Enese- ja stressijuhtimine sügis 2016
11 mai
kuni
12 mai

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad saada praktilisi nõuandeid stressijuhtimise ja enesejuhtimise kohta.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

invicta 8 063 Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on FCG Invicta OÜ nõukogu liige.

Tagasiside Mihkli koolitustele: Sain palju uusi teadmisi ja häid soovitusi stressiga toimetulekuks; Väga huvitav koolitus ja huvitav läbiviija.

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena te…

 • …teate, mis on enesejuhtimine;
 • …millised on stressi sümptomid ja tagajärjed;
 • …analüüsinud iseenda isiksuse seost stressiriskiga;
 

 • …olete praktiseerinud tehnikaid stressitaseme juhtimiseks
 • …planeerinud tegevused oma stresstaseme teadlikuks juhtimiseks;
 • …koostanud endale isikliku arenguplaani õpitu elluviimiseks

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Programmi eesmärgid ja ülesehitus

Stressi olemus ja vajalikkus elus

Stressi tekkemehhanism
Stressi sümptomid ja võimalikud tagajärjed

Stressorid minu elus

Stressorid elus
Stressitekitajad töö juures

Stressi tasemed ja sümptomid

Stressi ja töövõime omavahelised seosed
Stress ja selle puudumine
Stressi mõju motivatsioonile
Positiivne ja negatiivne stress
Stressi taseme juhtimine

Töötaja ja juhi stress

Võimalikud stressi põhjustajad töökohas
Mida me teeme, et stressi oleks vähem

Stressi juhtimise individuaalsed võtted

Stress ja isiksus, milline on minu vastuvõtlikkus stressile
Stressi kumulatiivne mõju,kuidas stress ajas võib  märkamatult kasvada

Tehnikad stressi juhtimiseks
Füüsilised tehnikad

Situatsioonid, kus on raske stressi juhtida
Kuidas käituda situatiivse stressi puhul
Käitumuslikud võtted stressirikkas situatsioonis
Konkreetsete tehnikate harjutamine

Vaimsed Tehnikad

Oma mõtete üle kontrolli saavutamine
Negatiivsetest mõtetest vabanemine
Positiivsete ja konstruktiivsete mõtete kasutamine
Meditatsiooni olemus ja kasutamine

Kokkuvõte

Isikliku Tegevusplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, test, meditatsiooniharjutus; stressijuhtimise plaani koostamine ja Isikliku Tegevusplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.
• Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

SOOVITUSINDEKS

9,4 (10-palli süsteemis)

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

KOOLITUSE AEG

Selgitamisel

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Enese- ja stressijuhtimine sügis 2016
11 mai
kuni
12 mai

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad saada praktilisi nõuandeid stressijuhtimise ja enesejuhtimise kohta.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

invicta 8 063 Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on FCG Invicta OÜ nõukogu liige.

Tagasiside Mihkli koolitustele: Sain palju uusi teadmisi ja häid soovitusi stressiga toimetulekuks; Väga huvitav koolitus ja huvitav läbiviija.

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena te…

 • …teate, mis on enesejuhtimine;
 • …millised on stressi sümptomid ja tagajärjed;
 • …analüüsinud iseenda isiksuse seost stressiriskiga;
 

 • …olete praktiseerinud tehnikaid stressitaseme juhtimiseks
 • …planeerinud tegevused oma stresstaseme teadlikuks juhtimiseks;
 • …koostanud endale isikliku arenguplaani õpitu elluviimiseks

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Programmi eesmärgid ja ülesehitus

Stressi olemus ja vajalikkus elus

Stressi tekkemehhanism
Stressi sümptomid ja võimalikud tagajärjed

Stressorid minu elus

Stressorid elus
Stressitekitajad töö juures

Stressi tasemed ja sümptomid

Stressi ja töövõime omavahelised seosed
Stress ja selle puudumine
Stressi mõju motivatsioonile
Positiivne ja negatiivne stress
Stressi taseme juhtimine

Töötaja ja juhi stress

Võimalikud stressi põhjustajad töökohas
Mida me teeme, et stressi oleks vähem

Stressi juhtimise individuaalsed võtted

Stress ja isiksus, milline on minu vastuvõtlikkus stressile
Stressi kumulatiivne mõju,kuidas stress ajas võib  märkamatult kasvada

Tehnikad stressi juhtimiseks
Füüsilised tehnikad

Situatsioonid, kus on raske stressi juhtida
Kuidas käituda situatiivse stressi puhul
Käitumuslikud võtted stressirikkas situatsioonis
Konkreetsete tehnikate harjutamine

Vaimsed Tehnikad

Oma mõtete üle kontrolli saavutamine
Negatiivsetest mõtetest vabanemine
Positiivsete ja konstruktiivsete mõtete kasutamine
Meditatsiooni olemus ja kasutamine

Kokkuvõte

Isikliku Tegevusplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse kestus: 1 päev (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, arutelud, test, meditatsiooniharjutus; stressijuhtimise plaani koostamine ja Isikliku Tegevusplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.
• Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

SOOVITUSINDEKS

9,4 (10-palli süsteemis)

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

KOOLITUSE AEG

Selgitamisel

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon