Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa
10 aprill
kuni
12 aprill

Koolitusele on oodatud kõik kesk- ja esmatasandi juhid, ettevõtte tippjuhid.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on FCG Invicta OÜ nõukogu liige.

Tagasiside koolitusele: Väga praktiline igal tasemel juhile; Sain palju praktilist infot, mida koheselt töösse rakendada saan; Sain palju häid ideid ja motivatsiooni; Treeningu programm oli hästi ülesehitatud; Hea praktiline jalutuskäik juhtimise alustest isikliku arenguplaani täitmiseni välja; Praktiline ja innustav koolitus.

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • teadvustanud juhi rolli;
 • tutvunud praktikas edu toonud juhtimispõhimõtetega;
 • teavad, mida teha edu saavutamiseks juhi ametis;
 

 • analüüsinud iseenda tegutsemist juhina;
 • koostanud tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani.

KOOLITUSE PROGRAMM

Juhtimine

Juhtimismõtte areng kaasajal
Mis on juhtimine? Milles seisneb juhi roll? Mis on muutunud juhtimises?
Mida juhid teevad?
Kuidas saavutada edu juhina?
Kas kunst või teadus?

Juhtimisprobleemid

Individuaalne töö- situatsiooni analüüs
Grupitöö- juhtimisprobleemide lahendamine

Eduks vajalikud oskused

Oma rolli teadvustamine
Spetsialistist juhks saamine
Sihikindel areng juhina

Juhtimine ringi kõndides

Juhi suhtlemisoskuste arendamine

Kindel juhtimisstiil, selle arendamine

Ideaalse juhi omadused, tunnused

Kuidas neid arendada?

Edu toonud juhtimispõhimõtted

Ootused juhile

Konsultatsiooniülesanne- Mille eest juhile palka makstakse?
Mida juhilt oodatakse?

Inimeste probleemidega tegelemine

Motivatsioon- suurim väljakutse juhile

Mis on motivatsioon?
Motivaatorid elus
Mis motiveerib inimesi?
Kuidas kasutada erinevaid motivaatoreid?
Kuidas saavutada meeskonna initsiatiivi avaldumine?
Minu isiklik motivatsioon: Mis motiveerib mind?

Meeskonnatöö

Mis eristab meeskonda grupist?
Meeskonna tunnused ja nende arendamine 

Juhtimismeeskondade kasutamine

Inimeste kokkusobivus
Meeskonna eesmärgid ja koosseis

Liider ja juht

Mis eristab liidrit juhist?
Liidrivõimete mudel, selle kasutamine
Võimete arendamine

Parimate töötajate leidmine- juhi oluline oskus

Põhimõtted ja väärtused
Valiku põhimõtted ja meetodid

Planeerimine

Eesärkide püstitamine

SMART-printsiip
Tasakaalustatud eesmärgid Eesmärkide seadmise harjutus

Organiseerimine

Aja kasutamine- individuaalne analüüs
Prioriteetide kehtestamine

Delegeerimine

Milleks, kuidas ja kellele delegeerida?
Pärdikute probleem

Kontrollimine ja tagasiside andmine

Mida peab kontrollima?
Tagasiside andmine: kritiseerimine ja tunnustamine

Otsustamine

Otsustamise stiilid- situatiivne juhtimisstiil
Alluvate kaasamine- diskussiooniülesanne

Isiklik areng juhina

Tugevate ja nõrkade külgede määratlemine
Personaalse juhtimisstiili kujundamine
Kindla suhtlemisstiili omandamine

Kokkuvõte

Isiklik Tegevusplaan ja Arenguplaan

Tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani koostamine edu saavutamiseks juhina

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat
Koolituse kestus: 3 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimismäng, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik arengustiilide analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
• Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

SOOVITUSINDEKS 

9,85 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TOIMUMISE KOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas Euroopa Hotellis seminariruumis Ida-Euroopa (Paadi 5).
Maksumus: 695 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Eduka juhtimise põhimõtted 2. osa
Loominguline juhtimine
Mentor- ja coachinguoskused juhtidele

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Eduka juhtimise põhimõtted 1.osa
  10 aprill
  kuni
  12 aprill

  Koolitusele on oodatud kõik kesk- ja esmatasandi juhid, ettevõtte tippjuhid.

  TREENER: Mihkel Pärjamäe

  Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

  Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on FCG Invicta OÜ nõukogu liige.

  Tagasiside koolitusele: Väga praktiline igal tasemel juhile; Sain palju praktilist infot, mida koheselt töösse rakendada saan; Sain palju häid ideid ja motivatsiooni; Treeningu programm oli hästi ülesehitatud; Hea praktiline jalutuskäik juhtimise alustest isikliku arenguplaani täitmiseni välja; Praktiline ja innustav koolitus.

   

  KOOLITUSE EESMÄRGID

  Koolituse tulemusena on osaleja:

  • teadvustanud juhi rolli;
  • tutvunud praktikas edu toonud juhtimispõhimõtetega;
  • teavad, mida teha edu saavutamiseks juhi ametis;
   

  • analüüsinud iseenda tegutsemist juhina;
  • koostanud tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani.

  KOOLITUSE PROGRAMM

  Juhtimine

  Juhtimismõtte areng kaasajal
  Mis on juhtimine? Milles seisneb juhi roll? Mis on muutunud juhtimises?
  Mida juhid teevad?
  Kuidas saavutada edu juhina?
  Kas kunst või teadus?

  Juhtimisprobleemid

  Individuaalne töö- situatsiooni analüüs
  Grupitöö- juhtimisprobleemide lahendamine

  Eduks vajalikud oskused

  Oma rolli teadvustamine
  Spetsialistist juhks saamine
  Sihikindel areng juhina

  Juhtimine ringi kõndides

  Juhi suhtlemisoskuste arendamine

  Kindel juhtimisstiil, selle arendamine

  Ideaalse juhi omadused, tunnused

  Kuidas neid arendada?

  Edu toonud juhtimispõhimõtted

  Ootused juhile

  Konsultatsiooniülesanne- Mille eest juhile palka makstakse?
  Mida juhilt oodatakse?

  Inimeste probleemidega tegelemine

  Motivatsioon- suurim väljakutse juhile

  Mis on motivatsioon?
  Motivaatorid elus
  Mis motiveerib inimesi?
  Kuidas kasutada erinevaid motivaatoreid?
  Kuidas saavutada meeskonna initsiatiivi avaldumine?
  Minu isiklik motivatsioon: Mis motiveerib mind?

  Meeskonnatöö

  Mis eristab meeskonda grupist?
  Meeskonna tunnused ja nende arendamine 

  Juhtimismeeskondade kasutamine

  Inimeste kokkusobivus
  Meeskonna eesmärgid ja koosseis

  Liider ja juht

  Mis eristab liidrit juhist?
  Liidrivõimete mudel, selle kasutamine
  Võimete arendamine

  Parimate töötajate leidmine- juhi oluline oskus

  Põhimõtted ja väärtused
  Valiku põhimõtted ja meetodid

  Planeerimine

  Eesärkide püstitamine

  SMART-printsiip
  Tasakaalustatud eesmärgid Eesmärkide seadmise harjutus

  Organiseerimine

  Aja kasutamine- individuaalne analüüs
  Prioriteetide kehtestamine

  Delegeerimine

  Milleks, kuidas ja kellele delegeerida?
  Pärdikute probleem

  Kontrollimine ja tagasiside andmine

  Mida peab kontrollima?
  Tagasiside andmine: kritiseerimine ja tunnustamine

  Otsustamine

  Otsustamise stiilid- situatiivne juhtimisstiil
  Alluvate kaasamine- diskussiooniülesanne

  Isiklik areng juhina

  Tugevate ja nõrkade külgede määratlemine
  Personaalse juhtimisstiili kujundamine
  Kindla suhtlemisstiili omandamine

  Kokkuvõte

  Isiklik Tegevusplaan ja Arenguplaan

  Tulemustele suunatud Isikliku Arenguplaani koostamine edu saavutamiseks juhina

   

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus: 14 osalejat
  Koolituse kestus: 3 päeva (10.00-17.00)

  Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

   

  KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

  Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
  Käesolev koolitus sisaldab:
  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, juhtimismäng, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik arengustiilide analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine.
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
  • Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

   

  SOOVITUSINDEKS 

  9,85 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

   

  TOIMUMISE KOHT JA MAKSUMUS

  Koolitus toimub Tallinnas Euroopa Hotellis seminariruumis Ida-Euroopa (Paadi 5).
  Maksumus: 695 EUR + km

  Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

   

  JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

  Eduka juhtimise põhimõtted 2. osa
  Loominguline juhtimine
  Mentor- ja coachinguoskused juhtidele

  Loe annulleerimistingimusi

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon