Edukas esmatasandijuht tootmisettevõttes
15 märts
kuni
16 märts

Koolitusele on oodatud tootmisettevõtte esmatasandi juhid, tootmise vahetuse vanemad, meistrid, väiksema tootmisettevõtte tegevjuhid, kes tegelevad otseselt inimeste juhtimisega tootmisettevõttes.

TREENER: Erkki Susi

Erkki Susi on Invicta juhtimistreener ja Executive coach 2015. aastast.

Erkki on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli insenerina ja Eesti Kõrgema Kommertskooli, MBA programmi rahvusvahelise ärijuhtimise erialal. Lisaks on ta läbinud erinevaid juhtimisalaseid täiendkoolitusi, sh. Fontes PMP koolitus „Erinevad juhtimisstiilid“, EBS AoECPractioner Diploma in Executive Coaching, EBS AoEC Executive Coaching Certificate programm, Fontes PMP Lahenduskeskse coachingu koolitus, Fontes PMP coachingu programm, Eesti Kvaliteediühing assessorite koolitus, Fontes PMP Mentorite programm koos praktiseerimisega.

Esimesed juhitöökogemused sai Erkki aastatel 1993-1995 AS-s Tarmel puiduvabriku direktori asetäitjana. Edasine juhikarjäär jätkus Mõigu KEK Puidutööstuses  tootmisdirektorina ja hiljem tegevdirektorina. Erkki on juhtinud Talinvest Kaubandus ASi, AS Varu Puidutööstust, AS Varu Põlva Saeveskit, Nefab Packaging OÜ-d, olnud nõukogu esimees Nefab Packaging OOO-s (Venemaa) ja Türgis.

Täna on Erkki OY Nefab AB (Soome) tegevjuht,

Erkki koolitab ja konsulteerib teemadel: Lean juhtimine, coaching, inimeste ja meeskonna juhtimine, organisatsiooni juhtimine ja arendamine; muudatuste juhtimine ja elluviimine jt.

 

SOOVITUSINDEKS 

9,13 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

TAGASISIDE OSALEJATELT

-Koolitus oli sisult ja ajaliselt kompaktne, kergesti jälgitav
-Loksutab mõtted lahti, mis aitab asjale teisiti läheneda
-Olen Erkki Susi koolitusega väga rahul
-Sõbralik, oskas küsimustele vastata ja selgeks teha
-Oskan edaspidi alluvatega paremini ümber käia
-Asjalik, sisutihe
-Õpitav ja loogiline materjal, igapäevaselt hea kasutada
-Sain palju häid ideid
-Sisukas ja huvitav koolitus

Valik läbiviidud koolitustest tootmisettevõtetele:

 • Inimeste juhtimine tootmisettevõttes
 • Grupijuhtide arenguprogramm
 • Edukas esmatasandijuht tootmisettevõttes
 • Juhtide järelkasvu arenguprogramm
 • Sissejuhatus juhtimisse
 • Ettevõtte juhtimine ja äristrateegia
 • Coachingu ja mentoroskused juhtidele

KOOLITUSE EESMÄRK

on aidata osalejatel teadvustada enda kui juhi rolli, treenida juhtimisoskusi ning seeläbi olla tulemuslikum oma ülesannete täitmisel juhina.

KOOLITUSE PROGRAMM

Juhtimine

Mis on juhtimine, millised on peamised juhtimistegevused?

Mida juhid teevad? Juhtimine tänapäeval – mis on muutunud?

Peamised juhtimistegevused

Juhi roll ja ülesanded tootmisettevõttes

Juhtimine eesmärkide kaudu

Organiseerimine ja delegeerimine

Motiveerimine, innustamine, juhendamine.

Kontroll ja tagasiside

Eduks vajalikud oskused juhiametis

Millise juhi alluvuses töötatakse entusiastlikult ja tulemuslikult. Juhi autoriteedi allikad

Sihikindel enesearendamine juhina

Kelle poolel on juht?

Visioon, Missioon ja väärtused

Mis need on ja kuidas neid kasutada igapäevatöös.

Ehitame „Juhtimise maja“

Tööülesannete jagamine. Juhendamine

Tasakaalu leidmine isetegemise ja tööde jagamise vahel

Kuidas töid õigesti jagada

Probleemid, nende ennetamine ja käsitlemine

Probleemid ja nende käsitlemine. Juhtimine ringi kõndides.

Enesekindluse erinevad liigid

Kontrollimine ja tagasiside andmine

Kontrollimise erinevad võimalused

Tööalased situatsioonid, kus meil tuleb kriitikat teha

Negatiivse tagasiside andmine. Konstruktiivse kriitika reeglid

Tulemuslik kommunikatsioon

Kommunikatsioon ja juhi roll infoliikumises. Info puudusest tingitud probleemid

Kommunikatsioon alt üles ja ülevalt alla

Iseenda ja oma töötajate motiveerimine

Mis paneb inimesed tegema seda, mida juht soovib

Mis motiveerib (praegu) mind

Praktikas enam kasutatavad motivatsioonitegurid

Kuidas juhina kasutada erinevaid motivaatoreid

Tunnustamine motivaatorina

Meeskond ja koostöö

Meeskond või grupp töötajaid

Meeskonna kujunemine, meeskonnadünaamika 4 etappi

Meeskonnarollid

Meeskonnaliikmete vajadused ja kuidas mina juhina neid täita saan

Kuidas saavutada meeskonna initsiatiivi avaldumine

Avatus ja usaldus meeskonna juhtimisel

LEAN põhimõtted. Kuidas kasutada LEAN juhtimises

Kuidas töötab tervik, et saavutada tulemused.

Praktilised näited ja ülesanded

Coaching ja selle kasutamine juhtimises

Coachingu põhilised reeglid, mudelid ja oskused. Coachingu väärtus inimeste juhtimisel.

Kuidas ja millal coachingut kasutada.

Kokkuvõte koolitusprogrammist

Isikliku Arenguplaani koostamine paariks järgnevaks kuuks

KOOLITUSE TULEMUSENA ON OSALEJAD

-saanud  hea ülevaate kaasaegse juhtimise põhimõtetest

-õppinud kasutama uusi praktilisi juhtimistööriistu (sh LEAN tööriistad, coachinguoskused)

-õppinud tulemuslikumalt ja enesekindlamalt tegelema juhtimisprobleemidega

-arendanud enda suhtlemis- ja koostööoskusi ning enesekindlust

-leidnud võimalusi ühtlustatud ja hästitoimiva juhtimiskultuuri kujundamiseks ettevõttes

-üle vaadanud ja selgelt mõistnud ettevõtte visiooni, missiooni ja väärtused ning nende kasutamise juhtimises

-koostanud Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks.

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse maht: 2 päeva (16 ak/h) auditoorset tööd.

 

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev arenguprogramm sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kogemuste jagamine ja näited elust, Isikliku Arenguplaani koostamine.

• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg:  15-16. märts 2022
Koht:  Koolitus toimub Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2/ T1 keskuse 4.korrus. Tallinn). Kutse koolitusele edastatakse Invicta poolt.
Maksumus:  790.00 € + km. Sisaldab 2-päeva auditoorset koolitust, koolitusmaterjale, toitlustust (kohvipausid, lõuna), tunnistus.

 

*Palume erivajadustest meile teada anda.

 

NB! Käesolevat koolitust viime läbi ka ettevõttesisese koolitusena Tellijale sobivas mahus, ajal ja kohas.

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Esmatasandijuhi arenguprogramm „Eestvedamine ja juhtimine“

Keskastmejuhi arenguprogramm „Eduka juhtimise põhimõtted“ 

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Tutvu COVID-19 leviku tõkestamise nõuetega

 

 

 

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon