12
okt.
Juhi tervise tasakaal
Insert shortcode
10:00 kuni 17:15
12-10-22

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osalejad:

 • on teadlikud vaimse tervise komponentidest ja nende tasakaalustamisest;
 • mõistavad psühholoogilise turvalisuse olemust ja selle vajadust töökohal;
 • teavad enda kuue emotsionaalse stiili hetkeseisu;
 • oskavad määrata oma peamisi stressoreid ning tunnevad ära distressi;
 

 • tunnevad ära kolm peamist stressitegurit;
 • on kursis tervislike eluviiside erinevate mudelitega;
 • on teadlikud elukvaliteedi olulisusest ja mõjutajatest;
 • suudavad toime tulla enese ja oma meeskonna tasakaalus hoidmisega.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Programmi eesmärgid ja ülesehitus

Vaimse tervise komponendid

Tervise üldised näitajad – geenid, keskkond, elustiil

Vaimse tervise näitajad – kehaline, vaimne ja hingeline

Positiivne psühholoogia – jõudmine kulgemise ehk flow seisundisse

6 mõõtmeline emotsionaalse stiili analüüs

Davidson’i 6 emotsionaalse stiili tutvustus

Enesetest ja tagasiside oma hetkeseisust

Mudeli kasutamise võimalused tööl

Psühholoogiline turvalisus tööl

Juhi vastutus psühholoogilise turvalisuse eest töökeskkondades

Konfliktoloogia tutvustus

Lahenduste otsimine keerulistest suhetest

Stressi olemus

Stressi valem

Kahjulik ja kasulik muretsemine

3 peamist stressitegurit – muutused, töökeskkond ja reaktsioonid

Stressitegurid oma organisatsioonis

Distress ja sellest väljumine

Enesetest

Analüüs testi kohta

4 etappi stressist väljumiseks

Pikemaajaline eemaldumine stressist

Loovus vaimse tervise tasakaalustajana

Loovuse tähtsus vaimse tervise hoidmisel

Erinevate loovusharjutuste kasutamine enese ja meeskonna häälestamisel

Meditatsioon ja teadveloleku harjutused eneseteadlikkuse kasvatamisel

Kokkuvõte

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus:  12 osalejat
Koolituse maht: 1 päev (8 ak.h) auditoorset õpet ja 5 ak.h iseseisvat tööd koos tagasisidega
Koolituse formaat:
Auditoorne õpe vaheldub jalutuskäikudega vabas õhus. Rada on jõukohane kõigile. Palume riietuda ilmastikule vastavalt ja valida kõndimiseks sobivad jalanõud!

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolituse läbiviimisel rakendatakse kõiki  koroonaviiruse leviku tõkestamiseks mõeldud ohutusmeetmeid vastavalt kehtivatele nõuetele.

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd välitingimustes, individuaalsed ülesanded, arutelud, meditatsiooniharjutus, stressijuhtimise plaani koostamine ja Isikliku Tegevusplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

TREENER: Jüri Kriisemann

Jüri on Invicta treener 2015. aastast.

Jüri on lõpetanud EBS ärijuhtimise magistriõppe, täiendanud end ja lõpetanud Tallinna Ülikooli Terviseteaduse magistrikraadiga (MSc, kunstiteraapiad) ja Kultuurharidusteaduskonna näitejuhi erialal. Jüril on omandatud Institute of Leadership & Management (ILM, UK) Master Trainer Certificate.

Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Eelnevatel aastatel on Jüri olnud ametis valdkonnajuhina Eesti Telekomis, tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo ning erinevatel juhipositsioonidel EMT ja Eesti Statoilis. Täna töötab Jüri Tallinna Teletorn SA juhatajana ning tegutseb koolitaja ja coachina.

KOOLITUSE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 12. oktoober 2022 (10.00-17.15)
Koht: Tallinna Teletornis, Kloostrimetsa tee 58a
Maksumus:

 

450€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisvate tööde tagasisidestamist grupimentorluses, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

“Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda”
“Probleemide lahendamine ja otsustamine”
“Eestvedamine – juhist liidriks”
“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis”
Personaalne mentorlus juhile

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Tutvu COVID-19 leviku tõkestamise nõuetega

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon