Kuidas juhtida oma aega?
Insert shortcode
20-10-15

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Kõik spetsialistid, kes tunnevad, et töö on „üle pea“ kasvanud ja/või mitme töö korraga tegemine (rööprähklemine) on hakanud mõjutama töö efektiivsust, tulemusi, rahulolu.

TREENER: Mart Kallas

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse eesmärk on aidata koolitusest osavõtjatel üles leida oma ajakasutuse kitsaskohad, anda uusi teadmisi ja praktilisi nõuandeid oma päeva planeerimiseks, valida välja sobivad ajaplaneerimise tööriisatad, seada prioriteete ning süstida koolitusest osavõtjatesse enesekindlust, et 24 tunnist ööpäevas ja 8 tunnist tööpäevas piisab.saada jagu pidevalt kummitavast ajapuudusest, õppida kasutama oma aega kui ressurssi võimalikult otstarbekalt ja teha õigeid asju õigel ajal.

 

Koolituse tulemusena osalejad:

 • Oskavad hinnata nii isiklike kui tööalaste eesmärkide seadmise vajadust
 • Suudavad seada prioriteete ja saavad edukalt hakkama ajaplaanide koostamisega, nii igapäevaste kui pikemaajalistega
 • Teavad oma ajakasutuse kitsaskohti, oskavad toime tulla ajaraiskamise ja töökatkestustega
 • Valivad välja enda jaoks kõige sobivamad ajaplaneerimise vahendid
 • Saavad edukalt tööpäeva piires hakkama oma igapäevaste tööülesannetega, planeeritud tööd saavad valmis tähtajaks.
 • Vähendavad efektiivse ajajuhtimise abil stressi ja läbipõlemise

 

PROGRAMM

1. Sissejuhatus: ajajuhtimine ja ajakasutus

 • Ajajuhtimine – millest me räägime?
 • Personaalne töö: kas mul on probleem aja juhtimisega?
 • Ajakasutus: kuhu ja millele kulub minu aeg?
 • Kontrolli saavutamise protsess

 

2. Ajajuhtimise märksõnad: eesmärgid, prioriteedid, planeerimine

 • Eesmärgi püstitamine
 • Praktilised tegevused, ülesannete ja prioriteetide määratlemine
 • Suhe ülesannete tasuvuse ja prioriteetsuse vahel
 • Millal seda teha: aja planeerimine ja jaotamine
 • Ajaplaani kavandamine – millest alustada? Korduvad tegevused.
 • Päeva-, nädala-, kuu-, kvartali-, aastaplaanid: miks?

 

3. Võitlus ajaraiskamise ja töökatkestustega

 • Tüüpilised ajaraiskajad
 • Töökatkestused ja „uued tegijad“ selles valdkonnas
 • Sina ise kui töökatkestaja
 • Milline on lahendus? Enesedistsipliin ja ettevõttesisesed reeglid

 

4. Oma töö organiseerimine

 • Planeerimise ja tööde meeldetuletamise võimalused
 • Optimaalse tööstiili leidmine enda jaoks
 • Kuidas olla oma töös tõhus?
 • Projekti juhtimine
 • Edasilükkamine: probleemid ja lahendused
 • Kuidas viit minutit kõige paremini ära kasutada?

 

5. Planeerimise ja ajakasutuse tööriistad

 • Et kõik oluline kirja saaks
 • Kalendrid (märkmikud, nutitelefon, arvuti)
 • Ülesannete ja tööde meeldetuletuse meetodid ja abivahendid
 • Outlooki võimalused (To-Do list)

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kogumaht: 1 päev ( 8/h) auditoorset tööd  ja 8 ak/h praktilist tööd (kodutöö)

Koolitus on praktilise suunitlusega – kõik osalejad kaasatakse tegevustesse (grupitööd, inidividuaalsed ülesanded, arutelud jne).  Koolitusel jagatakse kogemusi ja analüüsitakse näiteid elust enesest, mis võimaldab osalejatel vaadelda ajajuhtimise teemat tervikuna ja leida enda jaoks võimalusi oma aja paremaks kasutamiseks. Iga teemakäsitluse juurde kuuluvad grupitööd ja rühma arutelud kogemuste vahetamiseks.

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 3. oktoober (10.00-17.15)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 290 € + km

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon