18
apr.
Suhtlemise meistriklass – otse ütlemine
Insert shortcode
440
10:00 kuni 17:00
18-04-17

TREENER: Jüri Kriisemann

Jüri on Invicta juhtimistreener 2015. aasta sügisest.

Jüril on juhitöö kogemust ligi 30 aastat ja koolitajatöö kogemust (sh sisekoolitajana) pea 20 aastat.
Jüril on pikaajaline juhitöö kogemus Eesti Telekomist (AS EMT), kus ta täitis aastate jooksul mitmeid juhirolle, sh. äriside kõneside valdkonna juhina, ärikliendi divisjoni direktorina, kõneside valdkonna ärijuhina jne. 

Tagasiside Jüri koolitustele: Sain teada, millist info vastuvõtmise kanalit kasutan, mis aitab mul mõista paremini nii iseennast kui suhtluspartnerit; Meeldivalt mitmekesine koolitus; Tänu koolitusele mõistan oma kolleege paremini; 100% vastas meie ootustele ehk seda, mida tahtsime, saime ja veel enam; Varasemate koolitustega võrreldes hoopis teine tase; Kogenud treener, põnev ning kaasahaarav treening.

 

KOOLITUSE EESMÄRGID 

Koolituse tulemusena osaleja:

 • märkab, et kõik inimesed on erinevad;
 • näeb, et kuulamine teeb imesid;
 

 • suhtleb selgelt ja arusaadavalt;
 • on teadlik suhtlemist parandavatest teguritest.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Suhtlemise olemus ja vajalikkus 
Erinevad suhtlemissituatsioonid
Suhtlemist takistavad barjäärid

Seejärel tutvume nelja erineva modaalsusega

Üks maitseb kätega,
teine kuulab silmadega,
kolmas vaatab kõrvadega
ja neljas näeb ninaga.

Kontakti loomisel võtame appi

Silmad ja sõnad
Mida saab välja lugeda teise inimese silmade liikumisest
Sõnad, mis räägivad inimese eest

Pöörame tähelepanu ka NLP mudeli tutvustamisele

Suhtlemisfiltrid
Sõnumi käsitlemise kolm teed

Eraldi õpime

Kuulama
Küsima
Vaikima

Selle kõige tulemusena suudame paremini ennast

Kehtestada
Valitseda
Kindlana tunda

Koolituse kokkuvõte

Isikliku Tegevusplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 9-12 osalejat

Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Tegevusplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 9 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 80% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd kolmestes rühmades kolmes erinevas rollis – sõnumitooja, sõnumi vastuvõtja ja vaatleja- , individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, küsimustik arengustiilide analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 20% lühikesed teooriate tutvustamised koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas Euroopa Hotelli seminariruumis Lõuna- Euroopa (Paadi 5).
Maksumus: 245 EUR + km. NB! Kahe või enama osaleja korral, on soodustuseks -15%!

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

LUGEMISSOOVITUS

Jüri Kriisemann artikkel “Alamkeel- tulemusliku suhtlemise ABC.

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Läbirääkimisoskused praktikas
Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon