21
mai
Online-koolitus! Kriisijuhtimine
Insert shortcode
10:00 kuni 16:30
21-05-20

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitus on mõeldud kõigile esmatasandi- ja keskastmejuhtidele, kes soovivad omandada teadmisi ja tehnikaid, kuidas kriisis juhtimisega toime tulla ning oma tiimi koos hoida. Koolitus pakub võimaluse vahetada kogemusi ja mõtteid ka teiste juhtidega.

 

TREENER

Agu Remmelg

Agu on Invicta treener alates 2006. aastast.

Aastatel 2000-2017 töötas Agu Ragn-Sells AS-is erinevatel juhipositsioonidel (juhatuse liige, arendusdirektor ja IT juht), millest viimased 9 aastat oli ta ka ärijuht.

Täna on Agu Euroopa Innovatsiooniakadeemias direktori ametikohal, kus peamised tööülesanded on suurkorporatsioonidele suunatud innovatsiooniteemaliste koolitus- ja konsultatsiooniteenuste arendus, müük ja osutamine Itaalias ning teistes Euroopa riikides. Oma tööst lähtuvalt on Agu esinenud väga mitmetel seminaridel ja konverentsidel enam kui sajal korral ja rohkem kui 15 riigis.

Tagasiside treenerile:  Äärmiselt asjalik treener, eriti meeldisid näited praktikast. Hea kogemustepagasiga treener. Hooliva suhtumisega, arusaadav, huvitav ja põhjalik koolitaja. Rahulik ja tasakaalukas treener.

EESMÄRGID

Treeningu tulemusena osalejad:

 • oskavad kriisi mõjusid hinnata;
 • on omandanud kriisijuhtimise põhitõed;
 • teavad kriisikommunikatsiooni põhimõtteid;
 • mõistavad inimeste käitumist kriisiolukorras ja oskavad seda suunata;
 • teavad kuidas kriisist kasu saada.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

 • Tutvustused ja ootused treeningule.
 • Eesmärgid ja arengupäeva struktuur

 

Mentaalne valmisolek

 • Inimese käitumine kriisisituatsioonis
 • Juhi valmisolek ja eeskuju
 • Meeskonnatöö korraldamine kaugtöö vormis
 • Stressiga toimetulek

 

Kriisi adekvaatne hindamine

 • Tüüpilised kriisiolukorrad
 • Kriisiolukorra  tõene kaardistamine
 • Kriisi kahjuliku mõju hindamine ajateljel

 

Kriisi ohjamine ja lahendamine

 • Tegevuskava koostamine vastavalt kriisi tüübile
 • Kriisimeeskonna loomine
 • Tegutsemine kriisiolukorras

 

 (Raskete) valikute langetamine

 • Otsuste variandid, Cynefin mudel
 • Usaldusväärsuse säilitamine
 • Otsuste rakendamise ajastus

 

Kriisikommunikatsioon

 • Kriisikommunikatsiooni plaan (sisene, partneritega, väline)
 • Kriisile reageerimise strateegilised variandid
 • Kõneisiku(te)le esitatavad nõuded

 

Kuidas kriisist kasu saada?

 • Innovatsioon kriisiolukorras
 • Strateegia kriisist võitmiseks
 • Ühtegi head kriisi ei saa raisku lasta

 

Kokkuvõtted

 •  Isikliku Arenguplaani koostamine
 •  Tagasiside. Tunnistus. 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 10 osalejat

Koolituse  kogumaht: 12 ak/h, millest 8 ak/h auditoorset tööd.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani saab tunnistuse.

 

KOOLITUSE LÄBIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 21 . mai (kell 10.00 kuni 16.30)

Koht: Online-koolitus Zoomi-keskkonnas

Maksumus: 400€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel Zoom-keskkonna vahendusel ja koolitusmaterjale.

 

Koolitusele eelneb eeltöö, kus iga osaleja koostab vabas vormis kogetud või kogetava kriisiolukorra kirjelduse oma ettevõttes,  maht 1xA4.

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon