Erkki Susi: Coaching on praktiline tööriist igaühe oskuste portfellis.

Ettevõte on elus organism, millelt tänapäeva kiirelt muutuv maailm nõuab pidevat kohanemist ja muutustega toimetulemist. Sellest ei saa üle ega ümber ja on igale juhile A ja O.

Kuidas saavutada rohkemat ja jõuda igale poole? Kuidas muuta ettevõte paindlikuks? Kuidas kasvatada potentsiaali igas üksikus organisatsiooni liikmes? Kuidas seda kõike teha efektiivselt nii ajas kui kuludes? Kuhu kaob juhi aeg?

Küsimused, mille üle iga juht mõtleb ühel või teisel hetkel. Tegelikult esitame sarnaseid küsimusi ka endile inimestena. Pidevalt on midagi, millele me justkui ei tea vastuseid. Vahel laseme asjadel minna, vahel lükkame otsuseid lihtsalt edasi, kuniks avastame end mingites sügavamates segadustes. See aga ongi meie igapäev ja täiesti loomulik osa arenguprotsessidest, kuid sageli ei mõisteta seda. Liiga sageli juhtub nii, et poogime sellele valehäbi juurde ega julge abi küsida. Kerge on sildistada ja öelda ”ei saa hakkama”. Seda tehes saavutame just vastupidise efekti eesmärgile.

Kõigele leidub vastus ja igaühes on potentsiaal toimetulekuks. Küsimus on valikutes. Üks moodus eneseleidmiseks ja probleemide lahendamiseks ongi coaching. Coaching on protsess, mille käigus avatakse inimese potentsiaal ja mille tulemusena ei jää vastuseta ükski küsimus. Coaching on töö iseendaga, kõigi meie avatud ja peidetud varjukülgedega.

Coachiv juhtimine ei ole vaid juhtimisstiil, vaid on mõtteviis ja käitumismuster, mis võimaldab inimestel leida lahendusi jooksvalt ilma suuremate ummikuteta. See omakorda viibselleni, et organisatsiooni tulemuslikkus suureneb ning muutustega ei olegi vaja kohaneda, sest kõik ongi muutus. Muutus on üks osa igapäevasest tööprotsessist ja sellele ei pöörata tähelepanu kui probleemile. Igaüks mõistab oma rolli ja suudab selles piires töötada efektiivselt.

Coaching aitab mõista protsessi küsimustest lahendusteni ja on eelkõige praktiline tööriist igaühe oskuste portfelliseda nii juhtimises kui eraelus. Julgen öelda, et paljudele elumuutev oskus.