Eestvedamine
09 oktoober
kuni
09 oktoober

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad arendada oma liidrioskusi ja kujundada isiklik eestvedamise stiil

TREENER: Lilian Saage

Lilian on Invicta treener 2015. aastast.

Lilian on Sündmuste Looja OÜ / Kapteni kelder juhataja ja enamusosanik ning Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud turundusjuhina, Nissi vallavalituses liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.

Lilian on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Treener on praktik ning suutis teooriat edukalt ilmestada; Treener esines väljendusrikkalt ja tõi värvikaid praktilisi näiteid; Treener pööras tähelepanu meie probleemidele.


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse läbinud osaleja on:

 • teadlik eestvedaja kui liidri rollist ning ootusest ja vastutustest;
 • teadlik eestvedamise ja juhtimise erinevustest ja sarnasustest ning vajadusest nende mõlema järele;
 • saanud läbi praktiliste harjutuste kindluse, millist juhtimisstiili eelistada sõltuvalt olukorrast ja inimestest;
 • mõistnud, mida on vaja teha tulemusliku koostöö ja hea meeskonnatunde tekkimiseks;
 • koostanud Isikliku Arenguplaani.


KOOLITUSE PROGRAMM

 

Sissejuhatus koolitusse

Treeningu ja treeneri tutvustus. Kodukord ja ajakava. Icebreaker.

 

 

JUHT KUI LIIDER

 

Arutelu: Mille eest mina juhina vastutan? Mis on minu kohustused juhina? Mida ootavad minult ülemused? Mida ootavad minult alluvad?

 

Eestvedaja jaoks olulised kompetentsid, oskused ja omadused. Juht ja juhi roll tänapäevases organisatsioonis. Peamised juhtimistegevused ja vastutused. Erinevad eestvedamisstiilid – millal ja kuidas neid kasutada.

 

Iseseisev töö: Minu  kui suurepärase eestvedaja tunnused

 

Liider vs juht – millised on erinevused, sarnasused? Kuidas mõlema omadusi oskuslikult enda hüvanguks kasutada.

Kas liidriks sünnitakse või arenetakse? Liidrivõimete mudel – kompetentsid ja isikuomadused. Juhi ja liidrivõimete teadlik arendamine. Arenguring ja enesearengu teadlik juhtimine. Liidrikompass.

 

 

EESTVEDAV JA KAASAV JUHT

 

Eestvedamine ja inimestega tegelemine. Liider kui meeskonna vedur ja koostööks vajaliku usalduse ja austuse looja ja väärtuste kandja.

 

Arutelu: Mis innustab mind oma tööd tegema? Miks? Mis innustab minu meeskonnas töötavaid inimesi? Miks?

 

Meeskonna pühendumise mõjutajad – kuidas olla ise inspireeritud ja inspireerida teisi? Võimu asemel mõjuvõimu hoovad – millised ja kuidas kasutada.

 

 

 Kokkuvõte. Isiklik Arenguplaan. Ankeedid ja tunnistused

 

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse  kogumaht: 1 päev (7 ak/h)

Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 7 ak/h

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 09. oktoober (10.00-17.00)

Koht: Tallinn (täpne koht selgub)

Maksumus: 275€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Eestvedamine
09 oktoober
kuni
09 oktoober

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad arendada oma liidrioskusi ja kujundada isiklik eestvedamise stiil

TREENER: Lilian Saage

Lilian on Invicta treener 2015. aastast.

Lilian on Sündmuste Looja OÜ / Kapteni kelder juhataja ja enamusosanik ning Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud turundusjuhina, Nissi vallavalituses liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.

Lilian on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Treener on praktik ning suutis teooriat edukalt ilmestada; Treener esines väljendusrikkalt ja tõi värvikaid praktilisi näiteid; Treener pööras tähelepanu meie probleemidele.


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse läbinud osaleja on:

 • teadlik eestvedaja kui liidri rollist ning ootusest ja vastutustest;
 • teadlik eestvedamise ja juhtimise erinevustest ja sarnasustest ning vajadusest nende mõlema järele;
 • saanud läbi praktiliste harjutuste kindluse, millist juhtimisstiili eelistada sõltuvalt olukorrast ja inimestest;
 • mõistnud, mida on vaja teha tulemusliku koostöö ja hea meeskonnatunde tekkimiseks;
 • koostanud Isikliku Arenguplaani.


KOOLITUSE PROGRAMM

 

Sissejuhatus koolitusse

Treeningu ja treeneri tutvustus. Kodukord ja ajakava. Icebreaker.

 

 

JUHT KUI LIIDER

 

Arutelu: Mille eest mina juhina vastutan? Mis on minu kohustused juhina? Mida ootavad minult ülemused? Mida ootavad minult alluvad?

 

Eestvedaja jaoks olulised kompetentsid, oskused ja omadused. Juht ja juhi roll tänapäevases organisatsioonis. Peamised juhtimistegevused ja vastutused. Erinevad eestvedamisstiilid – millal ja kuidas neid kasutada.

 

Iseseisev töö: Minu  kui suurepärase eestvedaja tunnused

 

Liider vs juht – millised on erinevused, sarnasused? Kuidas mõlema omadusi oskuslikult enda hüvanguks kasutada.

Kas liidriks sünnitakse või arenetakse? Liidrivõimete mudel – kompetentsid ja isikuomadused. Juhi ja liidrivõimete teadlik arendamine. Arenguring ja enesearengu teadlik juhtimine. Liidrikompass.

 

 

EESTVEDAV JA KAASAV JUHT

 

Eestvedamine ja inimestega tegelemine. Liider kui meeskonna vedur ja koostööks vajaliku usalduse ja austuse looja ja väärtuste kandja.

 

Arutelu: Mis innustab mind oma tööd tegema? Miks? Mis innustab minu meeskonnas töötavaid inimesi? Miks?

 

Meeskonna pühendumise mõjutajad – kuidas olla ise inspireeritud ja inspireerida teisi? Võimu asemel mõjuvõimu hoovad – millised ja kuidas kasutada.

 

 

 Kokkuvõte. Isiklik Arenguplaan. Ankeedid ja tunnistused

 

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse  kogumaht: 1 päev (7 ak/h)

Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 7 ak/h

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 09. oktoober (10.00-17.00)

Koht: Tallinn (täpne koht selgub)

Maksumus: 275€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon