Müügitehnikad
02 veebruar
kuni
02 veebruar

Koolitusele on oodatud töötajad, kelle igapäevatöö üheks osaks on klientidele toodete, teenuste või ideede müümine – seda kas otsese aktiivse müügiga või teenindusprotsessi ühe osana (müüjad, kliendihaldurid, konsultandid, teenindajad jm).

SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud töötajad, kelle igapäevatöö üheks osaks on klientidele toodete, teenuste või ideede müümine – seda kas otsese aktiivse müügiga või teenindusprotsessi ühe osana (müüjad, kliendihaldurid, konsultandid, teenindajad jm).
Koolitus sobib nii algajatele müügiinimestele kui ka neile, kellel juba mõningased müügiteadmised ja -kogemused olemas on, kuid kes tunnetavad, et edukamaks saamiseks tasuks veel teadmisi juurde ammutada ning müügitehnikaid harjutada.

KOOLITUSE TULEMUSENA

on osaleja mõistnud, mis teeb müügist ikkagi müügi ja mis on tema rollid selles protsessis ning õppinud ja harjutanud …

 •  süsteemipäraselt, samas loominguliselt läbi viima müügiprotsessi,
 • looma kliendiga hea kontakti ja usaldusliku suhte,
 • välja selgitama kliendi vajadused ja kliendile need selgelt teadvustama,
 • mõjusalt ja kliendikeskselt tutvustama oma pakutavaid tooteid ja teenuseid,
 • ostusignaalide äratundmist ja nendele reageerimist,
 • efektiivselt müügivastupanuga tegelema,
 • kasutama müügi lõpetamise tehnikaid.

KOOLITUSPROGRAMM

Sissejuhatus
Tutvumine  ja koolituse eesmärkide ülerääkimine
Icebreaker

Professionaalse müügitegevuse olemus
Tõelise professionaali tunnused
Õiged hoiakud edu eeldusena
Müüja põhirollid

Suhtlemisoskuse komponendid
Sõnad, hääl, kehakeel ja nende koosmõju
Vaikus ja selle oskuslik kasutamine kliendi mõjutamisel

Müügivestluse ülesehitus
Tootekeskne ja kliendikeskne müük
Müügivestluse etapid, nende järjestus ja olulisus

Eeltöö enne kontakti
Töö iseendaga – eesmärgid, motivatsioon, häälestus
Aja mõistlik planeerimine
Kellele müüa, kellele mitte
Kliendi vastuväideteks ettevalmistumine

Kontakti loomine
Erinevate inimestega hea kontakti saavutamine
Kokkuleppimata helistamine
Positiivse kontakti loomine kohtumisel

Ostja müügiprotsessis
Potentsiaalse ostja vajadused
Ostule väärtuse omistamine

Kliendi vajaduste väljaselgitamine
Küsimuste oskuslik kasutamine
Efektiivne kuulamine

Toote tutvustamine
Toote omadused ja eelised
Toote kasulikkuse väljatoomine
Kliendi ostuvalmisoleku kompamine

Hinnast rääkimine
Kellega, millal ja kuidas hinnast rääkida
Hinna pehmendamise meetodid

Müügivastupanu
Vastuväidete esitamise põhjused
Võimalused vastuväiteid ennetada
Vastuväidete käsitlemise tõhusad tehnikad

Müügitehingu lukustamine (Closing)
Ostusignaalide märkamine ja neile reageerimine
Nõustumise saavutamise erinevad tehnikad
Mida teha eitava vastuse korral

Suhete hoidmine pärast müüki
Müügijärgsed kohustuslikud tegevused
Lisamüükide võimaluste leidmine ja kliendisuhete tihendamine

Kokkuvõte
Treeneri poolne kokkuvõte arenguprogrammist
Isikliku Arenguplaani koostamine järgmiseks paariks kuuks

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus kuni 15 osalejat
Koolituse kestus 2 päeva (kell 10.00-17.00).

Invicta koolitustes on oluline koht praktikal – toimuvad mitmed rühmatööd ja arutelud, tehakse rollimänge ja analüüsitakse neid. Praktilised ülesanded võimaldavad saadud teadmiste rakendamist katsetada nn ohutus keskkonnas kogemustega treeneri juhendamisel. Lisaväärtuse annavad sellele koolitusele videoharjutused ja õppefilmid. Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid, samuti koostab ta endale koolituse lõpuks Isikliku Arengupaani, millele tuginedes ennast koolitusjärgselt edasi arendad.

TREENER

Koolituse viib läbi Lilian Saage.

TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

Koolitus toimub Tallinn Seaport Hotellis, Uus-Sadama 23, Tallinn. Seminariruum Flint.

Osalemistasu on 440 EUR + km.

“Müügitehnikad” toimub 2.-3.02.2016

Registreeru koolitusele

  Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

  E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

  Kontakttelefon (nõutud)

  Maksja

  E-posti (kellele saata arve)

  Aadress

  Telefon

  Müügitehnikad
  02 veebruar
  kuni
  02 veebruar

  Koolitusele on oodatud töötajad, kelle igapäevatöö üheks osaks on klientidele toodete, teenuste või ideede müümine – seda kas otsese aktiivse müügiga või teenindusprotsessi ühe osana (müüjad, kliendihaldurid, konsultandid, teenindajad jm).

  SIHTGRUPP

  Koolitusele on oodatud töötajad, kelle igapäevatöö üheks osaks on klientidele toodete, teenuste või ideede müümine – seda kas otsese aktiivse müügiga või teenindusprotsessi ühe osana (müüjad, kliendihaldurid, konsultandid, teenindajad jm).
  Koolitus sobib nii algajatele müügiinimestele kui ka neile, kellel juba mõningased müügiteadmised ja -kogemused olemas on, kuid kes tunnetavad, et edukamaks saamiseks tasuks veel teadmisi juurde ammutada ning müügitehnikaid harjutada.

  KOOLITUSE TULEMUSENA

  on osaleja mõistnud, mis teeb müügist ikkagi müügi ja mis on tema rollid selles protsessis ning õppinud ja harjutanud …

  •  süsteemipäraselt, samas loominguliselt läbi viima müügiprotsessi,
  • looma kliendiga hea kontakti ja usaldusliku suhte,
  • välja selgitama kliendi vajadused ja kliendile need selgelt teadvustama,
  • mõjusalt ja kliendikeskselt tutvustama oma pakutavaid tooteid ja teenuseid,
  • ostusignaalide äratundmist ja nendele reageerimist,
  • efektiivselt müügivastupanuga tegelema,
  • kasutama müügi lõpetamise tehnikaid.

  KOOLITUSPROGRAMM

  Sissejuhatus
  Tutvumine  ja koolituse eesmärkide ülerääkimine
  Icebreaker

  Professionaalse müügitegevuse olemus
  Tõelise professionaali tunnused
  Õiged hoiakud edu eeldusena
  Müüja põhirollid

  Suhtlemisoskuse komponendid
  Sõnad, hääl, kehakeel ja nende koosmõju
  Vaikus ja selle oskuslik kasutamine kliendi mõjutamisel

  Müügivestluse ülesehitus
  Tootekeskne ja kliendikeskne müük
  Müügivestluse etapid, nende järjestus ja olulisus

  Eeltöö enne kontakti
  Töö iseendaga – eesmärgid, motivatsioon, häälestus
  Aja mõistlik planeerimine
  Kellele müüa, kellele mitte
  Kliendi vastuväideteks ettevalmistumine

  Kontakti loomine
  Erinevate inimestega hea kontakti saavutamine
  Kokkuleppimata helistamine
  Positiivse kontakti loomine kohtumisel

  Ostja müügiprotsessis
  Potentsiaalse ostja vajadused
  Ostule väärtuse omistamine

  Kliendi vajaduste väljaselgitamine
  Küsimuste oskuslik kasutamine
  Efektiivne kuulamine

  Toote tutvustamine
  Toote omadused ja eelised
  Toote kasulikkuse väljatoomine
  Kliendi ostuvalmisoleku kompamine

  Hinnast rääkimine
  Kellega, millal ja kuidas hinnast rääkida
  Hinna pehmendamise meetodid

  Müügivastupanu
  Vastuväidete esitamise põhjused
  Võimalused vastuväiteid ennetada
  Vastuväidete käsitlemise tõhusad tehnikad

  Müügitehingu lukustamine (Closing)
  Ostusignaalide märkamine ja neile reageerimine
  Nõustumise saavutamise erinevad tehnikad
  Mida teha eitava vastuse korral

  Suhete hoidmine pärast müüki
  Müügijärgsed kohustuslikud tegevused
  Lisamüükide võimaluste leidmine ja kliendisuhete tihendamine

  Kokkuvõte
  Treeneri poolne kokkuvõte arenguprogrammist
  Isikliku Arenguplaani koostamine järgmiseks paariks kuuks

  KOOLITUSE VORM

  Grupi suurus kuni 15 osalejat
  Koolituse kestus 2 päeva (kell 10.00-17.00).

  Invicta koolitustes on oluline koht praktikal – toimuvad mitmed rühmatööd ja arutelud, tehakse rollimänge ja analüüsitakse neid. Praktilised ülesanded võimaldavad saadud teadmiste rakendamist katsetada nn ohutus keskkonnas kogemustega treeneri juhendamisel. Lisaväärtuse annavad sellele koolitusele videoharjutused ja õppefilmid. Iga osaleja saab koolituselt kaasa kirjalikud materjalid, samuti koostab ta endale koolituse lõpuks Isikliku Arengupaani, millele tuginedes ennast koolitusjärgselt edasi arendad.

  TREENER

  Koolituse viib läbi Lilian Saage.

  TOIMUMISKOHT JA MAKSUMUS

  Koolitus toimub Tallinn Seaport Hotellis, Uus-Sadama 23, Tallinn. Seminariruum Flint.

  Osalemistasu on 440 EUR + km.

  “Müügitehnikad” toimub 2.-3.02.2016

  Registreeru koolitusele

   Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

   E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

   Kontakttelefon (nõutud)

   Maksja

   E-posti (kellele saata arve)

   Aadress

   Telefon