Esinemisoskuste meistriklass 9.-10. mai
09 mai
kuni
10 mai

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad arendada enda esinemisoskusi

TREENER: Maret Ahonen

2037maret250x140 Maret on Invicta juhtimistreener aastast 2005.

Maret on töötanud koolitajana, ärisuhtluse lektorina, õppejõuna, inglise keele õpetaja ja tõlkijana. Ta on esinenud erinevatele sihtgruppidele nii Eestis kui kaugemal. Täna on Maret TÜ Ideelabori juht.

Tagasiside Mareti koolitustele: Väga huvitav ja intensiivne treening; Avalikele esinejatele väga vajalik; Väga hea koolitaja.

EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja…

…on osaleja õppinud planeerima ja läbi viima esitlusi erinevates situatsioonides;
…ette valmistama jälgitavat ettekannet;
…efektiivselt kasutama visuaalseid abivahendeid;

 

…võitma ja hoidma kuulajate tähelepanu, minimiseerima närveerimist;
…kindlalt käsitlema küsimusi.
…koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks pärast koolitust.

KOOLITUSE PROGRAMM

Miks on vajalik professionaalne esinemine

Esitluste alternatiivid
Mis teeb esinemise keeruliseks?

Professionaalse esitluse kriteeriumid

Esitluse väline külg
Esitluse sisuline pool
Professionaalse esineja tunnused

Planeerimine ja ettevalmistus

Esitluste eesmärgid
Auditoorium
Kõne sisu
Esinemise struktuur
Visuaalsed abivahendid

Suhtlemisvahendid esitlusel

Sõnakasutus, kehakeel, hääl
Huumori kasutamine
Isikupärane stiil
Närveerimisega toimetulek
Kindluse saavutamine

Esitluse läbiviimise põhireeglid

Ruumi kasutamine
Kontrolli saavutamine kuulajate üle
Küsimuste esitamine ja nendele vastamine
Jutukate kuulajatega tegelemine

Tehniliste abivahendite kasutamine ja valik

 

Inimeste tajuerinevused

 

Esinemiste erijuhud

Esitlused väga väikestele gruppidele
Esitlused väikestele gruppidele
Esinemised suurele auditooriumile
“Ootamatud” lühiesinemised

 Kokkuvõte

Isikliku Arenguplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus on kuni 8 osalejat.

Koolituse kestus: 2 päeva (kell 10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on käesoleva koolituse grupi suuruseks kuni 8 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• ~ 75% ulatuses erinevaid aktiivõppemeetodeid, sh: praktilised harjutused, videotreening ja rollimängud koos tagasiside ning analüüsiga; konkreetsed läbirääkimisoskuste arendamise harjutused; Isikliku Tegevusplaani koostamine iga osaleja poolt.
• ~ 25% ulatuses lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

SOOVITUSINDEKS

8,77 (15 osaleja hinnang 10-palli süsteemis)

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Läbirääkimisoskused praktikas
Loominguline juhtimine
Mentor- ja coachinguoskused juhtidele

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Esinemisoskuste meistriklass 9.-10. mai
  09 mai
  kuni
  10 mai

  Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad arendada enda esinemisoskusi

  TREENER: Maret Ahonen

  2037maret250x140 Maret on Invicta juhtimistreener aastast 2005.

  Maret on töötanud koolitajana, ärisuhtluse lektorina, õppejõuna, inglise keele õpetaja ja tõlkijana. Ta on esinenud erinevatele sihtgruppidele nii Eestis kui kaugemal. Täna on Maret TÜ Ideelabori juht.

  Tagasiside Mareti koolitustele: Väga huvitav ja intensiivne treening; Avalikele esinejatele väga vajalik; Väga hea koolitaja.

  EESMÄRGID

  Koolituse tulemusena on osaleja…

  …on osaleja õppinud planeerima ja läbi viima esitlusi erinevates situatsioonides;
  …ette valmistama jälgitavat ettekannet;
  …efektiivselt kasutama visuaalseid abivahendeid;

   

  …võitma ja hoidma kuulajate tähelepanu, minimiseerima närveerimist;
  …kindlalt käsitlema küsimusi.
  …koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks pärast koolitust.

  KOOLITUSE PROGRAMM

  Miks on vajalik professionaalne esinemine

  Esitluste alternatiivid
  Mis teeb esinemise keeruliseks?

  Professionaalse esitluse kriteeriumid

  Esitluse väline külg
  Esitluse sisuline pool
  Professionaalse esineja tunnused

  Planeerimine ja ettevalmistus

  Esitluste eesmärgid
  Auditoorium
  Kõne sisu
  Esinemise struktuur
  Visuaalsed abivahendid

  Suhtlemisvahendid esitlusel

  Sõnakasutus, kehakeel, hääl
  Huumori kasutamine
  Isikupärane stiil
  Närveerimisega toimetulek
  Kindluse saavutamine

  Esitluse läbiviimise põhireeglid

  Ruumi kasutamine
  Kontrolli saavutamine kuulajate üle
  Küsimuste esitamine ja nendele vastamine
  Jutukate kuulajatega tegelemine

  Tehniliste abivahendite kasutamine ja valik

   

  Inimeste tajuerinevused

   

  Esinemiste erijuhud

  Esitlused väga väikestele gruppidele
  Esitlused väikestele gruppidele
  Esinemised suurele auditooriumile
  “Ootamatud” lühiesinemised

   Kokkuvõte

  Isikliku Arenguplaani koostamine

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus on kuni 8 osalejat.

  Koolituse kestus: 2 päeva (kell 10.00-17.00)

  Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

  KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

  Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on käesoleva koolituse grupi suuruseks kuni 8 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
  Käesolev koolitus sisaldab:
  • ~ 75% ulatuses erinevaid aktiivõppemeetodeid, sh: praktilised harjutused, videotreening ja rollimängud koos tagasiside ning analüüsiga; konkreetsed läbirääkimisoskuste arendamise harjutused; Isikliku Tegevusplaani koostamine iga osaleja poolt.
  • ~ 25% ulatuses lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

  Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

  SOOVITUSINDEKS

  8,77 (15 osaleja hinnang 10-palli süsteemis)

  TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

  JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

  Läbirääkimisoskused praktikas
  Loominguline juhtimine
  Mentor- ja coachinguoskused juhtidele

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon