Keskastmejuhi arenguprogramm: Eduka juhtimise põhimõtted
03 veebruar
kuni
23 september

Arenguprogrammi on oodatud varasema juhitöö kogemusega keskastmejuhid ning väiksemate ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tänapäevaste juhtimispõhimõtete osas, analüüsida oma senist juhtimispraktikat, saada uusi ideid ja tööriistu oma meeskonna juhtimiseks, arendada enda juhi- ja liidrioskusi.

Arenguprogrammi on oodatud varasema juhitöö kogemusega keskastmejuhid ning väiksemate ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tänapäevaste juhtimispõhimõtete osas, analüüsida oma senist juhtimispraktikat, saada uusi ideid ja tööriistu oma meeskonna juhtimiseks, arendada enda juhi- ja liidrioskusi.

 

TREENER: Mihkel Pärjamäe

Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on Invicta juhtimistreener.

 

Mentorid: Ahto Orav ja Andres Pukspuu

 

Arenguprogramm koosneb:

 • kahest juhtimistreeningu moodulist (kokku 5 aktiivõppevormis koolituspäeva, kogumahus 40 AT)
 • iseseisvast tööst juhtimistreeningute vahelisel perioodil (kogumaht 180 AT), sh. koostööd mentoriga õpitu praktikasse viimisel (5,3 AT ulatuses)

Arenguprogrammi kogumaht:  220,3 AT

Arenguprogrammi moodulid ja ajakava:

 • 3.-5. veebruar 2020 juhtimistreeningu 1. osa (3 päeva) 
 • veebruar – sügis 2020 iseseisev töö,  sh mentori tugi
 • 22.-23. september 2020 juhtimistreeningu 2. osa (2 päeva)

Arenguprogrammi moodulite lühitutvustus:

I moodul: juhtimistreening „Eduka juhtimise põhimõtted, 1. osa“

Kestus: 3 päeva (24 AT) auditoorset tööd

 

Treeningu läbimisel on osaleja:

 • teadvustanud juhi rolli, juhtimise peamisi funktsioone ja juhi positsioonile asumisel kerkivaid probleeme, õppinud neid probleeme lahendama;
 • õppinud, kuidas ellu viia peamisi juhioskusi (planeerimist, organiseerimist, kontrollimist, liidri rolli täitmist ja motiveerimist);
 • õppinud kindlaks tegema ja lahendama oma töötajate probleeme, värbama ja valima inimesi tööle, töötajate tööd hindama ja nende koolitust planeerima;
 • õppinud saavutama tulemusi teiste inimeste kaudu neile ülesannete delegeerimise, nende motiveerimise, hea suhtlemise ja tõhusa otsuste tegemise abil;
 • koostanud tegevusplaani efektiivsuse arendamiseks oma juhitöös;
 • õppinud hindama iseenda rolli meeskonnas ja hindama meeskonna arendamise vajadusi.

 

Põhiteemad:

 • Juhi rolli teadvustamine. Sihikindel areng juhina. Kuidas saavutada edu?
 • Juhtimiskaasuste lahendamine
 • Juhi suhtlemisoskuste arendamine
 • Inimeste probleemide efektiivsem lahendamine
 • Motivatsioon – mis motiveerib meeskonda, mis motiveerib juhti?
 • Meeskonnatöö arendamine 
 • Juht kui liider. Liidrivõimete arendamine
 • Kuidas leida parimaid töötajaid?
 • Planeerimine ja eesmärkide püstitamine
 • Organiseerimine, prioriteetide seadmine, delegeerimine
 • Kontrollimine ja tagasiside andmine. Kuidas kritiseerida ja tunnustada?
 • Soovitused isiklikuks arenguks juhina.

 

II moodul: iseseisev töö – õpitu elluviimine, töö isikliku arengu- ja tegevusplaaniga, koostöö mentoriga

 • Juhtimistreeningu 1. ja 2. osa vahelisel perioodil viib osaleja õpitut ellu, saab uusi kogemusi ning analüüsib oma arengut juhina. Sellel perioodil on programmis osalejal võimalik kasutada personaalset arengutuge – juhtimiskogemusega mentorit (kuni 4 kohtumist, a´ 60 min).

 

III moodul: juhtimistreening „Eduka juhtimise põhimõtted, 2. osa“

Kestus: 2 päeva (16 AT) auditoorset tööd

 

Treeningu läbimisel on osaleja:

 • arendanud oma eneseväljendus- ja esinemisoskust;
 • leidnud võimalusi aja efektiivsemaks kasutamiseks ja koosolekute paremaks korraldamiseks;
 • tutvunud praktiliste organisatsiooni analüüsi meetoditega;
 • õppinud läbi viima juhtimisvestlusi;
 • õppinud ellu viima muutusi ja uuendusi organisatsioonis;
 • analüüsinud ja arendanud isikliku juhtimisstiili;
 • koostanud isikliku arenguplaani.

 

Põhiteemad:

 • Juhi eneseväljendusoskus. Praktilised soovitused
 • Aja juhtimine. Peamised takistused aja efektiivsel kasutamisel. Aja leidmise tehnikad
 • Efektiivse koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Muutuste ja uuenduste elluviimine. Juhised praktilise plaani koostamiseks
 • Visualiseerimise tehnika
 • Kindla juhtimisstiili arendamine ja oma meeskonnale sobiva juhtimisstiili kasutamine
 • Juhtimisvestluste läbiviimine
 • Emotsionaalse intelligentsuse arendamine

 

Arenguprogrammi moodulites kasutatavad meetodid:

Arenguprogrammi moodulid on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Arenguprogramm sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisev töö, töö juhtimisalaste artiklitega, isikliku arengu- ja tegevusplaani plaani koostamine ning sellega töötamine, mentorlus.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg:

 • 3.-5. veebruar 2020 juhtimistreeningu 1. osa 
 • veebruar – sügis 2020 iseseisev töö,  sh mentori tugi
 • 22.-23. september 2020 juhtimistreeningu 2. osa (2 päeva)

 

Koolitused toimuvad: Invicta koolituskeskus  (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: Arenguprogrammi osalemistasu on 2080.00 € + km

Maksumus sisaldab: arenguprogrammis osalemist, koolitusmaterjale e-koolituskeskkonnas, toitlustust 1. ja 3. moodulis (kohvipausid, lõuna).

Osalejale, kes on arenguprogrammi läbinud täismahus, koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani ning viinud selle ellu vähemalt 50% ulatuses, väljastame programmi läbimist kinnitava tunnistuse.

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Keskastmejuhi arenguprogramm: Eduka juhtimise põhimõtted
03 veebruar
kuni
23 september

Arenguprogrammi on oodatud varasema juhitöö kogemusega keskastmejuhid ning väiksemate ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tänapäevaste juhtimispõhimõtete osas, analüüsida oma senist juhtimispraktikat, saada uusi ideid ja tööriistu oma meeskonna juhtimiseks, arendada enda juhi- ja liidrioskusi.

Arenguprogrammi on oodatud varasema juhitöö kogemusega keskastmejuhid ning väiksemate ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi tänapäevaste juhtimispõhimõtete osas, analüüsida oma senist juhtimispraktikat, saada uusi ideid ja tööriistu oma meeskonna juhtimiseks, arendada enda juhi- ja liidrioskusi.

 

TREENER: Mihkel Pärjamäe

Mihkel on Invicta asutaja ja juhtimistreener aastast 1991.Mihkel on töötanud osakonna juhatajana, asedirektorina, tegevdirektorina, juhatuse esimehena ja juhatuse liikmena erinevates organisatsioonides. Ta on olnud ettevõtte nõukogu esimees ning hetkel on Invicta juhtimistreener.

 

Mentorid: Ahto Orav ja Andres Pukspuu

 

Arenguprogramm koosneb:

 • kahest juhtimistreeningu moodulist (kokku 5 aktiivõppevormis koolituspäeva, kogumahus 40 AT)
 • iseseisvast tööst juhtimistreeningute vahelisel perioodil (kogumaht 180 AT), sh. koostööd mentoriga õpitu praktikasse viimisel (5,3 AT ulatuses)

Arenguprogrammi kogumaht:  220,3 AT

Arenguprogrammi moodulid ja ajakava:

 • 3.-5. veebruar 2020 juhtimistreeningu 1. osa (3 päeva) 
 • veebruar – sügis 2020 iseseisev töö,  sh mentori tugi
 • 22.-23. september 2020 juhtimistreeningu 2. osa (2 päeva)

Arenguprogrammi moodulite lühitutvustus:

I moodul: juhtimistreening „Eduka juhtimise põhimõtted, 1. osa“

Kestus: 3 päeva (24 AT) auditoorset tööd

 

Treeningu läbimisel on osaleja:

 • teadvustanud juhi rolli, juhtimise peamisi funktsioone ja juhi positsioonile asumisel kerkivaid probleeme, õppinud neid probleeme lahendama;
 • õppinud, kuidas ellu viia peamisi juhioskusi (planeerimist, organiseerimist, kontrollimist, liidri rolli täitmist ja motiveerimist);
 • õppinud kindlaks tegema ja lahendama oma töötajate probleeme, värbama ja valima inimesi tööle, töötajate tööd hindama ja nende koolitust planeerima;
 • õppinud saavutama tulemusi teiste inimeste kaudu neile ülesannete delegeerimise, nende motiveerimise, hea suhtlemise ja tõhusa otsuste tegemise abil;
 • koostanud tegevusplaani efektiivsuse arendamiseks oma juhitöös;
 • õppinud hindama iseenda rolli meeskonnas ja hindama meeskonna arendamise vajadusi.

 

Põhiteemad:

 • Juhi rolli teadvustamine. Sihikindel areng juhina. Kuidas saavutada edu?
 • Juhtimiskaasuste lahendamine
 • Juhi suhtlemisoskuste arendamine
 • Inimeste probleemide efektiivsem lahendamine
 • Motivatsioon – mis motiveerib meeskonda, mis motiveerib juhti?
 • Meeskonnatöö arendamine 
 • Juht kui liider. Liidrivõimete arendamine
 • Kuidas leida parimaid töötajaid?
 • Planeerimine ja eesmärkide püstitamine
 • Organiseerimine, prioriteetide seadmine, delegeerimine
 • Kontrollimine ja tagasiside andmine. Kuidas kritiseerida ja tunnustada?
 • Soovitused isiklikuks arenguks juhina.

 

II moodul: iseseisev töö – õpitu elluviimine, töö isikliku arengu- ja tegevusplaaniga, koostöö mentoriga

 • Juhtimistreeningu 1. ja 2. osa vahelisel perioodil viib osaleja õpitut ellu, saab uusi kogemusi ning analüüsib oma arengut juhina. Sellel perioodil on programmis osalejal võimalik kasutada personaalset arengutuge – juhtimiskogemusega mentorit (kuni 4 kohtumist, a´ 60 min).

 

III moodul: juhtimistreening „Eduka juhtimise põhimõtted, 2. osa“

Kestus: 2 päeva (16 AT) auditoorset tööd

 

Treeningu läbimisel on osaleja:

 • arendanud oma eneseväljendus- ja esinemisoskust;
 • leidnud võimalusi aja efektiivsemaks kasutamiseks ja koosolekute paremaks korraldamiseks;
 • tutvunud praktiliste organisatsiooni analüüsi meetoditega;
 • õppinud läbi viima juhtimisvestlusi;
 • õppinud ellu viima muutusi ja uuendusi organisatsioonis;
 • analüüsinud ja arendanud isikliku juhtimisstiili;
 • koostanud isikliku arenguplaani.

 

Põhiteemad:

 • Juhi eneseväljendusoskus. Praktilised soovitused
 • Aja juhtimine. Peamised takistused aja efektiivsel kasutamisel. Aja leidmise tehnikad
 • Efektiivse koosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine
 • Muutuste ja uuenduste elluviimine. Juhised praktilise plaani koostamiseks
 • Visualiseerimise tehnika
 • Kindla juhtimisstiili arendamine ja oma meeskonnale sobiva juhtimisstiili kasutamine
 • Juhtimisvestluste läbiviimine
 • Emotsionaalse intelligentsuse arendamine

 

Arenguprogrammi moodulites kasutatavad meetodid:

Arenguprogrammi moodulid on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Arenguprogramm sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, iseseisev töö, töö juhtimisalaste artiklitega, isikliku arengu- ja tegevusplaani plaani koostamine ning sellega töötamine, mentorlus.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg:

 • 3.-5. veebruar 2020 juhtimistreeningu 1. osa 
 • veebruar – sügis 2020 iseseisev töö,  sh mentori tugi
 • 22.-23. september 2020 juhtimistreeningu 2. osa (2 päeva)

 

Koolitused toimuvad: Invicta koolituskeskus  (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: Arenguprogrammi osalemistasu on 2080.00 € + km

Maksumus sisaldab: arenguprogrammis osalemist, koolitusmaterjale e-koolituskeskkonnas, toitlustust 1. ja 3. moodulis (kohvipausid, lõuna).

Osalejale, kes on arenguprogrammi läbinud täismahus, koostanud endale isikliku arengu- ja tegevusplaani ning viinud selle ellu vähemalt 50% ulatuses, väljastame programmi läbimist kinnitava tunnistuse.

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon