Kliendi rahulolu kasvatamine
04 aprill
kuni
05 aprill

Sihtgrupiks on ettevõtted, kes on sattunud suurenenud (uuenenud) konkurentsisituatsiooni ja suured organisatsioonid, kus äriüksustel on sageli vastukäivad eesmärgid.
Ametikoha mõttes on sihtgrupp väikese ettevõtte juhid ja suurema ettevõtte teenindus- , müügi- ja kvaliteedijuhid.

TREENER: Katrin Tamsar

3004KatrinTamsar250x140 Katrin on Invicta juhtimistreener aastast 2014.

Katrinil on teenindus- ja müügiprotsesside juhtimise kogemus erinevates organisatsioonides (sh. If Kindlustus, Eesti Energia). Ta on nõustanud ettevõtteid teeninduskvaliteedi arenduse ja juhtimise teemadel ligi 20 aastat.

 

Tagasiside Katrini koolitustele: Väga hea ja kasulik, sellise ajaga selline sisu edasi anda on hea tulemus; Vajalik koolitus igale juhile; Väga praktiline ja hea ajakasutusega.

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse eesmärk on näidata, kuidas alustada teenindusprotsessi efektiivistamist nii, et kliendirahulolu seejuures kasvaks ja organisatsiooni üldine hoiak muutuks kliendikeskseks.

Koolituse tulemusena teate …

… kuidas kaardistada kliendi teekonda

… mida teie kliendid eriti väärtustavad

… kuidas kujundada oma organisatsiooni teenindusprotsessi nii, et jõuda suurepärase teeninduseni.

… kuidas ja keda, lisaks teenindustiimile, eesmärgistada kliendisuunaliste mõõdikutega.

… Koostanud endale Isikliku Arenguplaani õpitu elluviimiseks peale koolitust.

KOOLITUSE PROGRAMM

Organisatsiooni eesmärgid

Minu personaalsed eesmärgid
Kellest nende täitmine veel sõltub?
Sise- ja välisklient

Teie kliendid

Kliendi teekonna kaardistus
Kliendi ootused erinevates teekonna punktides
Kliendi ootuste täitmine – keda ja kuidas eesmärgistada?

Teie kliendilubadus

Kliendilubaduse väljatöötamine
Selle täitmise tagamine erinevates kokkupuutepunktides

Kokkuvõte

Tagasisidering
Isikliku Arenguplaani koostamine õpitu elluviimiseks peale koolitust

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12
Koolituse kestus: 0,5 päeva (10.00-13.00)

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Arengukava, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd ja individuaalsed ülesanded koos tagasisidega, ajurünnak, arutelud, Isikliku Arenguplaani koostamine.
• 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega elust enesest.

Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid.

SOOVITUSINDEKS

9,67 (5 osalenu hinnang 10-palli süsteemis)

TOIMUMISE KOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinnas Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15)
Maksumus: 165 EUR + km

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

Sissejuhatus juhtimisse
Eduka juhtimise põhimõtted 1. osa

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon