Insert shortcode
Insert shortcode
Ettevõtte strateegia tööriistakast
29
-30
nov.

Koolitusele on oodatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhid, kellel on vaja praktilisi tööriistu ettevõtte strateegia loomiseks ja elluviimiseks.

TREENER: Agu Remmelg

Agu on Invicta treener 2006. aastast

Alates 2006. aastast kuni 2017. aastani vastutas Agu Ragn-Sells AS-s ärijuhi, juhatuse liikmena ettevõtte äritegevuse juhtimise, strateegilise planeerimise ja ettevõtte esindamise eest. Aastatel 2000-2006 oli Agu ametis Ragn-Sells AS-s juhatuse liikme, arendusdirektori- ja IT juhina. Enne seda töötas Agu Eesti Välisinvesteeringute Agentuuris (EAS koosseisus) direktorina. Agul on väga head praktilised kogemused strateegilise juhtimise ja muudatuste juhtimise valdkonnas. Ta on arendanud Maksu- ja Tolliameti; Rakvere Lihakombinaadi, Starmani,  TEA Kirjastuse, Express Posti, Põlvamaa Arenduskeskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse jt. organisatsioonide juhte.

Lisaks Agule löövad programmis kaasa erinevates tegevusvaldkondades ja rahvusvahelistel turgudel tegutsemise kogemustega mentorid, kelle tuge on Sul võimalik kasutada ka peale programmis osalemist. Vaata rohkem infot ärimentorluse kohta siit.


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

• mõtleb kaalutletult läbi ettevõtte visiooni;

• saab lihtsad ja struktureeritud põhimõtted strateegia planeerimiseks ja elluviimiseks;

 

• kasutab kõige uuemaid innovatsiooni juhtimise tööriistu;

• teab, kuidas ettevõtte arenguprotsessis inimesi toetada ja arendada.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Programm koosneb kolmest põhilisest osast:

  • pikaajaliste eesmärkide seadmine;
  • eristumise strateegia loomine;
  • elluviimise põhimõtted.

Sissejuhatus

Treeningu tutvustus

Treeningu eesmärkide seadmine

Juhtimispõhimõtted ja juhi roll

Mis on juhtimine?

Tippjuhi vastutus ja roll

Liidri kompetentsid ja oskused

Strateegiline ja operatiivne juhtimine

Mille poolest erineb strateegiline juhtimine operatiivsest?

Strateegiliselt mõtlema õppimine

Loovus strateegilises juhtimises

Mis on strateegia?

Strateegilise juhtimise protsess – visiooni kujundamine

Visioon tulevikust

Organisatsiooni missioon

Organisatsioonikulutuur ja väärtused

Ambitsioon vs mugavusstsoon

Strateegilise juhtimise protsess – väliskeskkonna analüüs

PEST mudel

M. Porter – 5 konkurentsijõudu

Konkurentide ja turu analüüs – praktiline näide

Kuidas konkurent teenib kasumit – hinnang ärimudelitele

Strateegilise juhtimise protsess – ettevõtte analüüs

Ettevõtte tugevused ja nõrkused

Mida arvab klient – klienditagasiside

Erinevad tööriistad klienditagasiside hindamiseks

Strateegilise juhtimise protsess – ärimudeli innovatsioon

Blue Ocean Strategy meetod

Business Model Canvas meetod

Praktiline töötuba – äri modelleerimine

Klientide segmenteerimine

Väärtuspakkumine

Kliendisuhete arendus

Tarnekanalid

Peamised tegevused

Ressursid

Partnerid

Kulud ja tulud

Elluviimine

Sobiv organisatsiooniline ülesehitus

Eesmärgid ja mõõtmine

Töötajate arendamine ja kaasamine

Otsustamine, vastutamine ja delegeerimine

Muudatuste juhtimise põhimõtted

Muudatuste liigid

Vastuseis muudatustele

Muudatuste kommunikatsioon

Pideva parendamise põhimõtted

Kokkuvõte

Treeneri kokkuvõtted

Isikliku tegevusplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

Osalejad saavad soovi korral oma ettevõtte strateegiaprotsessi läbiviimiseks Invictast treeneri või mentori toe.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas
Maksumus: 560 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Kootsingu- ja mentoroskused juhtidele

Personaalne kootsi või mentori tugi, küsi lisainfot siit.

 

Loe annulleerimistingimusi

 

 

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Insert shortcode
Insert shortcode
Ettevõtte strateegia tööriistakast
29
-30
nov.

Koolitusele on oodatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhid, kellel on vaja praktilisi tööriistu ettevõtte strateegia loomiseks ja elluviimiseks.

TREENER: Agu Remmelg

Agu on Invicta treener 2006. aastast

Alates 2006. aastast kuni 2017. aastani vastutas Agu Ragn-Sells AS-s ärijuhi, juhatuse liikmena ettevõtte äritegevuse juhtimise, strateegilise planeerimise ja ettevõtte esindamise eest. Aastatel 2000-2006 oli Agu ametis Ragn-Sells AS-s juhatuse liikme, arendusdirektori- ja IT juhina. Enne seda töötas Agu Eesti Välisinvesteeringute Agentuuris (EAS koosseisus) direktorina. Agul on väga head praktilised kogemused strateegilise juhtimise ja muudatuste juhtimise valdkonnas. Ta on arendanud Maksu- ja Tolliameti; Rakvere Lihakombinaadi, Starmani,  TEA Kirjastuse, Express Posti, Põlvamaa Arenduskeskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse jt. organisatsioonide juhte.

Lisaks Agule löövad programmis kaasa erinevates tegevusvaldkondades ja rahvusvahelistel turgudel tegutsemise kogemustega mentorid, kelle tuge on Sul võimalik kasutada ka peale programmis osalemist. Vaata rohkem infot ärimentorluse kohta siit.


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

• mõtleb kaalutletult läbi ettevõtte visiooni;

• saab lihtsad ja struktureeritud põhimõtted strateegia planeerimiseks ja elluviimiseks;

 

• kasutab kõige uuemaid innovatsiooni juhtimise tööriistu;

• teab, kuidas ettevõtte arenguprotsessis inimesi toetada ja arendada.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Programm koosneb kolmest põhilisest osast:

  • pikaajaliste eesmärkide seadmine;
  • eristumise strateegia loomine;
  • elluviimise põhimõtted.

Sissejuhatus

Treeningu tutvustus

Treeningu eesmärkide seadmine

Juhtimispõhimõtted ja juhi roll

Mis on juhtimine?

Tippjuhi vastutus ja roll

Liidri kompetentsid ja oskused

Strateegiline ja operatiivne juhtimine

Mille poolest erineb strateegiline juhtimine operatiivsest?

Strateegiliselt mõtlema õppimine

Loovus strateegilises juhtimises

Mis on strateegia?

Strateegilise juhtimise protsess – visiooni kujundamine

Visioon tulevikust

Organisatsiooni missioon

Organisatsioonikulutuur ja väärtused

Ambitsioon vs mugavusstsoon

Strateegilise juhtimise protsess – väliskeskkonna analüüs

PEST mudel

M. Porter – 5 konkurentsijõudu

Konkurentide ja turu analüüs – praktiline näide

Kuidas konkurent teenib kasumit – hinnang ärimudelitele

Strateegilise juhtimise protsess – ettevõtte analüüs

Ettevõtte tugevused ja nõrkused

Mida arvab klient – klienditagasiside

Erinevad tööriistad klienditagasiside hindamiseks

Strateegilise juhtimise protsess – ärimudeli innovatsioon

Blue Ocean Strategy meetod

Business Model Canvas meetod

Praktiline töötuba – äri modelleerimine

Klientide segmenteerimine

Väärtuspakkumine

Kliendisuhete arendus

Tarnekanalid

Peamised tegevused

Ressursid

Partnerid

Kulud ja tulud

Elluviimine

Sobiv organisatsiooniline ülesehitus

Eesmärgid ja mõõtmine

Töötajate arendamine ja kaasamine

Otsustamine, vastutamine ja delegeerimine

Muudatuste juhtimise põhimõtted

Muudatuste liigid

Vastuseis muudatustele

Muudatuste kommunikatsioon

Pideva parendamise põhimõtted

Kokkuvõte

Treeneri kokkuvõtted

Isikliku tegevusplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

Osalejad saavad soovi korral oma ettevõtte strateegiaprotsessi läbiviimiseks Invictast treeneri või mentori toe.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas
Maksumus: 560 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Kootsingu- ja mentoroskused juhtidele

Personaalne kootsi või mentori tugi, küsi lisainfot siit.

 

Loe annulleerimistingimusi

 

 

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon