Online-koolitus! Inspireeriv müük
13 aprill
kuni
14 aprill

ONLINE-KOOLITUS! Koolitusele on oodatud kõik „noored“ ja alles hiljuti müügitööle asunud inimesed. Oodatud on ka kogenumad müügiinimesed, kes soovivad oma teadmisi-oskusi värskendada või omandada mõne uue ning kasuliku „tööriista“.

 

TREENER: Katrin Maack

Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise erialal (MA) ja omandanud õpetajakutse (MA).
Katrini müügikogemus pärineb aastast 1996, mil töötas suhtekorralduse konsultandina. Töö osaks oli aktiivne teenuste müük olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele. Tallinna Ülikooli suhtekorralduse osakonna juhataja ametis kuulus osakonna tegevuste alla haridusteenuse müük ja turundus noortele. Müügijuhtimise suurim kogemus pärineb rahvusvahelisest korporatsioonist SCA Hygiene Products OÜ töötades Eest müügijuhina ning Balti riikide turundusjuhina. Üheksa aasta jooksul juhtis ta ettevõtte Eesti, Läti ja Leedu turundusmeeskonda, vastutas turundusstrateegiate väljatöötamise ja elluviimise eest, koolitas Balti riikide müügimeeskondi, juhtis ettevõtte Põhjamaade digiturunduse ning suhtekorralduse projekte ja projektimeeskondi. Mõnda aega juhtis Eesti müügimeeskonda ning koordineeris müügiprotsesse. Katrini osalusel koostati iga-aastased müügi- ja turundusstrateegiad. Katrinil on viieaastane kogemus mikroettevõtte Pearlstory era- ja ärimüügi protsesside juhtimisel.

SOOVITUSINDEKS

9,67 (osalenute hinnang 10-palli süsteemis)

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT

“Aitab müüki näha erinevate nurkade alt, annab innustust ja uusi ideid”

“Palju praktilisi harjutusi andsid koolitusele lisaväärtust”

“Treener oli energiline, vastas küsimustele ja oli hea suhtleja”

“Tuletab meelde müügi põhitõed ja kinnistab need läbi praktiliste harjutuste”

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • saanud hea ülevaate proaktiivsest ja kliendikesksest müügist;
 • mõistnud iseenda rolli ja vastutust heade kliendisuhete kujundamisel;
 • õppinud süsteemselt ja teadlikult kasutama kõiki müügiprotsessi etappe;

 

 

 • õppinud klienti kuulama ja kliendi tegelikke vajadusi välja selgitades kliendile sobivaid lahendusi pakkuma;
 • arendanud oma eneseväljendus-, läbirääkimis- ja ajajuhtimise oskusi;
 •  leidnud häid ideid, kuidas seatud müügiplaani „kodustada“, eesmärke saavutada ja ennast igapäevaselt motiveerida.

KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Millest algab müük, kuidas mõistame müüki?
Ootused müügiinimesele

Kõik saab alguse minust endast

Õiged hoiakud kui tulemusliku ja tõhusa töö vundament:
Suhtumine iseendasse, oma töösse, oma ettevõttesse ja meeskonda.
Asjad, mida ma muuta saan ja mida ma muuta ei saa.
Kuidas säilitada ametiuhkus ja rõõm müügiprotsessist endast.
Mis teeb müügist müügi?
Kuidas olla inspireeritud ja särasilmne ettevõtte saadik ning nautida protsessi?

Inspireeriv müük – kuidas, kellele ja mida

Müügiprotsessi 7 sammu
Kuidas leida üles „meie“ kliendid?
Millist teenust/toodet kliendid vajavad ning kuidas eristuda konkurentidest?
Vastuväidetega toimetulek
Klientide vajaduste baasil väärtuse müük hinna asemel – kuidas seda praktikas teha?
Müügikokkulepete saavutamine ja sõlmimine (closing)
Kuidas joosta maratoni naeratus näol?

Kuidas jõuda eesmärgini?

Müügiplaan. Kas „võimatu missioon“ või siiski mitte…
Millest sõltub eesmärkideni jõudmine? Edu saavutamise kriitilised tegurid.
Eesmärkide saavutamine – üksi ja/või koos meeskonnaga
Ambitsioonikate ja inspireerivate eesmärkide seadmine ning mahamüümine iseendale
Iseenda ja teiste tunnustamine müügitöös

Ajajuhtimine kui võti eduks

Müüdid ajanappusest
Hoiakud oma aja planeerimisel ning võimalused aja leidmiseks.
Kuidas süsteemse ajaplaneerimisega oma töö lihtsamaks ja nauditavamaks muuta

Eneseareng müügitöös

Miks see on oluline ja kuidas seda teha?

Kokkuvõte

Tagasisidering (treener, osalejad)
Isiklike Arenguplaanide täiendamine.
Tagasisideankeedid, tunnistused. Lõpp

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (16 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 16 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arenguplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded, küsimustik, rollimängud koos analüüsi ja tagasisidestamisega, elulistel näidetel põhinevad arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 13-14. aprill (10.00-17..15)

Toimumiskoht: Online-koolitus Zoomi-keskkonnas

Maksumus: 660 € +km.

 

LUGEMISSOOVITUS

Lilian Saage artikkel “Kuidas muuta müük elegantseks ja rõõmu pakkuvaks?”

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Läbirääkimisoskused praktikas

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon