Eestvedamine – juhist liidriks
21 september
kuni
21 september

Koolitusele on oodatud esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid.

Täna oodatakse juhilt senisest suuremat töötaja väärtustamist, kaasamist, innustamist ja inspireerimist, tema arengu toetamist ja avatud suhtlemist. Juhi ülesanne on anda tööle tähendus. Just seetõttu on juhil vaja arendada liidrile omaseid võimetepõhiseid kompetentse.

Koolitusele on oodatud kõik esmatasandijuhid ja keskastmejuhid, kes omavad mõningast  juhitöö, sh. inimeste ja meeskonna juhtimise kogemust, on läbinud juhi baasoskuste koolituse (nt Sissejuhatus juhtimisse) ja soovivad nüüd arendada oma eestvedamise oskusi.  Koolitus sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides. 

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid, sh. projektijuhid, tiimijuhid, grupijuhid, müügijuhid, teenindusjuhid, vahetusevanemad, meistrid, piirkonnajuhid, osakonnajuhid jt.


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
 • teab, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil kasulik;
 • tunneb erinevaid liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskab vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • teab, millised liidriomadused on talle omased ja milliseid tasub arendada;
 • oskab teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtida;
 • on koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

KOOLITUSE PROGRAMM

Kasvatame arusaamist liidriks olemisest.

Liidrid ja juhid

Mille poolest nad erinevad?

Juhtidele iseloomulikud hoiakud

Liidrile iseloomulikud hoiakud

Millised on nende sarnasused?

Nende mõlema vajalikkus.

 

Juhi / liidri roll

Inimeste juhtimisel

                Mida ootab meeskond sinult?

                Mida ootab sinu juht sinult?

Ressursside juhtimisel

Infovoo juhtimisel

Kuidas seda kõike teha majanduslikult tõhusalt ja tulemuslikult

 

Liidriksolemise suunaviidad

Isikuomadused – Kes sina oled?

Olukorrad – Mida sina tead?

Liidri roll, ülesanne – mida sina teed?

 

Erinevad liidrimudelid

Vaatame paari tuntumat mudelit ja nende mõju tulemuslikkusele, organisatsioonikultuurile ja suhetele.

Burn´i mudel

J. Adair´i mudel

Liidri olulisemad omadused

Uurime, milliseid omadusi liidrite puhul enim väärtustatakse

Millised liidriomadused on sinu valdkonnas (sinu töös) olulised?

 

Tegevuste juhtimine

 

Muudatuste, ümberkujundamise juhtimine

 

Otsustamise stiilid

                Millised on tuntumad otsustamise stiilid

                Milline on minu stiil

Juhtimisstiilid

                Inimestele suunatud stiilid

                Ülesandele suunatud stiilid

                Milline on minu stiil

 

Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek

Eesmärkide seadmine 

Meeskonna kaasamine

Iga üksiku meeskonnaliikme kaasamine

Mida tähendab kaasamine? Kuidas kaasata?

Olulised küsimused ja tegevused liidrina tegutsemisel

 

Jõuallikad

                Eestvedamisele omane käitumine ja jõuallikad

Organisatoorsed – ressursid, positsioon, sund, tasu (preemia)

Isiklikud – suhtlus/ühiskondlik, ekspert/kogemused, isikupära/isiksus,

Teadmised – võrgustik, informatsioon

Liidri kompetentsid

Kompetentsid, mis on liidritele omased

Millised on minu liidrikompetentsid?

Milliseid kompetentse on mul vaja arendada?

 

Mulle sobiv eestvedamise stiil

Eestvedamine kui liidrile omane stiil

Isikliku eestvedamise stiili ja käitumise valik ning arendamine.

 

Teadmiste ja oskuste rakendamise võime arendamine praktika ja simulatsiooni abil

 

Päeva kokkuvõte

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h) auditoorset tööd ja 15 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TREENER: Katrin Maack

Katrin on Invicta treener 2018. aastast.

Katrin on juhina töötanud alates 2003. aastast. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte SCA Hygiene Products OÜ Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest, koolitas Balti riikide müügimeeskondi, juhtis ettevõtte Põhjamaade digiturunduse ning suhtekorralduse projekte ja projektimeeskondi, samuti juhtis mõnda aega Eesti müügimeeskonda ning koordineeris müügiprotsesse. Katrini töökogemusse kuulub ka OÜ Pearlstory juhtimine. Lisaks on Katrin Maack töötanud ka Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonna juhina

Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA), samuti on läbinud ta Institute of Leadership and Management (ILM, UK) Master Trainer ja mentoroskuste väljaõppe. Ka on talle omistatud täiskasvanute koolitaja kutse, 6 tase (ANDRAS).

Katrin koolitab järgmistel teemadel: sissejuhatus juhtimisse; meeskonna moodustamine, juhtimine ja arendamine; müügi- ja turundusmeeskonna juhtimine; meeskonna koostöö ja selle juhtimine, kommunikatsioonijuhtimine; turunduse juhtimine; suhted meediaga, avalik esinemine jt.

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 21. september (10.00-17.15)
Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn). 
Maksumus:

 

450€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

“Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda”

Probleemide lahendamine ja otsustamine”

“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

”Juhi tervise tasakaal”

Personaalne mentorlus juhile

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Eestvedamine – juhist liidriks
  21 september
  kuni
  21 september

  Koolitusele on oodatud esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid.

  Täna oodatakse juhilt senisest suuremat töötaja väärtustamist, kaasamist, innustamist ja inspireerimist, tema arengu toetamist ja avatud suhtlemist. Juhi ülesanne on anda tööle tähendus. Just seetõttu on juhil vaja arendada liidrile omaseid võimetepõhiseid kompetentse.

  Koolitusele on oodatud kõik esmatasandijuhid ja keskastmejuhid, kes omavad mõningast  juhitöö, sh. inimeste ja meeskonna juhtimise kogemust, on läbinud juhi baasoskuste koolituse (nt Sissejuhatus juhtimisse) ja soovivad nüüd arendada oma eestvedamise oskusi.  Koolitus sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides. 

   

  KOOLITUSE SIHTGRUPP

  Esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid, sh. projektijuhid, tiimijuhid, grupijuhid, müügijuhid, teenindusjuhid, vahetusevanemad, meistrid, piirkonnajuhid, osakonnajuhid jt.


  KOOLITUSE EESMÄRGID

  Koolituse tulemusena osaleja:

  • mõistab eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
  • teab, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil kasulik;
  • tunneb erinevaid liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskab vajadusel teha sobivaid valikuid;
  • teab, millised liidriomadused on talle omased ja milliseid tasub arendada;
  • oskab teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtida;
  • on koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

  KOOLITUSE PROGRAMM

  Kasvatame arusaamist liidriks olemisest.

  Liidrid ja juhid

  Mille poolest nad erinevad?

  Juhtidele iseloomulikud hoiakud

  Liidrile iseloomulikud hoiakud

  Millised on nende sarnasused?

  Nende mõlema vajalikkus.

   

  Juhi / liidri roll

  Inimeste juhtimisel

                  Mida ootab meeskond sinult?

                  Mida ootab sinu juht sinult?

  Ressursside juhtimisel

  Infovoo juhtimisel

  Kuidas seda kõike teha majanduslikult tõhusalt ja tulemuslikult

   

  Liidriksolemise suunaviidad

  Isikuomadused – Kes sina oled?

  Olukorrad – Mida sina tead?

  Liidri roll, ülesanne – mida sina teed?

   

  Erinevad liidrimudelid

  Vaatame paari tuntumat mudelit ja nende mõju tulemuslikkusele, organisatsioonikultuurile ja suhetele.

  Burn´i mudel

  J. Adair´i mudel

  Liidri olulisemad omadused

  Uurime, milliseid omadusi liidrite puhul enim väärtustatakse

  Millised liidriomadused on sinu valdkonnas (sinu töös) olulised?

   

  Tegevuste juhtimine

   

  Muudatuste, ümberkujundamise juhtimine

   

  Otsustamise stiilid

                  Millised on tuntumad otsustamise stiilid

                  Milline on minu stiil

  Juhtimisstiilid

                  Inimestele suunatud stiilid

                  Ülesandele suunatud stiilid

                  Milline on minu stiil

   

  Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek

  Eesmärkide seadmine 

  Meeskonna kaasamine

  Iga üksiku meeskonnaliikme kaasamine

  Mida tähendab kaasamine? Kuidas kaasata?

  Olulised küsimused ja tegevused liidrina tegutsemisel

   

  Jõuallikad

                  Eestvedamisele omane käitumine ja jõuallikad

  Organisatoorsed – ressursid, positsioon, sund, tasu (preemia)

  Isiklikud – suhtlus/ühiskondlik, ekspert/kogemused, isikupära/isiksus,

  Teadmised – võrgustik, informatsioon

  Liidri kompetentsid

  Kompetentsid, mis on liidritele omased

  Millised on minu liidrikompetentsid?

  Milliseid kompetentse on mul vaja arendada?

   

  Mulle sobiv eestvedamise stiil

  Eestvedamine kui liidrile omane stiil

  Isikliku eestvedamise stiili ja käitumise valik ning arendamine.

   

  Teadmiste ja oskuste rakendamise võime arendamine praktika ja simulatsiooni abil

   

  Päeva kokkuvõte

   

   

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus: 12 osalejat
  Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h) auditoorset tööd ja 15 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

  KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

  Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
  Käesolev koolitus sisaldab:

  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

  TREENER: Katrin Maack

  Katrin on Invicta treener 2018. aastast.

  Katrin on juhina töötanud alates 2003. aastast. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte SCA Hygiene Products OÜ Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest, koolitas Balti riikide müügimeeskondi, juhtis ettevõtte Põhjamaade digiturunduse ning suhtekorralduse projekte ja projektimeeskondi, samuti juhtis mõnda aega Eesti müügimeeskonda ning koordineeris müügiprotsesse. Katrini töökogemusse kuulub ka OÜ Pearlstory juhtimine. Lisaks on Katrin Maack töötanud ka Tallinna Ülikooli kommunikatsiooniosakonna juhina

  Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA), samuti on läbinud ta Institute of Leadership and Management (ILM, UK) Master Trainer ja mentoroskuste väljaõppe. Ka on talle omistatud täiskasvanute koolitaja kutse, 6 tase (ANDRAS).

  Katrin koolitab järgmistel teemadel: sissejuhatus juhtimisse; meeskonna moodustamine, juhtimine ja arendamine; müügi- ja turundusmeeskonna juhtimine; meeskonna koostöö ja selle juhtimine, kommunikatsioonijuhtimine; turunduse juhtimine; suhted meediaga, avalik esinemine jt.

  TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

  Aeg: 21. september (10.00-17.15)
  Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn). 
  Maksumus:

   

  450€ +km

  Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

   

  JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

  “Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda”

  Probleemide lahendamine ja otsustamine”

  “Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

  ”Juhi tervise tasakaal”

  Personaalne mentorlus juhile

   

  Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

  Loe annulleerimistingimusi

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon