23
sept.
Eduka juhtimise põhimõtted 2. osa
Insert shortcode
10:00 kuni 17:15
From 23-09-21 kuni 24-09-21

TREENER: Ahto Orav

Ahto on Invicta juhtimistreener aastast 2004.

Ahto on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja Tartu Ülikooli ärijuhtimise erialal (MBA) ja omab pikajalist kogemust erinevate ettevõtete juhtimisel telekommunikatsiooni valdkonnas ja mujal. Ahtol on väga head praktilised kogemused nii inimeste, protsesside kui ressursside juhtimise osas. Praktikust treenerina oskab ta oma juhitöökogemusi suurepäraselt siduda kaasaegsete juhtimismeetoditega, tuua õpetlikke näiteid elust enesest ja siduda need koolitustel osalejate igapäevatööga.

SOOVITUSINDEKS 9,1 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT

“Koolitusel käsitleti probleemkohti, millega puutun kokku iganädalaselt – kasu oli kohe rakendatav”

“Praktiline, personaalne, paneb isiklikult pingutama”

“Koolitus aitas mõista erinevate otsuste ja tegevuste vajadust ja tagajärgi”

“Omandatud teadmised on reaalsetes situatsioonides rakendatavad”

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

• analüüsinud edu ja probleeme iseenda arengus juhina;

• arendanud oma esinemisoskust;

• leidnud võimalusi aja efektiivsemaks kasutamiseks;

 

• leidnud võimalusi koosolekute efektiivsemaks korraldamiseks;

• analüüsinud  ja arendanud enda juhtimisstiili;

• koostanud endale Isikliku Arenguplaani.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Koolituse eesmärgid ja programm

Efektiivse esinemise harjutus

Ülevaade arengust juhina (lühiesinemine)
Isiklike Tegevusplaanide täitmise analüüs
Kuidas saada veelgi efektiivsemaks juhiks?
Esinemise analüüs. Praktilised soovitused
Uue arenguplaani koostamine

Ajajuhtimine

Miks meil on endiselt kiire?
Peamised takistused aja efektiivsel kasutamisel
Aja leidmise tehnikad

Meeskonna koosolekute parem läbiviimine

Miks me vajame koosolekuid?
Koosolekute eesmärgid ja liigid
Efektiivse koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine
Koosoleku läbiviimine

Meeskonnateooria rakendamine

Professionaalsed- ja mitteformaalsed meeskonnarollid
Meeskonnarollide võrdlus – tugevused ja nõrkused
Meeskonna analüüs

 Muutuste elluviimine

Muutuste põhjused ja liigid
Vastuseis muutustele ja selle ületamine
Uuenduste elluviimise praktiline plaan ja etapid
Muutuste elluviimine

 

Kindla juhtimisstiili arendamine

Miks te peaksite kindlam olema
Kuidas juhtimisstiili ära tunda?
Kuidas kohelda agressiivseid ja passiivseid kolleege?
Praktiliste juhtimissituatsioonide läbivaatamine

Teie meeskonnale sobiva juhtimisstiili kasutamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus:  10 osalejat
Koolituse kogumaht: 2 päeva (16 ak/h) auditoorset tööd ja 4 ak/h praktilist tööd (kodutöö)

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: kodutöö, grupitööd, individuaalsed ülesanded, õppefilm, rollimängud ja videotreening koos tagasiside ja analüüsiga, juhtimismäng, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik meeskonna koostöö analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg:  23.-24. september 2021 (10.00-17.15)
Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)
Maksumus:
690 € + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid ja lõuna).

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Kompetentside hindamine 360º tagasiside meetodil

Ettevõtte strateegia tööriistakast

Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon