Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa
15 aprill
kuni
17 aprill

GRUPP ON TÄIS! Koolitusele on oodatud keskastmejuhid ja väikeettevõtete tegevjuhid, juhatuse liikmed, kellel on oma meeskond ja kes soovivad arendada oma juhioskusi.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on Invicta juhtimistreener.

SOOVITUSINDEKS 

9,85 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT

“Igapäevaselt puutun selliste teemade ja probleemidega kokku. Nüüd tean, mida rakendada ja proovida”

“Sain palju häid ideid ja motivatsiooni”

“Sain palju praktilist infot, mida koheselt töösse rakendada”

“Hea praktiline jalutuskäik juhtimise alustest isikliku arenguplaani täitmiseni välja”

 

 

webinar  Vaata salvestust siit: “Kuidas olla edukas juht?” 

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja:

• teadvustanud juhi rolli;

• tutvunud praktikas edu toonud juhtimispõhimõtetega;

• teavad, mida teha edu saavutamiseks juhi ametis;

 

• analüüsinud iseenda tegutsemist juhina;

• koostanud tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani.

KOOLITUSE PROGRAMM

Juhtimine

Juhtimismõtte areng kaasajal
Mis on juhtimine? Milles seisneb juhi roll? Mis on muutunud juhtimises?
Mida juhid teevad?
Kuidas saavutada edu juhina?
Kas kunst või teadus?

Juhtimisprobleemid

Individuaalne töö- situatsiooni analüüs
Grupitöö- juhtimisprobleemide lahendamine

Eduks vajalikud oskused

Oma rolli teadvustamine
Spetsialistist juhks saamine
Sihikindel areng juhina

Juhtimine ringi kõndides

Juhi suhtlemisoskuste arendamine

Kindel juhtimisstiil, selle arendamine

Ideaalse juhi omadused, tunnused

Kuidas neid arendada?

Edu toonud juhtimispõhimõtted

Ootused juhile

Konsultatsiooniülesanne- Mille eest juhile palka makstakse?
Mida juhilt oodatakse?

Inimeste probleemidega tegelemine

Motivatsioon- suurim väljakutse juhile

Mis on motivatsioon?
Motivaatorid elus
Mis motiveerib inimesi?
Kuidas kasutada erinevaid motivaatoreid?
Kuidas saavutada meeskonna initsiatiivi avaldumine?
Minu isiklik motivatsioon: Mis motiveerib mind?

Meeskonnatöö

Mis eristab meeskonda grupist?
Meeskonna tunnused ja nende arendamine 

Juhtimismeeskondade kasutamine

Inimeste kokkusobivus
Meeskonna eesmärgid ja koosseis

Liider ja juht

Mis eristab liidrit juhist?
Liidrivõimete mudel, selle kasutamine
Võimete arendamine

Parimate töötajate leidmine- juhi oluline oskus

Põhimõtted ja väärtused
Valiku põhimõtted ja meetodid

Planeerimine

Eesmärkide püstitamine

SMART-printsiip
Tasakaalustatud eesmärgid Eesmärkide seadmise harjutus

Organiseerimine

Aja kasutamine- individuaalne analüüs
Prioriteetide kehtestamine

Delegeerimine

Milleks, kuidas ja kellele delegeerida?
Pärdikute probleem

Kontrollimine ja tagasiside andmine

Mida peab kontrollima?
Tagasiside andmine: kritiseerimine ja tunnustamine

Otsustamine

Otsustamise stiilid- situatiivne juhtimisstiil
Alluvate kaasamine- diskussiooniülesanne

Isiklik areng juhina

Tugevate ja nõrkade külgede määratlemine
Personaalse juhtimisstiili kujundamine
Kindla suhtlemisstiili omandamine

Kokkuvõte

Isiklik Tegevusplaan ja Arenguplaan

Tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani koostamine edu saavutamiseks juhina

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kogumaht: 3 päeva (21 ak/h) auditoorset tööd

    

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimismäng, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik arengustiilide analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 15.-17. aprill (10.00-17.00)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 990€ + km

Sisaldab: osalemist 3-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust* (kohvipausid ja lõuna).

* Palume erivajadustest meile teada anda.

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Eduka juhtimise põhimõtted 2. osa

Liidrivõimete arendamine

Kompetentside hindamine 360º tagasiside meetodil

Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)

 

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon