11
okt.
Inspireeriv müük
Insert shortcode
440
10:00 kuni 17:00
From 11-10-17 kuni 12-10-17

TREENER: Lilian Saage

Lilian on Invicta treener 2015. aasta sügisest.

Lilian on müügivaldkonnas tegelenud pea kogu oma töise karjääri ja saavutanud seal edu nii spetsialisti kui juhina. Müügitöö ja müügimeeskondade juhtimise kogemused on Lilian saanud nii Eestist kui kaugemalt.
Täna on Lilian Sündmuste Looja OÜ/ Kapteni kelder juhataja ning Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige.

Tagasiside koolitusele: Ei oodanud midagi uut, kuid olen üllatunud- teemasid käsitleti uues võtmes; Kindlasti igale müügiinimesele väärt kogemus; Koolitus oli põhjalik ja kaasahaarav; Sain teadmisi, kuidas kliendiga vestlust läbi viia ning seejärel ka müüki; Sain palju uut ning pisut ka vana infot, mis tihti meelest kipub minema.

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • saanud hea ülevaate proaktiivsest ja kliendikesksest müügist;
 • mõistnud iseenda rolli ja vastutust heade kliendisuhete kujundamisel;
 • õppinud süsteemselt ja teadlikult kasutama kõiki müügiprotsessi etappe;

 

 

 • õppinud klienti kuulama ja kliendi tegelikke vajadusi välja selgitades kliendile sobivaid lahendusi pakkuma;
 • arendanud oma eneseväljendus-, läbirääkimis- ja ajajuhtimise oskusi;
 •  leidnud häid ideid, kuidas seatud müügiplaani „kodustada“, eesmärke saavutada ja ennast igapäevaselt motiveerida.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Millest algab müük, kuidas mõistame müüki?
Ootused müügiinimesele

Kõik saab alguse minust endast

Õiged hoiakud kui tulemusliku ja tõhusa töö vundament:
Suhtumine iseendasse, oma töösse, oma ettevõttesse ja meeskonda.
Asjad, mida ma muuta saan ja mida ma muuta ei saa.
Kuidas säilitada ametiuhkus ja rõõm müügiprotsessist endast.
Mis teeb müügist müügi?
Kuidas olla inspireeritud ja särasilmne ettevõtte saadik ning nautida protsessi?

Inspireeriv müük – kuidas, kellele ja mida

Müügiprotsessi 7 sammu
Kuidas leida üles „meie“ kliendid?
Millist teenust/toodet kliendid vajavad ning kuidas eristuda konkurentidest?
Vastuväidetega toimetulek
Klientide vajaduste baasil väärtuse müük hinna asemel – kuidas seda praktikas teha?
Müügikokkulepete saavutamine ja sõlmimine (closing)
Kuidas joosta maratoni naeratus näol?

Kuidas jõuda eesmärgini?

Müügiplaan. Kas „võimatu missioon“ või siiski mitte…
Millest sõltub eesmärkideni jõudmine? Edu saavutamise kriitilised tegurid.
Eesmärkide saavutamine – üksi ja/või koos meeskonnaga
Ambitsioonikate ja inspireerivate eesmärkide seadmine ning mahamüümine iseendale
Iseenda ja teiste tunnustamine müügitöös

Ajajuhtimine kui võti eduks

Müüdid ajanappusest
Hoiakud oma aja planeerimisel ning võimalused aja leidmiseks.
Kuidas süsteemse ajaplaneerimisega oma töö lihtsamaks ja nauditavamaks muuta

Eneseareng müügitöös

Miks see on oluline ja kuidas seda teha?

Kokkuvõte

Tagasisidering (treener, osalejad)
Isiklike Arenguplaanide täiendamine.
Tagasisideankeedid, tunnistused. Lõpp

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded, küsimustik, rollimängud koos analüüsi ja tagasisidestamisega, elulistel näidetel põhinevad arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

SOOVITUSINDEKS

9,67 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas hotellis Euroopa, ruumis Põhja-Euroopa.
Maksumus 400€ +km.

 

LUGEMISSOOVITUS

Lilian Saage artikkel “Kuidas muuta müük elegantseks ja rõõmu pakkuvaks?”

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Läbirääkimisoskused praktikas

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon