Insert shortcode
Insert shortcode
Juhi vestluste praktikum
06
-06
märts

Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes oma tööülesannetest lähtuvalt peavad korraldama teiste töötajate tööd.

TREENERID: Tea Trahov 

Tea on Invicta juhtimistreener 2004. aastast.

Teal on juhitöö kogemust üle 20 aasta. Ta on töötanud Hanspanga personalidirektorina ja divisjoni direktorina, Baltikumiülese infovarade säilitamisega seotud ettevõtte juhina, IT ettevõtte OÜ Icefire tegevjuhina, AS Starman personalijuhina. Täna on Tea ametis TTÜ personaliosakona juhatajana ja lisaks tegeleb inimeste ja organisatsioonide arendamisega Invicta koolitaja-treenerina.

 

Tagasiside Tea koolitustele: Mõnusalt asjalik ja paras tempo; Treeneri oskus kaasa haarata on imetlusväärne!; Huvitav, arendav, palju häid mõtteid ja kogemusi mida ellu viia; Treeneril on oskus arvestada osalejatega ning kiire kohanemisvõime; Kuna ise olen praktik, siis oli oluline kuulata, mida teine praktik räägib, väga hea!

 

webinar  Vaata salvestust siit: “Kuidas vestluste tulemuslikkust tõsta?” 

 


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • õpib mõtestama töötajaga peetavate vestluste eesmärke;
  • saab praktilisi soovitusi vestluste  eesmärkide saavutamiseks;

 

 

  • teadvustab juht enda juhtimisstiili ja tajub erinevate stiilide kasutamise võlu;
  • omandab oskuse sobitada oma stiili töötaja personaalse stiiliga. 

KOOLITUSE PROGRAMM

Tüüpilised töötajaga peetavad juhtimisvestlused, mis suunavad tema arengut

Vestluste eesmärgid ja nende erinevused. Juhtimisvõtete kasutamine vestlustes.

Tulemusvestlus

           SMART

           Kaasamine eesmärkide seadmisse

           Delegeerimine

Konstruktiivne tagasiside

           Tuginemine faktidele

           Kuulamine

           Vastupanuga toimetulek

Töösituatsioonide arutelu

           Kootsingu kasutamine

Erinevad juhtimisstiilid ja nende mõju vestlustele

Käskiv juhtimisstiil

Suunav juhtimisstiil 

Toetav juhtimisstiil

Delegeeriv juhtimisstiil

Juhina oma stiili teadvustamine ja töötaja personaalse stiili tundmine

Juhi dominantse stiili tuvastamine

Töötaja personaalse stiili tunnetamine

           Agressiivne

           Kehtestav

           Alistuv

Juhi ja töötaja stiilide koosmõju analüüs

Kokkuvõte

Formuleerime üheskoos hea praktika soovitusi vestluste eesmärkide saavutamiseks

   

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 10 osalejat

Koolituse kogumaht: 1 päev (7,3 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 7,3 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Tegevusplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, küsimustik arengustiilide analüüsiks. Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid ja pärast koolitust personaalsete esinemiste salvestused. 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 6. märts  (10.00-17.00)

Koht: Tallinnas

Maksumus: 265€ +km.

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Kootsingu (coachingu) ja mentoroskused juhtidele

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Insert shortcode
Insert shortcode
Juhi vestluste praktikum
06
-06
märts

Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes oma tööülesannetest lähtuvalt peavad korraldama teiste töötajate tööd.

TREENERID: Tea Trahov 

Tea on Invicta juhtimistreener 2004. aastast.

Teal on juhitöö kogemust üle 20 aasta. Ta on töötanud Hanspanga personalidirektorina ja divisjoni direktorina, Baltikumiülese infovarade säilitamisega seotud ettevõtte juhina, IT ettevõtte OÜ Icefire tegevjuhina, AS Starman personalijuhina. Täna on Tea ametis TTÜ personaliosakona juhatajana ja lisaks tegeleb inimeste ja organisatsioonide arendamisega Invicta koolitaja-treenerina.

 

Tagasiside Tea koolitustele: Mõnusalt asjalik ja paras tempo; Treeneri oskus kaasa haarata on imetlusväärne!; Huvitav, arendav, palju häid mõtteid ja kogemusi mida ellu viia; Treeneril on oskus arvestada osalejatega ning kiire kohanemisvõime; Kuna ise olen praktik, siis oli oluline kuulata, mida teine praktik räägib, väga hea!

 

webinar  Vaata salvestust siit: “Kuidas vestluste tulemuslikkust tõsta?” 

 


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

  • õpib mõtestama töötajaga peetavate vestluste eesmärke;
  • saab praktilisi soovitusi vestluste  eesmärkide saavutamiseks;

 

 

  • teadvustab juht enda juhtimisstiili ja tajub erinevate stiilide kasutamise võlu;
  • omandab oskuse sobitada oma stiili töötaja personaalse stiiliga. 

KOOLITUSE PROGRAMM

Tüüpilised töötajaga peetavad juhtimisvestlused, mis suunavad tema arengut

Vestluste eesmärgid ja nende erinevused. Juhtimisvõtete kasutamine vestlustes.

Tulemusvestlus

           SMART

           Kaasamine eesmärkide seadmisse

           Delegeerimine

Konstruktiivne tagasiside

           Tuginemine faktidele

           Kuulamine

           Vastupanuga toimetulek

Töösituatsioonide arutelu

           Kootsingu kasutamine

Erinevad juhtimisstiilid ja nende mõju vestlustele

Käskiv juhtimisstiil

Suunav juhtimisstiil 

Toetav juhtimisstiil

Delegeeriv juhtimisstiil

Juhina oma stiili teadvustamine ja töötaja personaalse stiili tundmine

Juhi dominantse stiili tuvastamine

Töötaja personaalse stiili tunnetamine

           Agressiivne

           Kehtestav

           Alistuv

Juhi ja töötaja stiilide koosmõju analüüs

Kokkuvõte

Formuleerime üheskoos hea praktika soovitusi vestluste eesmärkide saavutamiseks

   

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 10 osalejat

Koolituse kogumaht: 1 päev (7,3 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 7,3 ak/h

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Tegevusplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 10 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, küsimustik arengustiilide analüüsiks. Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.
Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid ja pärast koolitust personaalsete esinemiste salvestused. 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 6. märts  (10.00-17.00)

Koht: Tallinnas

Maksumus: 265€ +km.

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Kootsingu (coachingu) ja mentoroskused juhtidele

 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon