Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö (koolitus tellimisel)
01 august
kuni
31 august

ETTEVÕTTESISENE KOOLITUS. TOIMUMISAEG KOKKULEPPEL.

Koolitusele on oodatud meeskonnad, kes soovivad koos areneda, saavutada suurema ühtekuuluvustunde, muutuda tulemuslikumaks ning parandada koostööd.

TAGASISIDE OSALEJATELT 

“Meeskonna ühtne tunne kasvas”

“Räägiti probleemidest, millega puutun kokku igapäevaselt”

“See on kindlasti võimalus enda ja oma meeskonna kohta midagi uut õppida. Sain ka palju mõtlemisainet selleks, kuidas iseennast rohkem arendada.”

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID 

Koolituse tulemusena on osaleja:
 

 • teadvustanud eduka meeskonnatöö aluseks olevad hoiakud ja väärtused;
 • määratlenud tulemusliku koostöö kriteeriumid;
 • analüüsinud rolle, mida koostöös võetakse;
 • analüüsinud oma käitumist erinevates koostöösituatsioonides;
 • õppinud märkama „komistuskive“ omavahelisel suhtlemisel;
 • harjutanud selget eneseväljendust ja kuulamist; 
 • harjutanud konstruktiivse ja positiivse tagasiside andmist ja vastuvõtmist,  
 • õppinud meeskonnaliikmeid paremini tundma ja avatumalt suhtlema.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Eesmärgid ja ootused

Tutvumisharjutus

Meeskond ja meeskondlikkus

Meeskonna roll eesmärkide saavutamisel

Meeskonna ja grupi erinevused

Meeskonna arenguetapid

Hea meeskonna tunnused

Ühise edutunde kriteeriumi määratlemine

Konsensuse mõiste

Meeskondlik mõtteviis ja hoiakud

 

Tulemuslik koostöö

Miks on vaja koostööd teha

Koostööd toetavad põhimõtted

Koostööreeglites kokkuleppimine

Väärtused meeskonnas

Millised väärtused on meie jaoks tähtsad

Ootused üksteisele

Olulistest väärtustest juhindumine

Erinevuste mõistmine ja neile reageerimine

Erinevate vaatenurkade väärtuslikkus koostöös

”Komistuskivid” koostöös ja nendest hoidumine

Koostöö “kümme käsku”

Meeskonna mikrokliima 

Grupidünaamika ja mikrokliima kujunemine

Usalduse ehitamine

Tagasiside tähtsus

Tagasiside arengutegurina

Konstruktiivne kriitika

Tagasisidele reageerimine

Mis võib minna valesti

 

Meeskonna häälestamine tulemuslikule tegutsemisele 

Sisemine motivatsioon ja seda käivitavad tegurid

Tunnustamine

 

Meeskondlik probleemide lahendamine

Lahenduskeskne lähenemine

Erinevad vaatenurgad 

 

Meeskonna hindamine 

Meie meeskonna tunnused

Koostöö efektiivsemaks muutmise võimalused

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: kuni 16 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (17 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

       Kodutöö maht: 2 ak/h

 

„Rätsepatöö“

Iga organisatsioon ja meeskond on unikaalne, nagu tema arenguvajadusedki. Seetõttu on kõik meie meeskonnakoolitused unikaalsed ja koostatud just konkreetsele meeskonnale.

Kui teil on soov läbi viia praktiline, huvitav ja tulemuslik meeskonnakoolitus – olgu teemaks koostöö parandamine, motivatsiooni tõstmine, probleemide lahendamine või muu teie jaoks oluline teema – siis võtke meiega julgesti ühendust.  

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Tegevusplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 16 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele. 
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Meeskonnale “Enese- ja stressijuhtimine”  või “Suhtlemise meistriklass”

 

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö (koolitus tellimisel)
01 august
kuni
31 august

ETTEVÕTTESISENE KOOLITUS. TOIMUMISAEG KOKKULEPPEL.

Koolitusele on oodatud meeskonnad, kes soovivad koos areneda, saavutada suurema ühtekuuluvustunde, muutuda tulemuslikumaks ning parandada koostööd.

TAGASISIDE OSALEJATELT 

“Meeskonna ühtne tunne kasvas”

“Räägiti probleemidest, millega puutun kokku igapäevaselt”

“See on kindlasti võimalus enda ja oma meeskonna kohta midagi uut õppida. Sain ka palju mõtlemisainet selleks, kuidas iseennast rohkem arendada.”

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID 

Koolituse tulemusena on osaleja:
 

 • teadvustanud eduka meeskonnatöö aluseks olevad hoiakud ja väärtused;
 • määratlenud tulemusliku koostöö kriteeriumid;
 • analüüsinud rolle, mida koostöös võetakse;
 • analüüsinud oma käitumist erinevates koostöösituatsioonides;
 • õppinud märkama „komistuskive“ omavahelisel suhtlemisel;
 • harjutanud selget eneseväljendust ja kuulamist; 
 • harjutanud konstruktiivse ja positiivse tagasiside andmist ja vastuvõtmist,  
 • õppinud meeskonnaliikmeid paremini tundma ja avatumalt suhtlema.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus

Eesmärgid ja ootused

Tutvumisharjutus

Meeskond ja meeskondlikkus

Meeskonna roll eesmärkide saavutamisel

Meeskonna ja grupi erinevused

Meeskonna arenguetapid

Hea meeskonna tunnused

Ühise edutunde kriteeriumi määratlemine

Konsensuse mõiste

Meeskondlik mõtteviis ja hoiakud

 

Tulemuslik koostöö

Miks on vaja koostööd teha

Koostööd toetavad põhimõtted

Koostööreeglites kokkuleppimine

Väärtused meeskonnas

Millised väärtused on meie jaoks tähtsad

Ootused üksteisele

Olulistest väärtustest juhindumine

Erinevuste mõistmine ja neile reageerimine

Erinevate vaatenurkade väärtuslikkus koostöös

”Komistuskivid” koostöös ja nendest hoidumine

Koostöö “kümme käsku”

Meeskonna mikrokliima 

Grupidünaamika ja mikrokliima kujunemine

Usalduse ehitamine

Tagasiside tähtsus

Tagasiside arengutegurina

Konstruktiivne kriitika

Tagasisidele reageerimine

Mis võib minna valesti

 

Meeskonna häälestamine tulemuslikule tegutsemisele 

Sisemine motivatsioon ja seda käivitavad tegurid

Tunnustamine

 

Meeskondlik probleemide lahendamine

Lahenduskeskne lähenemine

Erinevad vaatenurgad 

 

Meeskonna hindamine 

Meie meeskonna tunnused

Koostöö efektiivsemaks muutmise võimalused

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: kuni 16 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (17 ak/h)

       Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 15 ak/h

       Kodutöö maht: 2 ak/h

 

„Rätsepatöö“

Iga organisatsioon ja meeskond on unikaalne, nagu tema arenguvajadusedki. Seetõttu on kõik meie meeskonnakoolitused unikaalsed ja koostatud just konkreetsele meeskonnale.

Kui teil on soov läbi viia praktiline, huvitav ja tulemuslik meeskonnakoolitus – olgu teemaks koostöö parandamine, motivatsiooni tõstmine, probleemide lahendamine või muu teie jaoks oluline teema – siis võtke meiega julgesti ühendust.  

Osaleja, kes vormistab koolituse lõpuks Isikliku Tegevusplaani, saab koolituse läbimist tõendava tunnistuse.

 

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Invicta koolitused on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 16 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:
• 25-30% treeneripoolsed lühiloengud suurema “pildi” andmiseks, seoste loomiseks teooria ja praktiliste tegevuste vahele. 
• 70-75% praktilisi aktiivõppe meetodeid, sh: grupitööd ja arutelud; individuaalsed ülesanded ja testid; erinevate intelligentsuste kasutamine; aju erinevate osade ergastamine; tajude dubleerimise kasutamine; osalejate aktiveerimise meetodid; eluliste näidete põhjal uute teadmiste ja oskuste kinnistamine; videotreening koos tagasisidega; Isikliku Arenguplaani koostamine uute teadmiste ja praktiliste oskuste elluviimiseks peale treeningut.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Käesolevat koolitus viime läbi ettevõttesisese koolitusena teile sobival ajal ja kohas. 

Täpselt teie arenguvajadustele sobiv programm (sh. maht, teemad, rõhuasetused, eel- ja järeltegevused jne) sünnib koostöös teiega.  

 

 

Täiendkoolituse õppekava rühm: Juhtimine ja haldus

 

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Meeskonnale “Enese- ja stressijuhtimine”  või “Suhtlemise meistriklass”

 

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon