Kaugtöö tulemuslik juhtimine
09 november
kuni
09 november

Koolitus on mõeldud nii hajusmeeskondade juhtidele kui ka kõigile teistele, kes suuremal või vähemalt määral juhivad kaugtööd tegevaid spetsialiste.

NB! Koolitus toimub veebi vahendusel

EESMÄRGID

Treening annab juhtidele teadmised ja praktilised tööriistad paindlike töövormide rakendamiseks ning hajusmeeskondade igapäevaseks juhtimiseks.

Koolituse tulemusena on osaleja…

 • omandanud oskuse luua edukaks hajusmeeskonna juhtimiseks vajalikke süsteeme ja juhtida kaugtöö protsesse;
 • mõtestanud kaugtöö tegemiseks vajalikke tingimusi, suhtumisi, kokkuleppeid ning saanud teadmisi töötaja sisemise motivatsiooni toetamiseks;
 • omandanud oskuse kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat kaugtöö töökultuuri oma üksuses;
 • teadvustanud kommunikatsiooni eripärad hajusmeeskonnas ning oskab luua tulemuste saavutamist toetavaid rutiine;
 • saanud mõtteid huvitavate ja edasiviivate online-vestluste ja -koosolekute korraldamiseks;
 • koostanud Isikliku arenguplaani õpitu koheseks elluviimiseks.
 

 

KOOLITUSE PROGRAMM

Kaugtöö edukaks toimimiseks vajalikud hoiakud ja suhtumised. Kuidas toita sisemist motivatsiooni?

 • Kaugtöö tegemise eeldused. Töötaja kompetentsid, mis on vajalikud edukaks kaugtööks.
 • Kaugtöö õnnestumiseks vajalikud kokkulepped.
 • Juhi hoiakud. Oma uskumuste uurimine inimeste ja töö tegemise kohta ja toetavate uskumuste sõnastamine.
 • Töötaja hoiakud. Arengule ja iseseisvusele suunatud meelsuse kujundamine. Sisemise motivatsiooni toetamine.

 

Usalduslike suhete loomine ja hoidmine distantsilt. Organisatsiooni väärtuste/kultuuri edasikandmine kaugtöö puhul.

 • Millal Sul on tunne, et Sinu juht/meeskond/organisatsioon on Sinu selja taga Sind toetamas?
 • Millised on elementaarsed asjad kontoris, mis toimuvad iseeneslikult? Kuidas neid kaugtöö puhul asendada?
 • Kuidas saavutada kokkukuuluvustunnet, kuuluvust meeskonda?
 • Soovitused kodukontori töötajale – kuidas hoida häid harjumusi

 

Produktiivsuse tagamine ja tulemuste saavutamine kaugtöös. Kommunikatsiooni eripärad.

 • Kaugjuhtimise rutiinid ja tehnikad eesmärkide kokkuleppimiseks ja tulemuste hindamiseks. Koormus hajusmeeskonnas ja töötajate toetamine.
 • Kas infovahetuse vajalik sagedus on hajusmeeskonnas erinev? Infoliikide jagamine sobivate kanalite vahel. Kuidas sõnumi iseloom mõjutab kanali valikut?
 • E-mail on surnud, elagu sõnumisuhtlus. Hajusmeeskondade efektiivse sõnumisuhtluse eripärad.
 • Erinevate töötajagruppide erinevad vajadused suhtlusel – (peakontori-, regiooniosakonna-, kodukontori-, välisriigi- ja allhanketöötajad ning partnerid).

 

Üks ühele vestlused distantsilt

 • Juhi regulaarsed üks-ühele vestlused töötajaga – erinevad liigid. Kuidas neid kohtumisi üles ehitada, milliseid küsimusi küsida, kuidas luua kontakti ja pakkuda tuge? Spontaansed check-in’d. Praktika.
 • Aeg, millal oled ise kättesaadav

 

Grupiprotsesside juhtimine kaugtöös

 • Koosolekud meeskonnaga. Koosolekute tüübid.
 • Eduka hajusmeeskonna online-koosoleku läbiviimise eripärad. Eesmärgistamine, planeerimine, läbiviimine ja tulemuste hindamine. Koosoleku kanali valik.

 

Peamised väljakutsed kaugtöö juhtimisel

 • Interaktiivne arutelu grupiga. Oma küsimuste ja kitsaskohtade väljatoomine ja väikestes gruppides arutelu/lahenduste leidmine.

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 inimest
Koolituse  kogumaht: 1 päev (6 ak/h) auditoorset tööd ja 10 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

TREENER: Maarika Lember

Maarika on Invicta juhtimis- ja suhtlemistreener aastast 2018.

Maarika on olnud Circle K Eesti AS personalidirektor, juhtrühma liige. Tema ülesannete hulka on alati kuulunud nii töö personaliga kui inimeste arendamine ja koolitamine. Seda nii spetsialistide kui juhtide puhul. Tänu psühholoogiharidusele on ta alati osanud näha inimest ja organisatsiooni kui tervikut, seisnud hea selle eest, et iga inimese jaoks oleks tööl tähendus, et inimeste vaheline koostöö sujuks ning eesmärgid, kuhu liigutakse, oleksid kõigile selged. 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg:
9. november 2021 (10.00-16.15)
Asukoht: Toimub veebi vahendusel.
Maksumus:

 

 450 EUR + km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisvate tööde tagasisidestamist grupimentorluses ja koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com.

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Esmatasandijuhi arenguprogramm ”Eestvedamine ja juhtimine”

Praktiline mentorlus

Personaalne mentorlus juhile

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Kaugtöö tulemuslik juhtimine
  09 november
  kuni
  09 november

  Koolitus on mõeldud nii hajusmeeskondade juhtidele kui ka kõigile teistele, kes suuremal või vähemalt määral juhivad kaugtööd tegevaid spetsialiste.

  NB! Koolitus toimub veebi vahendusel

  EESMÄRGID

  Treening annab juhtidele teadmised ja praktilised tööriistad paindlike töövormide rakendamiseks ning hajusmeeskondade igapäevaseks juhtimiseks.

  Koolituse tulemusena on osaleja…

  • omandanud oskuse luua edukaks hajusmeeskonna juhtimiseks vajalikke süsteeme ja juhtida kaugtöö protsesse;
  • mõtestanud kaugtöö tegemiseks vajalikke tingimusi, suhtumisi, kokkuleppeid ning saanud teadmisi töötaja sisemise motivatsiooni toetamiseks;
  • omandanud oskuse kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat kaugtöö töökultuuri oma üksuses;
  • teadvustanud kommunikatsiooni eripärad hajusmeeskonnas ning oskab luua tulemuste saavutamist toetavaid rutiine;
  • saanud mõtteid huvitavate ja edasiviivate online-vestluste ja -koosolekute korraldamiseks;
  • koostanud Isikliku arenguplaani õpitu koheseks elluviimiseks.
   

   

  KOOLITUSE PROGRAMM

  Kaugtöö edukaks toimimiseks vajalikud hoiakud ja suhtumised. Kuidas toita sisemist motivatsiooni?

  • Kaugtöö tegemise eeldused. Töötaja kompetentsid, mis on vajalikud edukaks kaugtööks.
  • Kaugtöö õnnestumiseks vajalikud kokkulepped.
  • Juhi hoiakud. Oma uskumuste uurimine inimeste ja töö tegemise kohta ja toetavate uskumuste sõnastamine.
  • Töötaja hoiakud. Arengule ja iseseisvusele suunatud meelsuse kujundamine. Sisemise motivatsiooni toetamine.

   

  Usalduslike suhete loomine ja hoidmine distantsilt. Organisatsiooni väärtuste/kultuuri edasikandmine kaugtöö puhul.

  • Millal Sul on tunne, et Sinu juht/meeskond/organisatsioon on Sinu selja taga Sind toetamas?
  • Millised on elementaarsed asjad kontoris, mis toimuvad iseeneslikult? Kuidas neid kaugtöö puhul asendada?
  • Kuidas saavutada kokkukuuluvustunnet, kuuluvust meeskonda?
  • Soovitused kodukontori töötajale – kuidas hoida häid harjumusi

   

  Produktiivsuse tagamine ja tulemuste saavutamine kaugtöös. Kommunikatsiooni eripärad.

  • Kaugjuhtimise rutiinid ja tehnikad eesmärkide kokkuleppimiseks ja tulemuste hindamiseks. Koormus hajusmeeskonnas ja töötajate toetamine.
  • Kas infovahetuse vajalik sagedus on hajusmeeskonnas erinev? Infoliikide jagamine sobivate kanalite vahel. Kuidas sõnumi iseloom mõjutab kanali valikut?
  • E-mail on surnud, elagu sõnumisuhtlus. Hajusmeeskondade efektiivse sõnumisuhtluse eripärad.
  • Erinevate töötajagruppide erinevad vajadused suhtlusel – (peakontori-, regiooniosakonna-, kodukontori-, välisriigi- ja allhanketöötajad ning partnerid).

   

  Üks ühele vestlused distantsilt

  • Juhi regulaarsed üks-ühele vestlused töötajaga – erinevad liigid. Kuidas neid kohtumisi üles ehitada, milliseid küsimusi küsida, kuidas luua kontakti ja pakkuda tuge? Spontaansed check-in’d. Praktika.
  • Aeg, millal oled ise kättesaadav

   

  Grupiprotsesside juhtimine kaugtöös

  • Koosolekud meeskonnaga. Koosolekute tüübid.
  • Eduka hajusmeeskonna online-koosoleku läbiviimise eripärad. Eesmärgistamine, planeerimine, läbiviimine ja tulemuste hindamine. Koosoleku kanali valik.

   

  Peamised väljakutsed kaugtöö juhtimisel

  • Interaktiivne arutelu grupiga. Oma küsimuste ja kitsaskohtade väljatoomine ja väikestes gruppides arutelu/lahenduste leidmine.

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus: 12 inimest
  Koolituse  kogumaht: 1 päev (6 ak/h) auditoorset tööd ja 10 ak/h iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses

   

  KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

  Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
  Käesolev koolitus sisaldab:
  • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, individuaalsed ülesanded, ajurünnak, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, Isikliku Arenguplaani koostamine.
  • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

  TREENER: Maarika Lember

  Maarika on Invicta juhtimis- ja suhtlemistreener aastast 2018.

  Maarika on olnud Circle K Eesti AS personalidirektor, juhtrühma liige. Tema ülesannete hulka on alati kuulunud nii töö personaliga kui inimeste arendamine ja koolitamine. Seda nii spetsialistide kui juhtide puhul. Tänu psühholoogiharidusele on ta alati osanud näha inimest ja organisatsiooni kui tervikut, seisnud hea selle eest, et iga inimese jaoks oleks tööl tähendus, et inimeste vaheline koostöö sujuks ning eesmärgid, kuhu liigutakse, oleksid kõigile selged. 

  TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

  Aeg:
  9. november 2021 (10.00-16.15)
  Asukoht: Toimub veebi vahendusel.
  Maksumus:

   

   450 EUR + km

  Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, iseseisvate tööde tagasisidestamist grupimentorluses ja koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://invictaeesti.talentlms.com.

   

  Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

   

  JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

  Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

  Esmatasandijuhi arenguprogramm ”Eestvedamine ja juhtimine”

  Praktiline mentorlus

  Personaalne mentorlus juhile

   

  Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

  Loe annulleerimistingimusi

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon