Juhtimine ja koostöö kaugtöös
01 aprill
kuni
02 aprill

Koolitus on mõeldud nii hajusmeeskondade juhtidele kui spetsialistidele ning kõigile, kes suuremal või vähemalt määral kaugtööd teevad või kaugtööd tegevaid spetsialiste juhivad.

TREENER: Rain Kirjanen

8080Rain Rain on Invicta juhtimistreener aastast 2014.

Raini juhitöö kogemuste hulka kuuluvad mitmete rahvusvaheliste projektide ja hajusmeeskondade juhtimine. Suurim meeskond, kellega ta on töötanud, on olnud 140 liikmeline arendustiim. Täna juhib Rain Infotehnoloogia divisjoni Omniva AS-s.

 

Tagasiside Raini koolitustele: Väga praktiline ja asjatundja poolt läbi viidud; Soovitan kindlasti, kui on plaan kaugtööd hakata kasutama.

 

EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja…

… teadvustanud enda jaoks kaugtöö mõiste ja selle sisu.
… käinud läbi meeskonnatöö ja juhtimisi olulisuse kaugtöös.
… tegelenud probleemide lahendamise kaugtöös.
… tutvunud erinevate sotsiaalsete stiilidega ning kuidas nendega kaugtöös hakkama saada.

 

… teinud suurel hulgal praktilisi harjutusi

…. koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

KOOLITUSE PROGRAMM

I päev „Kaugtööst kui protsessist“

-Päeva sissejuhatus
-Tutvumisring ja lühiülevaade päevast (teemad, eesmärgid, oodatavad tulemused, koolitusmeetodid)
-Isiklik Arenguplaan
-Kaugtöö ja väljakutsed
-Millal on tegemist kaugtööga
-Kaugtöö erinevused tavapärasest kontoritööst, kaugtöö mõiste
-Kaugtöö peamised ohud: spetsialistile, juhile, ettevõttele, kliendile tööprotsessidele.
-Kaugtöö kui protsess
-Kas saame ja kas on mõistlik luua või omada eraldi kaugtöö protsessi?
-Meetmed kaugtöö peamiste probleemide lahendamiseks
-Meeskond kaugtöös
-Hea meeskonna tunnused ja iga meeskonnaliikme vajadused, kuidas need sobivad dünaamilise töökeskkonna vaatesse?
-Praktilised harjutused läbitud teemadest
-Päeva kokkuvõte

II päev „Infoliikumine ja probleemid kaugtöös“

-Päeva sissejuhatus
-Kiirülevaade päevast (teemad, eesmärgid, oodatavad tulemused, koolitusmeetodid)
-Raporteerimine
-Raporteerimise olemus ja olulisus kaugtöös
-Milleks meil raporteerimist üldse vaja on? Kuidas saab raporteerimist kogu meeskonna jaoks teha lihtsamaks?
-Probleemide lahendamine kaugtöös
-Erinevad meetodid kaugtöös tekkivate probleemide lahendamiseks.
-Praktilised harjutused saadud teadmiste kinnistamiseks.
-Sotsiaalsed käitumisstiilid kaugtöös
-Sotsiaalsete käitumisstiilide mõistmise olulisus kaugtöös.
-Neli peamist stiili
-Kuidas nende stiilide esindajatega head koostööd teha?
-Kuidas nendega ei tohiks käituda?
-Mida peab eriti silmas pidama kaugtöö vaates?
-Praktilised harjutused
-Praktilised harjutused sotsiaalsete käitumisstiilide vaates.
-Koolituse lõpetamine
-Isikliku arenguplaani täiendamine ja vestlusring, kus iga osaleja saab võimaluse välja tuua head mõtted (olulised tegevused), mida ta koolituselt endaga kaasa võtab ja kasutama hakkab.
-Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust
-Kokkuvõte

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 inimest
Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, juhtimismäng, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, loominguline ülesanne, sotsiaalse käitumisstiili test, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

SOOVITUSINDEKS

9,0 (6 osalenu hinnang 10-palli süsteemis)

TOIMUMISE KOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas Seaport Hotellis (Uus-Sadama 23) seminariruumis Flint.
Maksumus: 440 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa
Loominguline juhtimine

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Juhtimine ja koostöö kaugtöös
01 aprill
kuni
02 aprill

Koolitus on mõeldud nii hajusmeeskondade juhtidele kui spetsialistidele ning kõigile, kes suuremal või vähemalt määral kaugtööd teevad või kaugtööd tegevaid spetsialiste juhivad.

TREENER: Rain Kirjanen

8080Rain Rain on Invicta juhtimistreener aastast 2014.

Raini juhitöö kogemuste hulka kuuluvad mitmete rahvusvaheliste projektide ja hajusmeeskondade juhtimine. Suurim meeskond, kellega ta on töötanud, on olnud 140 liikmeline arendustiim. Täna juhib Rain Infotehnoloogia divisjoni Omniva AS-s.

 

Tagasiside Raini koolitustele: Väga praktiline ja asjatundja poolt läbi viidud; Soovitan kindlasti, kui on plaan kaugtööd hakata kasutama.

 

EESMÄRGID

Koolituse tulemusena on osaleja…

… teadvustanud enda jaoks kaugtöö mõiste ja selle sisu.
… käinud läbi meeskonnatöö ja juhtimisi olulisuse kaugtöös.
… tegelenud probleemide lahendamise kaugtöös.
… tutvunud erinevate sotsiaalsete stiilidega ning kuidas nendega kaugtöös hakkama saada.

 

… teinud suurel hulgal praktilisi harjutusi

…. koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

KOOLITUSE PROGRAMM

I päev „Kaugtööst kui protsessist“

-Päeva sissejuhatus
-Tutvumisring ja lühiülevaade päevast (teemad, eesmärgid, oodatavad tulemused, koolitusmeetodid)
-Isiklik Arenguplaan
-Kaugtöö ja väljakutsed
-Millal on tegemist kaugtööga
-Kaugtöö erinevused tavapärasest kontoritööst, kaugtöö mõiste
-Kaugtöö peamised ohud: spetsialistile, juhile, ettevõttele, kliendile tööprotsessidele.
-Kaugtöö kui protsess
-Kas saame ja kas on mõistlik luua või omada eraldi kaugtöö protsessi?
-Meetmed kaugtöö peamiste probleemide lahendamiseks
-Meeskond kaugtöös
-Hea meeskonna tunnused ja iga meeskonnaliikme vajadused, kuidas need sobivad dünaamilise töökeskkonna vaatesse?
-Praktilised harjutused läbitud teemadest
-Päeva kokkuvõte

II päev „Infoliikumine ja probleemid kaugtöös“

-Päeva sissejuhatus
-Kiirülevaade päevast (teemad, eesmärgid, oodatavad tulemused, koolitusmeetodid)
-Raporteerimine
-Raporteerimise olemus ja olulisus kaugtöös
-Milleks meil raporteerimist üldse vaja on? Kuidas saab raporteerimist kogu meeskonna jaoks teha lihtsamaks?
-Probleemide lahendamine kaugtöös
-Erinevad meetodid kaugtöös tekkivate probleemide lahendamiseks.
-Praktilised harjutused saadud teadmiste kinnistamiseks.
-Sotsiaalsed käitumisstiilid kaugtöös
-Sotsiaalsete käitumisstiilide mõistmise olulisus kaugtöös.
-Neli peamist stiili
-Kuidas nende stiilide esindajatega head koostööd teha?
-Kuidas nendega ei tohiks käituda?
-Mida peab eriti silmas pidama kaugtöö vaates?
-Praktilised harjutused
-Praktilised harjutused sotsiaalsete käitumisstiilide vaates.
-Koolituse lõpetamine
-Isikliku arenguplaani täiendamine ja vestlusring, kus iga osaleja saab võimaluse välja tuua head mõtted (olulised tegevused), mida ta koolituselt endaga kaasa võtab ja kasutama hakkab.
-Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust
-Kokkuvõte

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 inimest
Koolituse kestus: 2 päeva (10.00-17.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, juhtimismäng, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, loominguline ülesanne, sotsiaalse käitumisstiili test, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

SOOVITUSINDEKS

9,0 (6 osalenu hinnang 10-palli süsteemis)

TOIMUMISE KOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas Seaport Hotellis (Uus-Sadama 23) seminariruumis Flint.
Maksumus: 440 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa
Loominguline juhtimine

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon