Ettevõtte strateegia tööriistakast
01 august
kuni
31 august

2-PÄEVANE KOOLITUS. TOIMUMISAEG KOKKULEPPEL.
Anna oma soovist osaleda teada invicta@invicta.ee

Koolitusele on oodatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhid, kellel on vaja praktilisi tööriistu ettevõtte strateegia loomiseks ja elluviimiseks.

TREENER: Agu Remmelg

Agu on Invicta treener 2006. aastast

Aastatel 2000-2017 töötas Agu Ragn-Sells AS-is erinevatel juhipositsioonidel (juhatuse liige, arendusdirektor ja IT juht), millest viimased 9 aastat oli ta ka ärijuht.
Täna on Agu Euroopa Innovatsiooniakadeemias direktori ametikohal, kus peamised tööülesanded on suurkorporatsioonidele suunatud innovatsiooniteemaliste koolitus- ja konsultatsiooniteenuste arendus, müük ja osutamine Itaalias ning teistes Euroopa riikides. Oma tööst lähtuvalt on Agu esinenud väga mitmetel seminaridel ja konverentsidel enam kui sajal korral ja rohkem kui 15 riigis.

 

 

webinar  Vaata salvestust siit: “4 sammu ettevõtte strateegia loomiseks”

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT 

“Innovaatiline ja andis palju mõtteid”

“Vajalikud tööriistad juhtimisel ja tuleviku visioneerimisel”

“Oluline teema kui on vaja muudatusi teha või nt ettevõte kasvab ja tuleb struktuuri muuta”

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

• mõtleb kaalutletult läbi ettevõtte visiooni;

• saab lihtsad ja struktureeritud põhimõtted strateegia planeerimiseks ja elluviimiseks;

 

• kasutab kõige uuemaid innovatsiooni juhtimise tööriistu;

• teab, kuidas ettevõtte arenguprotsessis inimesi toetada ja arendada.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Programm koosneb kolmest põhilisest osast:

  • pikaajaliste eesmärkide seadmine
  • eristumise strateegia loomine
  • elluviimise põhimõtted

Sissejuhatus

Treeningu tutvustus

Treeningu eesmärkide seadmine

Juhtimispõhimõtted ja juhi roll

Mis on juhtimine?

Tippjuhi vastutus ja roll

Liidri kompetentsid ja oskused

Strateegiline ja operatiivne juhtimine

Mille poolest erineb strateegiline juhtimine operatiivsest?

Strateegiliselt mõtlema õppimine

Loovus strateegilises juhtimises

Mis on strateegia?

Strateegilise juhtimise protsess – visiooni kujundamine

Visioon tulevikust

Organisatsiooni missioon

Organisatsioonikulutuur ja väärtused

Ambitsioon vs mugavusstsoon

Strateegilise juhtimise protsess – väliskeskkonna analüüs

PEST mudel

M. Porter – 5 konkurentsijõudu

Konkurentide ja turu analüüs – praktiline näide

Kuidas konkurent teenib kasumit – hinnang ärimudelitele

Strateegilise juhtimise protsess – ettevõtte analüüs

Ettevõtte tugevused ja nõrkused

Mida arvab klient – klienditagasiside

Erinevad tööriistad klienditagasiside hindamiseks

Strateegilise juhtimise protsess – ärimudeli innovatsioon

Blue Ocean Strategy meetod

Business Model Canvas meetod

Praktiline töötuba – äri modelleerimine

Klientide segmenteerimine

Väärtuspakkumine

Kliendisuhete arendus

Tarnekanalid

Peamised tegevused

Ressursid

Partnerid

Kulud ja tulud

Elluviimine

Sobiv organisatsiooniline ülesehitus

Eesmärgid ja mõõtmine

Töötajate arendamine ja kaasamine

Otsustamine, vastutamine ja delegeerimine

Muudatuste juhtimise põhimõtted

Muudatuste liigid

Vastuseis muudatustele

Muudatuste kommunikatsioon

Pideva parendamise põhimõtted

Kokkuvõte

Treeneri kokkuvõtted

Isikliku tegevusplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

Osalejad saavad soovi korral oma ettevõtte strateegiaprotsessi läbiviimiseks Invictast treeneri või mentori toe.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Toimumise aeg kokkuleppel

Anna oma osalemissoovist teada invicta@invicta.ee

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Kootsingu- ja mentoroskused juhtidele

Personaalne kootsi või mentori tugi, küsi lisainfot siit.

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Ettevõtte strateegia tööriistakast
01 august
kuni
31 august

2-PÄEVANE KOOLITUS. TOIMUMISAEG KOKKULEPPEL.
Anna oma soovist osaleda teada invicta@invicta.ee

Koolitusele on oodatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhid, kellel on vaja praktilisi tööriistu ettevõtte strateegia loomiseks ja elluviimiseks.

TREENER: Agu Remmelg

Agu on Invicta treener 2006. aastast

Aastatel 2000-2017 töötas Agu Ragn-Sells AS-is erinevatel juhipositsioonidel (juhatuse liige, arendusdirektor ja IT juht), millest viimased 9 aastat oli ta ka ärijuht.
Täna on Agu Euroopa Innovatsiooniakadeemias direktori ametikohal, kus peamised tööülesanded on suurkorporatsioonidele suunatud innovatsiooniteemaliste koolitus- ja konsultatsiooniteenuste arendus, müük ja osutamine Itaalias ning teistes Euroopa riikides. Oma tööst lähtuvalt on Agu esinenud väga mitmetel seminaridel ja konverentsidel enam kui sajal korral ja rohkem kui 15 riigis.

 

 

webinar  Vaata salvestust siit: “4 sammu ettevõtte strateegia loomiseks”

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT 

“Innovaatiline ja andis palju mõtteid”

“Vajalikud tööriistad juhtimisel ja tuleviku visioneerimisel”

“Oluline teema kui on vaja muudatusi teha või nt ettevõte kasvab ja tuleb struktuuri muuta”

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

• mõtleb kaalutletult läbi ettevõtte visiooni;

• saab lihtsad ja struktureeritud põhimõtted strateegia planeerimiseks ja elluviimiseks;

 

• kasutab kõige uuemaid innovatsiooni juhtimise tööriistu;

• teab, kuidas ettevõtte arenguprotsessis inimesi toetada ja arendada.

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Programm koosneb kolmest põhilisest osast:

  • pikaajaliste eesmärkide seadmine
  • eristumise strateegia loomine
  • elluviimise põhimõtted

Sissejuhatus

Treeningu tutvustus

Treeningu eesmärkide seadmine

Juhtimispõhimõtted ja juhi roll

Mis on juhtimine?

Tippjuhi vastutus ja roll

Liidri kompetentsid ja oskused

Strateegiline ja operatiivne juhtimine

Mille poolest erineb strateegiline juhtimine operatiivsest?

Strateegiliselt mõtlema õppimine

Loovus strateegilises juhtimises

Mis on strateegia?

Strateegilise juhtimise protsess – visiooni kujundamine

Visioon tulevikust

Organisatsiooni missioon

Organisatsioonikulutuur ja väärtused

Ambitsioon vs mugavusstsoon

Strateegilise juhtimise protsess – väliskeskkonna analüüs

PEST mudel

M. Porter – 5 konkurentsijõudu

Konkurentide ja turu analüüs – praktiline näide

Kuidas konkurent teenib kasumit – hinnang ärimudelitele

Strateegilise juhtimise protsess – ettevõtte analüüs

Ettevõtte tugevused ja nõrkused

Mida arvab klient – klienditagasiside

Erinevad tööriistad klienditagasiside hindamiseks

Strateegilise juhtimise protsess – ärimudeli innovatsioon

Blue Ocean Strategy meetod

Business Model Canvas meetod

Praktiline töötuba – äri modelleerimine

Klientide segmenteerimine

Väärtuspakkumine

Kliendisuhete arendus

Tarnekanalid

Peamised tegevused

Ressursid

Partnerid

Kulud ja tulud

Elluviimine

Sobiv organisatsiooniline ülesehitus

Eesmärgid ja mõõtmine

Töötajate arendamine ja kaasamine

Otsustamine, vastutamine ja delegeerimine

Muudatuste juhtimise põhimõtted

Muudatuste liigid

Vastuseis muudatustele

Muudatuste kommunikatsioon

Pideva parendamise põhimõtted

Kokkuvõte

Treeneri kokkuvõtted

Isikliku tegevusplaani koostamine

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 14 osalejat

Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse. 

Osalejad saavad soovi korral oma ettevõtte strateegiaprotsessi läbiviimiseks Invictast treeneri või mentori toe.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 14 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, arutelud, individuaalsed ülesanded, juhtimissituatsioonide lahendamised, kogemuste jagamine ja näited elust enesest, diskussiooniülesanded, praktilised mängud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Toimumise aeg kokkuleppel

Anna oma osalemissoovist teada invicta@invicta.ee

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Kootsingu- ja mentoroskused juhtidele

Personaalne kootsi või mentori tugi, küsi lisainfot siit.

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon