Eduka juhtimise põhimõtted 2. osa
12 detsember
kuni
13 detsember

Koolitusele on oodatud juhid, kes on läbinud koolituse 1. osa ja soovivad jätkata enesearendamist ning omandada uusi juhtimisvõtteid.
Kahe koolituse vahele soovitame planeerida 4-6 kuud õpitud oskuste elluviimiseks.

TREENER: Mihkel Pärjamäe

Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

Mihkel on töötanud erinevatel juhtimistasemetel osakonnajuhatajast nõukogu esimeheni erinevates ettevõtetes. Täna on Mihkel Invicta juhtimistreener.

 

Tagasiside koolitusele: Koolitus aitas mõista erinevate otsuste ja tegevuste vajadust ja tagajärgi; Omandatud teadmised on reaalsetes situatsioonides rakendatavad; Kindlasti soovitan kõigile, kes vajavad juhtimisalast koolitust; Väga praktiline ja professionaalne..

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osalejad:

• analüüsinud edu ja probleeme iseenda arengus juhina;

• arendanud oma esinemisoskust;

• leidnud võimalusi aja efektiivsemaks kasutamiseks;

 

• leidnud võimalusi koosolekute efektiivsemaks korraldamiseks;

• analüüsinud  ja arendanud enda juhtimisstiili;

• koostanud endale Isikliku Arenguplaani.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Koolituse eesmärgid ja programm

Efektiivse esinemise harjutus

Ülevaade arengust juhina (lühiesinemine)
Isiklike Tegevusplaanide täitmise analüüs
Kuidas saada veelgi efektiivsemaks juhiks?
Esinemise analüüs. Praktilised soovitused
Uue arenguplaani koostamine

Ajajuhtimine

Miks meil on endiselt kiire?
Peamised takistused aja efektiivsel kasutamisel
Aja leidmise tehnikad

Meeskonna koosolekute parem läbiviimine

Miks me vajame koosolekuid?
Koosolekute eesmärgid ja liigid
Efektiivse koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine
Koosoleku läbiviimine

Meeskonnateooria rakendamine

Professionaalsed- ja mitteformaalsed meeskonnarollid
Meeskonnarollide võrdlus – tugevused ja nõrkused
Meeskonna analüüs

 Muutuste elluviimine

Muutuste põhjused ja liigid
Vastuseis muutustele ja selle ületamine
Uuenduste elluviimise praktiline plaan ja etapid
Muutuste elluviimine

 

Kindla juhtimisstiili arendamine

Miks te peaksite kindlam olema
Kuidas juhtimisstiili ära tunda?
Kuidas kohelda agressiivseid ja passiivseid kolleege?
Praktiliste juhtimissituatsioonide läbivaatamine

Teie meeskonnale sobiva juhtimisstiili kasutamine

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 10 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (17 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

       Kodutöö maht: 2 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: kodutöö, grupitööd, individuaalsed ülesanded, õppefilm, rollimängud ja videotreening koos tagasiside ja analüüsiga, juhtimismäng, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik meeskonna koostöö analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

 

SOOVITUSINDEKS

9,8 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 12.-13. detsember (10.00-17.00)

Koht: hotell Centennial, ruum “Inspiratsioon” (Endla 15, Tallinn) 

Maksumus: 495 EUR + km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust* (kohvipausid ja lõuna).

* Palume erivajadustest meile teada anda.

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Mentor- ja coachinguoskused juhtidele

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Eduka juhtimise põhimõtted 2. osa
  12 detsember
  kuni
  13 detsember

  Koolitusele on oodatud juhid, kes on läbinud koolituse 1. osa ja soovivad jätkata enesearendamist ning omandada uusi juhtimisvõtteid.
  Kahe koolituse vahele soovitame planeerida 4-6 kuud õpitud oskuste elluviimiseks.

  TREENER: Mihkel Pärjamäe

  Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.

  Mihkel on töötanud erinevatel juhtimistasemetel osakonnajuhatajast nõukogu esimeheni erinevates ettevõtetes. Täna on Mihkel Invicta juhtimistreener.

   

  Tagasiside koolitusele: Koolitus aitas mõista erinevate otsuste ja tegevuste vajadust ja tagajärgi; Omandatud teadmised on reaalsetes situatsioonides rakendatavad; Kindlasti soovitan kõigile, kes vajavad juhtimisalast koolitust; Väga praktiline ja professionaalne..

   

  KOOLITUSE EESMÄRGID

  Koolituse tulemusena on osalejad:

  • analüüsinud edu ja probleeme iseenda arengus juhina;

  • arendanud oma esinemisoskust;

  • leidnud võimalusi aja efektiivsemaks kasutamiseks;

   

  • leidnud võimalusi koosolekute efektiivsemaks korraldamiseks;

  • analüüsinud  ja arendanud enda juhtimisstiili;

  • koostanud endale Isikliku Arenguplaani.

   

  KOOLITUSE PROGRAMM

  Sissejuhatus

  Koolituse eesmärgid ja programm

  Efektiivse esinemise harjutus

  Ülevaade arengust juhina (lühiesinemine)
  Isiklike Tegevusplaanide täitmise analüüs
  Kuidas saada veelgi efektiivsemaks juhiks?
  Esinemise analüüs. Praktilised soovitused
  Uue arenguplaani koostamine

  Ajajuhtimine

  Miks meil on endiselt kiire?
  Peamised takistused aja efektiivsel kasutamisel
  Aja leidmise tehnikad

  Meeskonna koosolekute parem läbiviimine

  Miks me vajame koosolekuid?
  Koosolekute eesmärgid ja liigid
  Efektiivse koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine
  Koosoleku läbiviimine

  Meeskonnateooria rakendamine

  Professionaalsed- ja mitteformaalsed meeskonnarollid
  Meeskonnarollide võrdlus – tugevused ja nõrkused
  Meeskonna analüüs

   Muutuste elluviimine

  Muutuste põhjused ja liigid
  Vastuseis muutustele ja selle ületamine
  Uuenduste elluviimise praktiline plaan ja etapid
  Muutuste elluviimine

   

  Kindla juhtimisstiili arendamine

  Miks te peaksite kindlam olema
  Kuidas juhtimisstiili ära tunda?
  Kuidas kohelda agressiivseid ja passiivseid kolleege?
  Praktiliste juhtimissituatsioonide läbivaatamine

  Teie meeskonnale sobiva juhtimisstiili kasutamine

  Kokkuvõte

  Isikliku Arenguplaani koostamine

   

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus: 10 osalejat

  Koolituse kogumaht: 2 päeva (17 ak/h)

         Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

         Kodutöö maht: 2 ak/h

  Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

   

  KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

  Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

  Käesolev koolitus sisaldab:
  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: kodutöö, grupitööd, individuaalsed ülesanded, õppefilm, rollimängud ja videotreening koos tagasiside ja analüüsiga, juhtimismäng, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, küsimustik meeskonna koostöö analüüsiks, Isikliku Arenguplaani koostamine
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

   

  SOOVITUSINDEKS

  9,8 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

   

  TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

  Aeg: 12.-13. detsember (10.00-17.00)

  Koht: hotell Centennial, ruum “Inspiratsioon” (Endla 15, Tallinn) 

  Maksumus: 495 EUR + km

  Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, personaalseid kirjalikke materjale; toitlustust* (kohvipausid ja lõuna).

  * Palume erivajadustest meile teada anda.

  Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

   

  JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

  Mentor- ja coachinguoskused juhtidele

   

  Loe annulleerimistingimusi

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon