUR + km

Sisaldab: osalemist 3-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust* (kohvipausid ja lõuna).

* Palume erivajadustest meile teada anda.

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Eduka juhtimise põhimõtted 2. osa
Loominguline juhtimine
Mentor- ja coachinguoskused juhtidele

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon