Esinemisoskuste meistriklass (KOOLITUS TELLIMISEL)
01 detsember
kuni
31 detsember

2-PÄEVANE KOOLITUS. TOIMUMISAEG KOKKULEPPEL.
Anna oma soovist osaleda teada invicta@invicta.ee

Koolitusele on oodatud nii juhid kui spetsialistid, kes peavad oma töös tegelema esinemisega ja soovivad arendada oma esinejaoskusi.

TAGASISIDE OSALEJATELT 

“Sai ise esinemist harjutada ja väärtuslikku tagasisidet sellele”

“Väga head ülesanded + grupitööd + materjalid”

“Ei oodanud, et koolitus tuleb nii lõbus ja huvitav”

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID 

Koolituse tulemusena on osaleja õppinud:
 

planeerima ja läbi viima esitlusi erinevates situatsioonides;

ette valmistama jälgitavat ettekannet;

efektiivselt kasutama visuaalseid abivahendeid;

võitma ja hoidma kuulajate tähelepanu, minimeerima närveerimist;

kindlalt käsitlema küsimusi;

koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvustused
Ootused treeningule
Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Miks on vajalik professionaalne esinemine?

Esitluste alternatiivid
Mis teeb esinemise keeruliseks?

Professionaalse esitluse kriteeriumid

Esitluse väline külg
Esitluse sisuline pool
Professionaalse esineja tunnused

Planeerimine ja ettevalmistus

Esitluste eesmärgid
Auditoorium
Kõne sisu
Esinemise struktuur
Visuaalsed abivahendid

Suhtlemisvahendid esitlusel

Sõnakasutus, kehakeel, hääl
Huumori kasutamine
Isikupärane stiil
Närveerimisega toimetulek
Kindluse saavutamine

Esitluse läbiviimise põhireeglid

Ruumi kasutamine
Kontrolli saavutamine kuulajate üle
Küsimuste esitamine ja nendele vastamine
Jutukate kuulajatega tegelemine

Esinemiste erijuhud

Esitlused väga väikestele gruppidele
Esitlused väikestele gruppidele
Esinemised suurele auditooriumile

Tehniliste abivahendite kasutamine ja valik

 

“Ootamatud” lühiesinemised

 

Inimeste tajuerinevused

 

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 8-10 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (17 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

       Kodutöö maht: 2 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele. 
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Toimumise aeg kokkuleppel

Anna oma osalemissoovist teada invicta@invicta.ee

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Sisekoolitajate koolitus 1.osa

Sisekoolitajate koolitus 2.osa

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Esinemisoskuste meistriklass (KOOLITUS TELLIMISEL)
01 detsember
kuni
31 detsember

2-PÄEVANE KOOLITUS. TOIMUMISAEG KOKKULEPPEL.
Anna oma soovist osaleda teada invicta@invicta.ee

Koolitusele on oodatud nii juhid kui spetsialistid, kes peavad oma töös tegelema esinemisega ja soovivad arendada oma esinejaoskusi.

TAGASISIDE OSALEJATELT 

“Sai ise esinemist harjutada ja väärtuslikku tagasisidet sellele”

“Väga head ülesanded + grupitööd + materjalid”

“Ei oodanud, et koolitus tuleb nii lõbus ja huvitav”

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID 

Koolituse tulemusena on osaleja õppinud:
 

planeerima ja läbi viima esitlusi erinevates situatsioonides;

ette valmistama jälgitavat ettekannet;

efektiivselt kasutama visuaalseid abivahendeid;

võitma ja hoidma kuulajate tähelepanu, minimeerima närveerimist;

kindlalt käsitlema küsimusi;

koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Tutvustused
Ootused treeningule
Programmi ülesehitus ja eesmärgid

Miks on vajalik professionaalne esinemine?

Esitluste alternatiivid
Mis teeb esinemise keeruliseks?

Professionaalse esitluse kriteeriumid

Esitluse väline külg
Esitluse sisuline pool
Professionaalse esineja tunnused

Planeerimine ja ettevalmistus

Esitluste eesmärgid
Auditoorium
Kõne sisu
Esinemise struktuur
Visuaalsed abivahendid

Suhtlemisvahendid esitlusel

Sõnakasutus, kehakeel, hääl
Huumori kasutamine
Isikupärane stiil
Närveerimisega toimetulek
Kindluse saavutamine

Esitluse läbiviimise põhireeglid

Ruumi kasutamine
Kontrolli saavutamine kuulajate üle
Küsimuste esitamine ja nendele vastamine
Jutukate kuulajatega tegelemine

Esinemiste erijuhud

Esitlused väga väikestele gruppidele
Esitlused väikestele gruppidele
Esinemised suurele auditooriumile

Tehniliste abivahendite kasutamine ja valik

 

“Ootamatud” lühiesinemised

 

Inimeste tajuerinevused

 

Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 8-10 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (17 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

       Kodutöö maht: 2 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele. 
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Toimumise aeg kokkuleppel

Anna oma osalemissoovist teada invicta@invicta.ee

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Sisekoolitajate koolitus 1.osa

Sisekoolitajate koolitus 2.osa

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon