Online-koolitus! Enesejuhtimine ja iseenda mõju juhtimine meeskonnas
21 aprill
kuni
11 mai

ONLINE-KOOLITUS! See on koolitus iseenda ja teiste potentsiaali tundmaõppimiseks ja sihipäraseks kasutamiseks. Koolitus on üles ehitatud Structogram neuropsühholoogia süsteemi alusel.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad teadlikumalt tegeleda iseenda ja oma meeskonna potentsiaali realiseerimisega.

Treener: Kadri Arula

See on koolitus iseenda ja teiste potentsiaali tundmaõppimiseks ja sihipäraseks kasutamiseks. Koolitus on üles ehitatud Structogram neuropsühholoogia süsteemi alusel.

Erinevate inimeste biostruktuuride kõige olulisemate motiivide tundmine aitab leida õige ülesande või juhtimismeetodi ning samuti õigeid sõnu keerulistes olukordades. Teised inimesed ei ole keerulised, vaid nad on lihtsalt erinevad. Juhtimine ei ole positsiooni, tiitli ja staatuse küsimus, vaid esmajoones isiksuse küsimus. Parimate tulemuste saavutamiseks aitab süsteem igal juhil teadlikumalt doseerida oma tugevusi ja kompenseerida piiranguid suhtlemisel enda tüübist erinevate inimestega.

Koolituse tulemusena osaleja

 • on teadvustanud, millised on tema geneetilised tugevused ja kuidas neid teadlikult rakendades saavutada oma eesmärke
 • teab, millised on temale sobivad ajajuhtimise, töötamise ja konfliktide lahendamise viisid
 • teab kuidas eheduse kaudu saavutada rahulolu oma erinevates rollides
 •  on teadvustanud teiste inimeste unikaalsuse, nende mõtlemisviiside erinevuse
 • oskab tulemuslikumalt suhelda endast erinevate inimestega ja kaasata neid oma ning meeskonna ühiste ideede elluviimisse
 • oskab aidata tulemuslikumalt teisi nende eesmärkide saavutamisel arvestades nende vajadusi ja motiive

 

Šveitsi Institut für Biostruktur Analysen AG (IBSA) neuroteaduste, käitumise geneetika ja molekulaarbioloogiaalaste uuringute baasil loodi organisatsioonidele mõeldud Struktogram koolituse süsteem.

Organisatsioonidele mõeldud Structogram koolituse süsteem põhineb Šveitsi Institut für Biostruktur Analysen AG (IBSA) neuroteaduste, käitumise geneetika ja molekulaarbioloogia alastel uuringutel.

Aju ja aju impulsside uuringute kohaselt koosneb inimese aju kolme tüüpi struktuuridest, kus iga struktuuritüüp vastutab erinevate protsesside eest. Inimese eripära tuleneb kolme aju struktuuritüübi impulsside tugevusest, mis on geneetilise päritoluga ja muutumatu. Kolme ajustruktuuri omavaheline koosmõju (biostruktuur) määrab inimese taju, mõtlemisviisi, otsustamise ja käitumise.  Kahepäevase koolituse käigus õpime täpsemalt, kuidas need uued teadmised ajust inimese enda ja teiste puhul toimivad ning kuidas seda teadmist kõige paremal moel ellu rakendada.

 „Inimesel, kes on leidnud iseenda, ei ole midagi kaotada selles maailmas. Ja inimene, kes mõistab inimest iseendas, mõistab kõiki inimesi“ Stefan Zweig

 

Koolituse programm

1.päev: „Võti iseenda mõistmiseks“

Sissejuhatus ja tutvumine

Structogrami taust ja üldised põhimõtted

Tasakaal autentsuse ja omandatud oskuste vahel, stress ja läbipõlemise oht

Isiksuse küsimus – inimesed on erinevad

Oma tugevuste ja nõrkuste tundmine

Biostruktuuri  analüüs kui võti iseenda mõistmiseks

Structogram kui pilt eelsoodumustest

Biostruktuuri analüüsi teostamine, enda individuaalsete struktuuride kindlakstegemine

Põhikomponentite tüüpilised iseärasused: suhted inimestega, orienteerumine ajas, mõtlemine ja töötamine, edutegurid

Individuaalsed võimalused ja riskid biostrutktuuri baasil (grupitöö)

Nõrkused kui dominantse komponendi omadustega liialdamine

Näpunäited edasiseks õppeprotsessiks ja tulemuste saavutamiseks

Arenguplaani koostamine

2. päev „Võti teiste inimeste mõistmiseks

Enda eelistuste ja eelarvamuste tundmaõppimine

Teiste tundma õppimise töövahend Triogram ja selle kasutamise põhimõtted

Teiste inimeste biostruktuuride ära tundma õppimine : dominantse komponendi äratundmine, dominantsete komponentide tunnused, väikseima komponendi äratundmine

Teiste inimeste mõistmine ja nendega arvestamine  suhtlemisolukordades

Meeskondade biostruktuurid ja nende optimeerimine

Arenguplaani koostamine

 

Structogram koolitusmeetodi oluliseks osaks on Šveitsi instituudi raamatud igale osalejale, mis sisaldavad ka töövahendeid Structogram ja Triogram. Need on mõjusad töövahendid, mis visualiseerimise kaudu loovad mälupildid alateadvusesse.  Esimese koolituspäeva raamat sisaldab 10 ülesannet iseenda biostruktuuri koostamiseks ja teise päeva õppematerjal 5 sammulist küsimustikku teise inimeste Triogrami koostamiseks. Need raamatud on käsiraamatud järgnevaks tööks iseendaga ja teiste inimestega suhtlemisel.

Koolituspäevadel  teeme palju praktilist tööd nii individuaalselt kui gruppides, teisel päeval kasutame õppimiseks õppefilme ja videosalvestisi päriselu suhtlemisolukordadest.

 

Koolituse läbiviimise meetodid:

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, õppefilm, , ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, Isikliku Arenguplaani koostamine
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa raamatu. Raamat on inglisekeelne, kuid raamatus olevatest küsimustikest on olemas ka eestikeelne tõlge.  Raamatust on saadaval ka venekeelne tõlge.

Toimumise aeg, koht ja maksumus

Aeg: 21.aprill ja 11. mai 2020 (10.00-17.15)

Koolitus toimub: online-koolitus Zoom-keskkonnas

Maksumus: 690 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Online-koolitus! Enesejuhtimine ja iseenda mõju juhtimine meeskonnas
21 aprill
kuni
11 mai

ONLINE-KOOLITUS! See on koolitus iseenda ja teiste potentsiaali tundmaõppimiseks ja sihipäraseks kasutamiseks. Koolitus on üles ehitatud Structogram neuropsühholoogia süsteemi alusel.

Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad teadlikumalt tegeleda iseenda ja oma meeskonna potentsiaali realiseerimisega.

Treener: Kadri Arula

See on koolitus iseenda ja teiste potentsiaali tundmaõppimiseks ja sihipäraseks kasutamiseks. Koolitus on üles ehitatud Structogram neuropsühholoogia süsteemi alusel.

Erinevate inimeste biostruktuuride kõige olulisemate motiivide tundmine aitab leida õige ülesande või juhtimismeetodi ning samuti õigeid sõnu keerulistes olukordades. Teised inimesed ei ole keerulised, vaid nad on lihtsalt erinevad. Juhtimine ei ole positsiooni, tiitli ja staatuse küsimus, vaid esmajoones isiksuse küsimus. Parimate tulemuste saavutamiseks aitab süsteem igal juhil teadlikumalt doseerida oma tugevusi ja kompenseerida piiranguid suhtlemisel enda tüübist erinevate inimestega.

Koolituse tulemusena osaleja

 • on teadvustanud, millised on tema geneetilised tugevused ja kuidas neid teadlikult rakendades saavutada oma eesmärke
 • teab, millised on temale sobivad ajajuhtimise, töötamise ja konfliktide lahendamise viisid
 • teab kuidas eheduse kaudu saavutada rahulolu oma erinevates rollides
 •  on teadvustanud teiste inimeste unikaalsuse, nende mõtlemisviiside erinevuse
 • oskab tulemuslikumalt suhelda endast erinevate inimestega ja kaasata neid oma ning meeskonna ühiste ideede elluviimisse
 • oskab aidata tulemuslikumalt teisi nende eesmärkide saavutamisel arvestades nende vajadusi ja motiive

 

Šveitsi Institut für Biostruktur Analysen AG (IBSA) neuroteaduste, käitumise geneetika ja molekulaarbioloogiaalaste uuringute baasil loodi organisatsioonidele mõeldud Struktogram koolituse süsteem.

Organisatsioonidele mõeldud Structogram koolituse süsteem põhineb Šveitsi Institut für Biostruktur Analysen AG (IBSA) neuroteaduste, käitumise geneetika ja molekulaarbioloogia alastel uuringutel.

Aju ja aju impulsside uuringute kohaselt koosneb inimese aju kolme tüüpi struktuuridest, kus iga struktuuritüüp vastutab erinevate protsesside eest. Inimese eripära tuleneb kolme aju struktuuritüübi impulsside tugevusest, mis on geneetilise päritoluga ja muutumatu. Kolme ajustruktuuri omavaheline koosmõju (biostruktuur) määrab inimese taju, mõtlemisviisi, otsustamise ja käitumise.  Kahepäevase koolituse käigus õpime täpsemalt, kuidas need uued teadmised ajust inimese enda ja teiste puhul toimivad ning kuidas seda teadmist kõige paremal moel ellu rakendada.

 „Inimesel, kes on leidnud iseenda, ei ole midagi kaotada selles maailmas. Ja inimene, kes mõistab inimest iseendas, mõistab kõiki inimesi“ Stefan Zweig

 

Koolituse programm

1.päev: „Võti iseenda mõistmiseks“

Sissejuhatus ja tutvumine

Structogrami taust ja üldised põhimõtted

Tasakaal autentsuse ja omandatud oskuste vahel, stress ja läbipõlemise oht

Isiksuse küsimus – inimesed on erinevad

Oma tugevuste ja nõrkuste tundmine

Biostruktuuri  analüüs kui võti iseenda mõistmiseks

Structogram kui pilt eelsoodumustest

Biostruktuuri analüüsi teostamine, enda individuaalsete struktuuride kindlakstegemine

Põhikomponentite tüüpilised iseärasused: suhted inimestega, orienteerumine ajas, mõtlemine ja töötamine, edutegurid

Individuaalsed võimalused ja riskid biostrutktuuri baasil (grupitöö)

Nõrkused kui dominantse komponendi omadustega liialdamine

Näpunäited edasiseks õppeprotsessiks ja tulemuste saavutamiseks

Arenguplaani koostamine

2. päev „Võti teiste inimeste mõistmiseks

Enda eelistuste ja eelarvamuste tundmaõppimine

Teiste tundma õppimise töövahend Triogram ja selle kasutamise põhimõtted

Teiste inimeste biostruktuuride ära tundma õppimine : dominantse komponendi äratundmine, dominantsete komponentide tunnused, väikseima komponendi äratundmine

Teiste inimeste mõistmine ja nendega arvestamine  suhtlemisolukordades

Meeskondade biostruktuurid ja nende optimeerimine

Arenguplaani koostamine

 

Structogram koolitusmeetodi oluliseks osaks on Šveitsi instituudi raamatud igale osalejale, mis sisaldavad ka töövahendeid Structogram ja Triogram. Need on mõjusad töövahendid, mis visualiseerimise kaudu loovad mälupildid alateadvusesse.  Esimese koolituspäeva raamat sisaldab 10 ülesannet iseenda biostruktuuri koostamiseks ja teise päeva õppematerjal 5 sammulist küsimustikku teise inimeste Triogrami koostamiseks. Need raamatud on käsiraamatud järgnevaks tööks iseendaga ja teiste inimestega suhtlemisel.

Koolituspäevadel  teeme palju praktilist tööd nii individuaalselt kui gruppides, teisel päeval kasutame õppimiseks õppefilme ja videosalvestisi päriselu suhtlemisolukordadest.

 

Koolituse läbiviimise meetodid:

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, õppefilm, , ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, Isikliku Arenguplaani koostamine
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa raamatu. Raamat on inglisekeelne, kuid raamatus olevatest küsimustikest on olemas ka eestikeelne tõlge.  Raamatust on saadaval ka venekeelne tõlge.

Toimumise aeg, koht ja maksumus

Aeg: 21.aprill ja 11. mai 2020 (10.00-17.15)

Koolitus toimub: online-koolitus Zoom-keskkonnas

Maksumus: 690 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon