20
veebr.
Sissejuhatus juhtimisse
Insert shortcode
10:00 kuni 17:00
From 20-02-18 kuni 21-02-18

TREENER: Lilian Saage

 Lilian on Invicta treener 2015. aasta sügisest

Lilian on Sündmuste Looja OÜ / Kapteni kelder juhataja ja enamusosanik. Alates 2015. aastast on Lilian ka Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud turundusjuhina, Nissi vallavalituses liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.

 

Tagasiside treenerile: Treener on praktik ning suutis teooriat edukalt ilmestada; Oskas  hästi ning arusaadavalt selgitada ning huvi üleval hoida rühma- ja paarisülesannetega; Treener esines väljendusrikkalt ja tõi värvikaid praktilisi näiteid; Treener pööras tähelepanu meie probleemidele.

 

 webinar  Vaata salvestust siit: “Noore juhi suurimad väljakutsed” 

 

KOOLITUSE EESMĂ„RGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

  •  teadvustanud juhtimise olemuse;
  • võimelised senisest paremini tööd jaotama ja delegeerima;
 

 •  leidnud võimalusi meeskonna kujundamiseks ja arendamiseks;
 • oskuslikumad inimeste motiveerimisel.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvustused
Ootused treeningule
Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Juhi roll ettevõttes

Mis on juhtimine?
Millised on peamised juhtimistegevused?
Juhi kompetentsid ja oskused

Uue juhina alustamine

Kuidas saadakse juhiks?
Vana töö jätmine ja uue alustamine
Alguse raskused ja nende ĂĽletamine
Juhi ebaedu põhjused

Juhtimisprobleemid

Millised probleemid on olulised?
Probleemide peamised põhjused
Probleemide lahendamise põhimõtted

Eesmärkide seadmine

Organisatsiooni ja meeskonna eesmärgid
Eesmärkide tunnused ja kriteeriumid
Eesmärkide jälgimine ja juhtimine
Tulemuse mõõtmine ja hindamine

Planeerimine ja töö korraldamine

Milleks on vaja plaane?
Prioriteetide seadmine ja töö jaotamine
Ametikirjeldused ja standardid
Aja planeerimise põhimõtted

Delegeerimine

Miks ja mida on vaja delegeerida?
Kuidas ja kellele delegeerida?
Mis takistab delegeerimist?
Mida ei saa delegeerida?

Kontrollimine ja hindamine

Kes ja mida kontrollib?
Millal ja kuidas kontrollida?
Hinnangu ja tagasiside andmine
Nõudlikkuse saavutamine

Meeskonna kujundamine

Meeskonnatöö põhimõtted
Meeskonna kujunemine ja arenemine
Eestvedamine ja liidrirolli täitmine
Meeskonnaga suhtlemine
Juhtimisstiil ja suhtlemisstiil
Kindluse saavutamine

Motiveerimine

Miks inimesed teevad seda, mida juht soovib?
Motivatsiooni olemus ja sisu
Stimulatsioon ja motivatsioon
Rahalised ja mitterahalised motivaatorid
MotivatsioonisĂĽsteemi kujundamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (15 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LĂ„BIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh:sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, juhtimissituatsioonide lahendamised, diskussiooniülesanded, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

SOOVITUSINDEKS

9,83 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 20.-21. veebruar (10.00-17.00)

Koht: Tallinnas Kreutzwaldi Hotelli seminariruumis Kreutzwald (Endla 23)

Maksumus: 495 EUR + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust (kohvipausid ja lõuna).

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JĂ„TKUKOOLITUSED (soovitame)

Esinemisoskuste meistriklass
Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Loe annulleerimistingimusi

 

 

 

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon