Eestvedamine – juhist liidriks
19 jaanuar
kuni
19 jaanuar

Koolitusele on oodatud esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid.

Täna oodatakse juhilt senisest suuremat töötaja väärtustamist, kaasamist, innustamist ja inspireerimist, tema arengu toetamist ja avatud suhtlemist. Juhi ülesanne on anda tööle tähendus. Just seetõttu on juhil vaja arendada liidrile omaseid võimetepõhiseid kompetentse.

Koolitusele on oodatud kõik esmatasandijuhid ja keskastmejuhid, kes omavad mõningast  juhitöö, sh. inimeste ja meeskonna juhtimise kogemust, on läbinud juhi baasoskuste koolituse (nt Sissejuhatus juhtimisse) ja soovivad nüüd arendada oma eestvedamise oskusi.  Koolitus sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides. 

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid, sh. projektijuhid, tiimijuhid, grupijuhid, müügijuhid, teenindusjuhid, vahetusevanemad, meistrid, piirkonnajuhid, osakonnajuhid jt.


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
 • teab, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil kasulik;
 • tunneb erinevaid liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskab vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • teab, millised liidriomadused on talle omased ja milliseid tasub arendada;
 • oskab teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtida;
 • on koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

KOOLITUSE PROGRAMM

Kasvatame arusaamist liidriks olemisest.

Liidrid ja juhid

Mille poolest nad erinevad?

Juhtidele iseloomulikud hoiakud

Liidrile iseloomulikud hoiakud

Millised on nende sarnasused?

Nende mõlema vajalikkus.

 

Juhi / liidri roll

Inimeste juhtimisel

                Mida ootab meeskond sinult?

                Mida ootab sinu juht sinult?

Ressursside juhtimisel

Infovoo juhtimisel

Kuidas seda kõike teha majanduslikult tõhusalt ja tulemuslikult

 

Liidriksolemise suunaviidad

Isikuomadused – Kes sina oled?

Olukorrad – Mida sina tead?

Liidri roll, ülesanne – mida sina teed?

 

Erinevad liidrimudelid

Vaatame paari tuntumat mudelit ja nende mõju tulemuslikkusele, organisatsioonikultuurile ja suhetele.

Burn´i mudel

J. Adair´i mudel

Liidri olulisemad omadused

Uurime, milliseid omadusi liidrite puhul enim väärtustatakse

Millised liidriomadused on sinu valdkonnas (sinu töös) olulised?

 

Tegevuste juhtimine

 

Muudatuste, ümberkujundamise juhtimine

 

Otsustamise stiilid

                Millised on tuntumad otsustamise stiilid

                Milline on minu stiil

Juhtimisstiilid

                Inimestele suunatud stiilid

                Ülesandele suunatud stiilid

                Milline on minu stiil

 

Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek

Eesmärkide seadmine 

Meeskonna kaasamine

Iga üksiku meeskonnaliikme kaasamine

Mida tähendab kaasamine? Kuidas kaasata?

Olulised küsimused ja tegevused liidrina tegutsemisel

 

Jõuallikad

                Eestvedamisele omane käitumine ja jõuallikad

Organisatoorsed – ressursid, positsioon, sund, tasu (preemia)

Isiklikud – suhtlus/ühiskondlik, ekspert/kogemused, isikupära/isiksus,

Teadmised – võrgustik, informatsioon

Liidri kompetentsid

Kompetentsid, mis on liidritele omased

Millised on minu liidrikompetentsid?

Milliseid kompetentse on mul vaja arendada?

 

Mulle sobiv eestvedamise stiil

Eestvedamine kui liidrile omane stiil

Isikliku eestvedamise stiili ja käitumise valik ning arendamine.

 

Teadmiste ja oskuste rakendamise võime arendamine praktika ja simulatsiooni abil

 

Päeva kokkuvõte

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h) auditoorset tööd ja 15 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TREENER: Lilian Saage

Lilian on Invicta treener 2015. aastast
Lilian on Sündmuste Looja OÜ juht ning Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud CentralPharma Communications OÜ Baltikumi turundusjuhina, Nissi vallavalituse liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja Sicor Biotech Eesti Filiaal OÜ müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.
Lilian on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i ja Effective Mentoring.

TAGASISIDE OSALEJATELT

“Sain uusi mõtteid, kuidas oma meeskonda inspireerida ja kuidas nende motivatsiooni üleval hoida”

“Väga hästi rakendatav koolitus, palju praktilisi nõuandeid”

“Hea treener, head ideed”

“Palju kasulikku ja uut oma töö jaoks”

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 19. jaanuar (10.00-17.15)
Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)
Maksumus:

 

450€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

“Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda”

Probleemide lahendamine ja otsustamine”

“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

”Juhi vastutus: vaimse tasakaalu säilitamine”

Personaalne mentorlus juhile

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Eestvedamine – juhist liidriks
19 jaanuar
kuni
19 jaanuar

Koolitusele on oodatud esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid.

Täna oodatakse juhilt senisest suuremat töötaja väärtustamist, kaasamist, innustamist ja inspireerimist, tema arengu toetamist ja avatud suhtlemist. Juhi ülesanne on anda tööle tähendus. Just seetõttu on juhil vaja arendada liidrile omaseid võimetepõhiseid kompetentse.

Koolitusele on oodatud kõik esmatasandijuhid ja keskastmejuhid, kes omavad mõningast  juhitöö, sh. inimeste ja meeskonna juhtimise kogemust, on läbinud juhi baasoskuste koolituse (nt Sissejuhatus juhtimisse) ja soovivad nüüd arendada oma eestvedamise oskusi.  Koolitus sobib hästi ka projektijuhtidele, kes juhivad meeskondi pikaajalistes projektides. 

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Esmatasandijuhid ja väiksema juhitöö kogemusega keskastmejuhid, sh. projektijuhid, tiimijuhid, grupijuhid, müügijuhid, teenindusjuhid, vahetusevanemad, meistrid, piirkonnajuhid, osakonnajuhid jt.


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab eestvedamise tähendust ning olulisust inimeste juhtimisel;
 • teab, miks on eestvedamine kui liidrile omane juhtimis- ja käitumisstiil kasulik;
 • tunneb erinevaid liidrile omaseid otsustamisstiile ja oskab vajadusel teha sobivaid valikuid;
 • teab, millised liidriomadused on talle omased ja milliseid tasub arendada;
 • oskab teadlikumalt ja tasakaalukamalt iseennast ning oma meeskonda juhtida;
 • on koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani õpitu elluviimiseks.

KOOLITUSE PROGRAMM

Kasvatame arusaamist liidriks olemisest.

Liidrid ja juhid

Mille poolest nad erinevad?

Juhtidele iseloomulikud hoiakud

Liidrile iseloomulikud hoiakud

Millised on nende sarnasused?

Nende mõlema vajalikkus.

 

Juhi / liidri roll

Inimeste juhtimisel

                Mida ootab meeskond sinult?

                Mida ootab sinu juht sinult?

Ressursside juhtimisel

Infovoo juhtimisel

Kuidas seda kõike teha majanduslikult tõhusalt ja tulemuslikult

 

Liidriksolemise suunaviidad

Isikuomadused – Kes sina oled?

Olukorrad – Mida sina tead?

Liidri roll, ülesanne – mida sina teed?

 

Erinevad liidrimudelid

Vaatame paari tuntumat mudelit ja nende mõju tulemuslikkusele, organisatsioonikultuurile ja suhetele.

Burn´i mudel

J. Adair´i mudel

Liidri olulisemad omadused

Uurime, milliseid omadusi liidrite puhul enim väärtustatakse

Millised liidriomadused on sinu valdkonnas (sinu töös) olulised?

 

Tegevuste juhtimine

 

Muudatuste, ümberkujundamise juhtimine

 

Otsustamise stiilid

                Millised on tuntumad otsustamise stiilid

                Milline on minu stiil

Juhtimisstiilid

                Inimestele suunatud stiilid

                Ülesandele suunatud stiilid

                Milline on minu stiil

 

Tegevustele suunatud juhtimine ja liidriksolek

Eesmärkide seadmine 

Meeskonna kaasamine

Iga üksiku meeskonnaliikme kaasamine

Mida tähendab kaasamine? Kuidas kaasata?

Olulised küsimused ja tegevused liidrina tegutsemisel

 

Jõuallikad

                Eestvedamisele omane käitumine ja jõuallikad

Organisatoorsed – ressursid, positsioon, sund, tasu (preemia)

Isiklikud – suhtlus/ühiskondlik, ekspert/kogemused, isikupära/isiksus,

Teadmised – võrgustik, informatsioon

Liidri kompetentsid

Kompetentsid, mis on liidritele omased

Millised on minu liidrikompetentsid?

Milliseid kompetentse on mul vaja arendada?

 

Mulle sobiv eestvedamise stiil

Eestvedamine kui liidrile omane stiil

Isikliku eestvedamise stiili ja käitumise valik ning arendamine.

 

Teadmiste ja oskuste rakendamise võime arendamine praktika ja simulatsiooni abil

 

Päeva kokkuvõte

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat
Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h) auditoorset tööd ja 15 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TREENER: Lilian Saage

Lilian on Invicta treener 2015. aastast
Lilian on Sündmuste Looja OÜ juht ning Tartumaa Arendusseltsi juhatuse liige. Eelnevalt on Lilian ametis olnud CentralPharma Communications OÜ Baltikumi turundusjuhina, Nissi vallavalituse liikmena, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu juhatuse esimehena ja Sicor Biotech Eesti Filiaal OÜ müügijuhina. Töötamine juhina erinevates ettevõtetes ning erinevate meeskondadega on Lilianile pakkunud väga palju kasulikke õppetunde. Ta teab, mida tähendab julgete otsuste tegemine, ratsionaalne kaalumine, eesmärgipärane tegutsemine ja eestvedamine, inimeste motiveerimine ja neile sära silma toomine.
Lilian on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i ja Effective Mentoring.

TAGASISIDE OSALEJATELT

“Sain uusi mõtteid, kuidas oma meeskonda inspireerida ja kuidas nende motivatsiooni üleval hoida”

“Väga hästi rakendatav koolitus, palju praktilisi nõuandeid”

“Hea treener, head ideed”

“Palju kasulikku ja uut oma töö jaoks”

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 19. jaanuar (10.00-17.15)
Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)
Maksumus:

 

450€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

“Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda”

Probleemide lahendamine ja otsustamine”

“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis

”Juhi vastutus: vaimse tasakaalu säilitamine”

Personaalne mentorlus juhile

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon