Tulemusliku meeskonna moodustamine
Insert shortcode
20-10-15

Uus aeg sĂĽgisel 2018!

 

TREENER: JĂĽri Kriisemann

JĂĽri on Invicta treener 2015. aastast.

Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Muuhulgas on ta olnud ametis müügijuhina ettevõttes AA SAT Professional, valdkonnajuhina Eesti Telekomis ning  tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo. Aastatel 1997-2014 on Jüril olnud erinevad  juhipositsioonid ettevõttes EMT AS. Täna töötab Jüri juhatajana sihtasutuses Tallinna Teletorn ning tegutseb ka kootsina (coach).

Jüri on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Treener oli positiivne ja andis kõigile võimaluse arvamuse avaldamiseks; Treenerit oli kerge jälgida, ta hoidis huvi üleval; Väga hea suhtleja ja avatud inimene


KOOLITUSE EESMĂ„RGID

Koolituse läbinud osaleja:

 • on teadlik meeskonnatööd mõjutavatest teguritest;
 • oskab kaardistada oma eesmärke ja võrrelda neid teiste ĂĽksuste omadega;
 • suudab suhtlemisel arvestada koostöö olulisusega nende ĂĽlesannete täitmisel;
 • suhtleb avatumalt ja oskab kasutada tagasiside erinevaid tehnikaid;
 • on eneseteadlikum ja -kindlam oma põhiväärtuste hindamisel ja järgimisel;
 • mõistab enda vastutust ja pĂĽhendumust ĂĽhiste eesmärkide saavutamisel;
 • suhtleb oma organisatsioonis avatult ja kolleege toetavalt.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus ja eesmärkide tutvustamine

Sissejuhatus: eesmärkide, teemade, õpimeetodite ja reeglite tutvustamine

 

 

Meeskondade dĂĽnaamika

Tuckman meeskondade dĂĽnaamika mudel.

Forming – storming – norming ja performing.

Rühmatöö:  meeskonna juhi ja liikmete rollid erinevates etappides.

Juhtide ja meeskonna liikmete suhtlemisvajadus erinevates faasides.

 

 

Meeskonnatöö

Erinevused grupi ja meeskonna vahel.

Eesmärkide, ressursside ja vastutuse võrdlemine gruppides ja meeskonades.       

Individuaalne töö: reaalsed näited hästi töötavate meeskondade kohta.  

Rühmatöö: ühe tuntud spordi-, kultuuri-, meelelahutuse- või heategevusürituse planeerimine tulemusjuhtimise mudeli abil. Oma tulemuste esitlemine teistel rühmadele.

Tagasiside: saadud kogemuse peegeldamine ja uute teadmiste kaasa võtmine.

 

 

Suhtlemisprotsessi tutvustamine

Kommunikatsiooni ĂĽldised alused:

 • saatja, vastuvõtja;
 • sõnumi koostamine;
 • barjäärid ja segajad suhtlemises;
 • vastutus sõnumi kohale jõudmise eest.

Aktiivse kuulamise harjutus: osalejad jagunevad kaheks, ühed peavad edastama ühe emotsionaalse sõnumi ja teised ei tohi kuidagi reageerida

Ühine analüüs – kas selline kuulamisviis on eluline ja loomulik ning kuidas seda omavahelises suhtlemises vältida

Praktiline rühmatöö: Suhtlemise barjäärid meie töös, millest nad tekkivad ja kuidas neid ületada. Usalduse ja kohalolu tekitamise  oskused igapäevasel suhtlemisel.

 

 

Suhtlemine meeskondade vahel

Erinevused isiklikul tasandil ja meeskondlikul tasandil suhtlemisel.

Mina-pildi tekkimine – personaalne ja meeskondlik (meie vs. nemad)

Kirjalik ja verbaalne suhtlemine meeskondade vahel.

 

 

5 põhjust, mis tagavad meeskonna hea toimimise

Osalejatega käiakse ühise arutelu kaudu läbi Patrick Lencioni eduka meeskonna püramiid, mis koosneb viiest üksteist täiustavast ja toetavast kihist.

Nendeks edukuse näitajateks on:

 • vastastikune usaldamine;
 • avatus koos julgusega eksida;
 • põhjalik pĂĽhendumine;
 • kohustamise julgus ehk rollide arusaadav jaotamine;
 • osavõtlikus nii isiklike kui ĂĽhiste tulemuste suhtes.

Teemade käsitlemisel lepitakse kõige pealt kokku mõistetes, kuidas me saame aru usaldusest, riskijulgusest, pühendumusest, vastutusest ning ühistest eesmärkidest.

 

 

Põhiväärtused

Mis on elu põhiväärtused? Jäämäe metafoori tähendus põhiväärtustesse.

Individuaalne töö: valida välja oma isiklikud põhiväärtused ja luua oma väärtuste ratas.

Töö paarides: jagada isiklikke põhiväärtusi teise osalejaga, hinnata oma väärtuste järgimist.

Rühmatöö: võrrelda isiklikke põhiväärtusi ettevõtte põhiväärtustega.

 

 

Kokkuvõte

Tagasiside jagamine: Iga osaleja toob välja mõned head mõtted, mille ta koolituspäevalt oma igapäevatöösse kaasa võtab.

Isikliku Arenguplaani koostamine oma suhtlemisoskuse täiustamiseks.

Tagasiside ankeetide täitmine ja tunnistuste üleandmine.

 

 

KOOLITUSE VORM 

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 1 päev (7 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

“Tulemusliku meeskonna moodustamine” on juhtide kvalifikatsioonikoolituse moodul. Osaledes kvalifikatsioonikoolituse kõigis neljas moodulis ja vormistades kõik nõuetele vastavavad praktilised tööd, väljastatakse osalejale Insitute of Leadership and Management (ILM) poolt rahvusvaheline kutsetunnistus juhtimises.

 

MAKSUMUS

Ăśks moodul: 350 EUR + km

Kogu koolitusprogramm: 1780 EUR + km

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon