Probleemide lahendamine ja otsustamine
14 mai
kuni
15 mai

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

TREENER: Urmo Vallner 

Urmo on Invicta treener 2002. aastast.

Urmo on erinevatel juhtivatel ametikohtadel töötanud üle 20 aasta. Tema juhtimisalane kogemustepagas on väga lai. Muuhulgas on ta ametis olnud Tallinna Kaubamaja AS finantsjuhi ja juhatuse liikmena, G4S finantsjuhina, ehitusfirma Koger&Partnerid AS nõukogu liikmena ning A-Selver AS juhatajana. 

Urmo on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Suurepärane koolitaja, teemaga väga hästi kursis, suurte kogemustega; Üks parimaid ja kaasahaaravamaid treenereid Eestis.KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse läbinud osaleja:

teab kuidas kirjeldada probleemi, selle olemust, ulatust ja mõju

teab kuidas koguda ja tõlgendada informatsiooni, mis on vajalik probleemi lahendamiseks

teab kuidas hinnata võimalusi otsuste tegemiseks

teab kuidas planeerida, jälgida ja üle vaadata otsuste rakendamist ja nendest teavitamist

 


KOOLITUSE PROGRAMM

 • Probleemide märkamise, defineerimise, uurimise ja analüüsimise viisid
 • Eesmärkide püstitamine seoses probleemiga
 • Ajurünnak, probleemi lahendamise ja loova mõtlemise tehnikad

 

 • Andmete ja info vaheline erinevus
 • Keskmise ja koondstatistika leidmise ja kasutamise põhitõed
 • Rühmitatud andmete ja tabelite koostamine ja kasutamine
 • Graafikute ja diagrammide tõlgendamine
 • Kvalitatiivse info indekseerimise, võrdlemise ja struktureerimise meetodid

 

 • Kuidas hinnata valikuvõimalusi
 • Adekvaatse ja asjakohase info olulisus efektiivse otsustamise seisukohast
 • Konkreetse otsuse seisukohast asjakohase info tuvastamine
 • Otsustamistehnikad

 

 • Lihtsate planeerimistehnikate kasutamine – tegevuskavad, Gantti diagrammid
 • Juhtumi efektiivne esitamine – see tähendab faktide ja tõendusmaterjali, mitte pelgalt arvamuste esitamine
 • Kontrolli- ja analüüsitehnikad probleemi lahendamise tegevuste tulemuse hindamiseks

 

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (15 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

“Probleemide lahendamine ja otsustamine” on juhtide kvalifikatsioonikoolituse moodul. Osaledes kvalifikatsioonikoolituse kõigis neljas moodulis ja vormistades kõik nõuetele vastavavad praktilised tööd, väljastatakse osalejale Insitute of Leadership and Management (ILM) poolt rahvusvaheline kutsetunnistus juhtimises.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 14.-15. mai (2 koolituspäeva)

Koht: Kreutzwald Hotel (Endla 23, Tallinn), ruum Kreutzwaldi raamatukogusaal

Maksumus: 550 EUR + km

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Probleemide lahendamine ja otsustamine
14 mai
kuni
15 mai

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

TREENER: Urmo Vallner 

Urmo on Invicta treener 2002. aastast.

Urmo on erinevatel juhtivatel ametikohtadel töötanud üle 20 aasta. Tema juhtimisalane kogemustepagas on väga lai. Muuhulgas on ta ametis olnud Tallinna Kaubamaja AS finantsjuhi ja juhatuse liikmena, G4S finantsjuhina, ehitusfirma Koger&Partnerid AS nõukogu liikmena ning A-Selver AS juhatajana. 

Urmo on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Suurepärane koolitaja, teemaga väga hästi kursis, suurte kogemustega; Üks parimaid ja kaasahaaravamaid treenereid Eestis.KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse läbinud osaleja:

teab kuidas kirjeldada probleemi, selle olemust, ulatust ja mõju

teab kuidas koguda ja tõlgendada informatsiooni, mis on vajalik probleemi lahendamiseks

teab kuidas hinnata võimalusi otsuste tegemiseks

teab kuidas planeerida, jälgida ja üle vaadata otsuste rakendamist ja nendest teavitamist

 


KOOLITUSE PROGRAMM

 • Probleemide märkamise, defineerimise, uurimise ja analüüsimise viisid
 • Eesmärkide püstitamine seoses probleemiga
 • Ajurünnak, probleemi lahendamise ja loova mõtlemise tehnikad

 

 • Andmete ja info vaheline erinevus
 • Keskmise ja koondstatistika leidmise ja kasutamise põhitõed
 • Rühmitatud andmete ja tabelite koostamine ja kasutamine
 • Graafikute ja diagrammide tõlgendamine
 • Kvalitatiivse info indekseerimise, võrdlemise ja struktureerimise meetodid

 

 • Kuidas hinnata valikuvõimalusi
 • Adekvaatse ja asjakohase info olulisus efektiivse otsustamise seisukohast
 • Konkreetse otsuse seisukohast asjakohase info tuvastamine
 • Otsustamistehnikad

 

 • Lihtsate planeerimistehnikate kasutamine – tegevuskavad, Gantti diagrammid
 • Juhtumi efektiivne esitamine – see tähendab faktide ja tõendusmaterjali, mitte pelgalt arvamuste esitamine
 • Kontrolli- ja analüüsitehnikad probleemi lahendamise tegevuste tulemuse hindamiseks

 

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (15 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

“Probleemide lahendamine ja otsustamine” on juhtide kvalifikatsioonikoolituse moodul. Osaledes kvalifikatsioonikoolituse kõigis neljas moodulis ja vormistades kõik nõuetele vastavavad praktilised tööd, väljastatakse osalejale Insitute of Leadership and Management (ILM) poolt rahvusvaheline kutsetunnistus juhtimises.

 

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 14.-15. mai (2 koolituspäeva)

Koht: Kreutzwald Hotel (Endla 23, Tallinn), ruum Kreutzwaldi raamatukogusaal

Maksumus: 550 EUR + km

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon