Ida-Virumaa sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel oodatakse kaasa mõtlema kõiki sotsiaalvaldkonna huvilisi

Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi arendusprogrammi pilootprojekti, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel. Pilootprojekti tutvustavatele infopäevale oodatakse kaasa mõtlema kõiki sotsiaalvaldkonna huvilisi.

 

Ida-Virumaa arendusprogramm on riigi esimene katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Programmi tulemusena peaks paranema Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavus ja kvaliteet, samuti suurenema koostöö ja kogemuste vahetamine erinevate omavalitsuste ning erinevate partnerite vahel.

“Programmi eesmärk on motiveerida kohalikke omavalitsusi koostöös partneritega looma uusi ja edendama olemasolevaid sotsiaalhoolekande valdkonna koostöövõrgustikke, samuti julgustada omavalitsusi rakendama sotsiaalteenuste pakkumisel uuenduslikke lahendusi,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. “Oluline on suurendada ka Ida-Virumaa omavalitsuste osalust ESF-i meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ rahastatavas avatud taotlusvoorus sotsiaalteenuste arendamiseks ja uute teenuste osutamiseks.”

Arendusprogrammi infopäevad toimuvad 25. augustil Jõhvi Kontserdimajas ja 26. augustil Narvas Vaba Laval kell 11-17. Infopäevadele on oodatud kohalikud omavalitsused ja nende partnerid, kellel on huvi uue programmi vastu ning kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna arengus. Programm kestab 31. märtsini 2021 ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

Infopäevadel esitab sotsiaalministeerium ettekande riiklikust sotsiaalvaldkonna tulevikuvisioonist, sotsiaalkindlustusamet annab ülevaate Ida-Virumaa sotsiaalhoolekande 2020 aasta arvudest, päästeameti esindaja jagab kogemusi strateegilisest ennetusest ning Grete Kvernland-Berg’i (PA Consulting Group) kogemuslugu Norrast toob meieni reaalsed kogemused tulemuslikest näidetest innovaatiliste kaugteenuste kasutamisel. Programmi eestvedaja OÜ Invicta esindaja Anu-Mall Naarits tutvustab programmi ja eelkaardistuse tulemusi ning viib läbi koosmõtlemise töötuba.

 

“Loodame, et programmi nimetus “Pöördepunkt” peegeldab suunda koos liikumisele sotsiaalteenuste arendamise poole. Seda nii sisuliselt kliendikeskse teenuste disaini rakendamise kui ka strateegilisemalt koostegutsemise suunas.” ütles OÜ Invicta esindaja ja projekti koordinaator Anu-Mall Naarits.

Arendusprogramm sisaldab nõustamisi, koolitusi ja  teenusedisaini metoodika rakendamist.

Sotsiaalministeerium teeb pärast katseprojekti järeldused, kas piirkondlik lähenemine töötab ja kas seda on vajalik ka edaspidi rakendada.

Infopäevadel osalemiseks on vajalik  eelregistreerimine hiljemalt 21.augustiks https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-f3xdm-eovVnMq-E3tIHKIy6yOUPgxpL_kYuaplKOqEw2TQ/viewform

 

Lisainfo: Regina Sergejeva, Regina.Sergejeva@sm.ee,  6269 219