Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis
kuni

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad arendada muudatuste juhtimise oskusi.

Uus aeg sügisel 2018!

 

TREENER: Andrus Kuus

Andrus on Invicta treener 2015. aastast.

 

Andrusel on juhitöö kogemust 20 aastat. Tal on olnud edukas karjäär rahvusvahelistes ettevõtetes, kus ta on juhtinud multikultuurseid meeskondi erinevates riikides. Andrus on töötanud tegevjuhina ettevõtetes Studio Moderna OÜ ja Coca-Cola Balti Jookide AS, müügi- ja turundusjuhina ettevõttes Johnson & Johnson, kommerts- ja müügialaste kompetentside arendamise juhina ravimifirmas GlaxoSmithKline. Täna töötab ta ettevõttes Bigbank AS Eesti maajuhina ning on ka Eesti Mentorite Koja liige.

 

Andrus on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

 

Tagasiside treenerile: Treener koolitab argumenteeritult ja huvitavalt; Meeldiv koolitaja, mitmekülgse kogemustepagasiga; Treeneril oskus panna kõiki kaasa mõtlema


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse läbinud osaleja:

  • Teab innovatsiooni ja muudatuste tähendust organisatsioonile.
  • Teab, kuidas planeerida, jälgida ja teavitada uuendustest ning muudatustest organisatsioonis.
  • Teab, mis mõju on uuendustel ja muudatustel inimestele ning meeskondadele organisatsioonis


KOOLITUSE PROGRAMM 

Mis on innovatsioon ja muudatused

Mis on erinevus muudatuste ja innovatsiooni vahel?

Arutleme muudatuste kasust ja mis juhtub kui muudatusi ellu ei kutsuta.

Muudatuste olulisus organisatsiooni ellujäämisel ja õitsengul. Loovuse ja innovatsiooni kontseptsioonid, nende olulisus organisatsiooni edule ja muudatuste juhtimisele.

Barjäärid muudatuste ja innovatsiooni toimumiseks – kuidas neid määratleda? Barjääride ja takistuste ületamise võtted.

Tutvustatavad tööriistad: muudatuste kasuks ja vastu töötavate jõudude analüüsi mudel

 

 

Muudatuste ja innovatsiooni planeerimine, edenemise seire ja ülevaatamine

Meetodid innovatsiooni ja muudatuste edenemise seireks ning nende üle vaatamiseks, sealhulgas Gantt’i graafikute kasutamine ja võrgustiku planeerimine.

Kommunikatsiooni tähtsus innovatsiooni ja muudatuste edukaks elluviimiseks.

Tutvustatavad tööriistad: Kotteri 8 sammu mudel, 4P mudel kommunikatsiooniks, Gantt’i graafik, kriitilise tee analüüs

 

 

Muudatuste ja innovatsiooni mõju inimestele ja meeskondadele

Väsimus muudatustest ja selle kahjulikud mõjud.

Ressursside ja tegevuste organiseerimise ning koordineerimise viisid, et saavutada kavandatud innovatsiooni ja muutusi.

Innovatsiooni ning muudatuste otsesed ja kaudsed aspektid, inimlikud ning finantsilised mõjud teistele inimestele, osakondadele ja organisatsioonidele

Tutvustatavad tööriistad: Muudatuste toimumise mudel (W. Bridges), Bridges’i 4 punkti strateegia

 

 

 Kokkuvõte, lõpp

 

 

KOOLITUSE VORM 

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (15 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis” on juhtide kvalifikatsioonikoolituse moodul. Osaledes kvalifikatsioonikoolituse kõigis neljas moodulis ja vormistades kõik nõuetele vastavavad praktilised tööd, väljastatakse osalejale Insitute of Leadership and Management (ILM) poolt rahvusvaheline kutsetunnistus juhtimises.

 

 

MAKSUMUS

Üks moodul: 550 EUR + km

Kogu koolitusprogramm: 1780 EUR + km

 

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis
kuni

Koolitusele on oodatud juhid, kes soovivad arendada muudatuste juhtimise oskusi.

Uus aeg sügisel 2018!

 

TREENER: Andrus Kuus

Andrus on Invicta treener 2015. aastast.

 

Andrusel on juhitöö kogemust 20 aastat. Tal on olnud edukas karjäär rahvusvahelistes ettevõtetes, kus ta on juhtinud multikultuurseid meeskondi erinevates riikides. Andrus on töötanud tegevjuhina ettevõtetes Studio Moderna OÜ ja Coca-Cola Balti Jookide AS, müügi- ja turundusjuhina ettevõttes Johnson & Johnson, kommerts- ja müügialaste kompetentside arendamise juhina ravimifirmas GlaxoSmithKline. Täna töötab ta ettevõttes Bigbank AS Eesti maajuhina ning on ka Eesti Mentorite Koja liige.

 

Andrus on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

 

Tagasiside treenerile: Treener koolitab argumenteeritult ja huvitavalt; Meeldiv koolitaja, mitmekülgse kogemustepagasiga; Treeneril oskus panna kõiki kaasa mõtlema


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse läbinud osaleja:

  • Teab innovatsiooni ja muudatuste tähendust organisatsioonile.
  • Teab, kuidas planeerida, jälgida ja teavitada uuendustest ning muudatustest organisatsioonis.
  • Teab, mis mõju on uuendustel ja muudatustel inimestele ning meeskondadele organisatsioonis


KOOLITUSE PROGRAMM 

Mis on innovatsioon ja muudatused

Mis on erinevus muudatuste ja innovatsiooni vahel?

Arutleme muudatuste kasust ja mis juhtub kui muudatusi ellu ei kutsuta.

Muudatuste olulisus organisatsiooni ellujäämisel ja õitsengul. Loovuse ja innovatsiooni kontseptsioonid, nende olulisus organisatsiooni edule ja muudatuste juhtimisele.

Barjäärid muudatuste ja innovatsiooni toimumiseks – kuidas neid määratleda? Barjääride ja takistuste ületamise võtted.

Tutvustatavad tööriistad: muudatuste kasuks ja vastu töötavate jõudude analüüsi mudel

 

 

Muudatuste ja innovatsiooni planeerimine, edenemise seire ja ülevaatamine

Meetodid innovatsiooni ja muudatuste edenemise seireks ning nende üle vaatamiseks, sealhulgas Gantt’i graafikute kasutamine ja võrgustiku planeerimine.

Kommunikatsiooni tähtsus innovatsiooni ja muudatuste edukaks elluviimiseks.

Tutvustatavad tööriistad: Kotteri 8 sammu mudel, 4P mudel kommunikatsiooniks, Gantt’i graafik, kriitilise tee analüüs

 

 

Muudatuste ja innovatsiooni mõju inimestele ja meeskondadele

Väsimus muudatustest ja selle kahjulikud mõjud.

Ressursside ja tegevuste organiseerimise ning koordineerimise viisid, et saavutada kavandatud innovatsiooni ja muutusi.

Innovatsiooni ning muudatuste otsesed ja kaudsed aspektid, inimlikud ning finantsilised mõjud teistele inimestele, osakondadele ja organisatsioonidele

Tutvustatavad tööriistad: Muudatuste toimumise mudel (W. Bridges), Bridges’i 4 punkti strateegia

 

 

 Kokkuvõte, lõpp

 

 

KOOLITUSE VORM 

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (15 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

“Innovatsioon ja muudatused organisatsioonis” on juhtide kvalifikatsioonikoolituse moodul. Osaledes kvalifikatsioonikoolituse kõigis neljas moodulis ja vormistades kõik nõuetele vastavavad praktilised tööd, väljastatakse osalejale Insitute of Leadership and Management (ILM) poolt rahvusvaheline kutsetunnistus juhtimises.

 

 

MAKSUMUS

Üks moodul: 550 EUR + km

Kogu koolitusprogramm: 1780 EUR + km

 

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon