Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine
17 juuni
kuni
17 juuni

Koolitusele on oodatud juhid, kes on asunud uut meeskonda juhtima või looma. Samuti juhid, kes soovivad kujundada oma praegusest meeskonnast hästi koostoimivat ning tulemuste saavutamisele pühendunud meeskonda.

Invicta on Eesti Töötukassa koolitusaardi koostööpartner.

 

Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused (liitumised, lahkumised, uued rollid ja ülesanded vmt) ja kes soovivad olla selles protsessis oma meeskonnale paremad juhid – liidrid.  

See koolitus sobib Sulle, kui soovid oma meeskonnast kujundada tugevat, tasakaalus ning hästi koostööd tegevat meeskonda. Lisaks meeskonna kujundamise, motiveerimise ja juhtimise oskusele saad sellel koolitusel häid mõtteid enesearendamiseks.      

 

TREENER: Jüri Kriisemann

Jüri on Invicta treener 2015. aastast.

Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Muuhulgas on ta olnud ametis müügijuhina ettevõttes AA SAT Professional, valdkonnajuhina Eesti Telekomis ning  tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo. Aastatel 1997-2014 on Jüril olnud erinevad  juhipositsioonid ettevõttes EMT AS. Täna töötab Jüri juhatajana sihtasutuses Tallinna Teletorn ning tegutseb ka kootsina (coach).

Jüri on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Treener oli positiivne ja andis kõigile võimaluse arvamuse avaldamiseks; Treenerit oli kerge jälgida, ta hoidis huvi üleval; Väga hea suhtleja ja avatud inimene

TAGASISIDE OSALEJATELT

Jane “Suurepärane koolitaja ja elulised näited. Rõõm, et inimesed on avatult nõus jagama turvalises keskkonnas oma meeskonnaga seotud teemasid ja murekohti. Huvitavad grupitööd ja meeldis leader-manager definitsioonide erinevus.”

Klaus “Sõnastas minu jaoks tähtsaimad elemendid meeskondade dünaamikas. Praktilised rakendamised vajavad endal järelemõtlemist, defineerimist.”

Soovitus index: 9,38

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • teab, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • teab, kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

KOOLITUSE PROGRAMM

Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis

Kuulamine ja mõistmine

Avatus, ausus ja positiivsus

Koostöö lahenduste leidmiseks

Austus, austamine

Mõistmine, mitte hukkamõistmine

 

Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades

Kahe inimese omavaheline suhtlemine

Inimese ja grupi vaheline suhtlemine

Gruppidevaheline suhtlemine

 

Usaldus

Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.

Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?

Usalduse kahanemine. Mida teha?

Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)

 

Grupp või meeskond

Mille poolest need omavahel erinevad?

Grupile omased omadused ja käitumised

Efektiivse meeskonna tunnused

Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid

 

Meeskonna arenguetapid

                Meeskonna areng ja dünaamika

1) Loomine

2) Vastandumine

3) Täpsustamine

4) Teostamine

                Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile

 

Meeskonnarollid

Belbini meeskonnarollid

Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal

Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine

Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.

Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused

 

Kokkuvõte, lõpp.

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h)

Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 8 ak/h

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 17. juuni (10.00-17.15)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 430€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis”

“Probleemide lahendamine ja otsustamine”

“Eestvedamine – juhist liidriks”

“Sissejuhatus juhtimisse”

“Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)”

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine
17 juuni
kuni
17 juuni

Koolitusele on oodatud juhid, kes on asunud uut meeskonda juhtima või looma. Samuti juhid, kes soovivad kujundada oma praegusest meeskonnast hästi koostoimivat ning tulemuste saavutamisele pühendunud meeskonda.

Invicta on Eesti Töötukassa koolitusaardi koostööpartner.

 

Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused (liitumised, lahkumised, uued rollid ja ülesanded vmt) ja kes soovivad olla selles protsessis oma meeskonnale paremad juhid – liidrid.  

See koolitus sobib Sulle, kui soovid oma meeskonnast kujundada tugevat, tasakaalus ning hästi koostööd tegevat meeskonda. Lisaks meeskonna kujundamise, motiveerimise ja juhtimise oskusele saad sellel koolitusel häid mõtteid enesearendamiseks.      

 

TREENER: Jüri Kriisemann

Jüri on Invicta treener 2015. aastast.

Jüril on väga mitmekülgne kogemustepagas juhina töötamisest. Muuhulgas on ta olnud ametis müügijuhina ettevõttes AA SAT Professional, valdkonnajuhina Eesti Telekomis ning  tootejuhina Moskvas ettevõttes ZAO Sonic Duo. Aastatel 1997-2014 on Jüril olnud erinevad  juhipositsioonid ettevõttes EMT AS. Täna töötab Jüri juhatajana sihtasutuses Tallinna Teletorn ning tegutseb ka kootsina (coach).

Jüri on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Treener oli positiivne ja andis kõigile võimaluse arvamuse avaldamiseks; Treenerit oli kerge jälgida, ta hoidis huvi üleval; Väga hea suhtleja ja avatud inimene

TAGASISIDE OSALEJATELT

Jane “Suurepärane koolitaja ja elulised näited. Rõõm, et inimesed on avatult nõus jagama turvalises keskkonnas oma meeskonnaga seotud teemasid ja murekohti. Huvitavad grupitööd ja meeldis leader-manager definitsioonide erinevus.”

Klaus “Sõnastas minu jaoks tähtsaimad elemendid meeskondade dünaamikas. Praktilised rakendamised vajavad endal järelemõtlemist, defineerimist.”

Soovitus index: 9,38

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • teab, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • teab, kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

KOOLITUSE PROGRAMM

Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis

Kuulamine ja mõistmine

Avatus, ausus ja positiivsus

Koostöö lahenduste leidmiseks

Austus, austamine

Mõistmine, mitte hukkamõistmine

 

Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades

Kahe inimese omavaheline suhtlemine

Inimese ja grupi vaheline suhtlemine

Gruppidevaheline suhtlemine

 

Usaldus

Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.

Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?

Usalduse kahanemine. Mida teha?

Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)

 

Grupp või meeskond

Mille poolest need omavahel erinevad?

Grupile omased omadused ja käitumised

Efektiivse meeskonna tunnused

Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid

 

Meeskonna arenguetapid

                Meeskonna areng ja dünaamika

1) Loomine

2) Vastandumine

3) Täpsustamine

4) Teostamine

                Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile

 

Meeskonnarollid

Belbini meeskonnarollid

Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal

Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine

Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.

Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused

 

Kokkuvõte, lõpp.

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse  kogumaht: 1 päev (8 ak/h)

Sellest auditoorse ja praktilise töö maht: 8 ak/h

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 17. juuni (10.00-17.15)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 430€ +km

Sisaldab: osalemist 1-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame):

Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis”

“Probleemide lahendamine ja otsustamine”

“Eestvedamine – juhist liidriks”

“Sissejuhatus juhtimisse”

“Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)”

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon