Probleemide lahendamine ja otsustamine
26 mai
kuni
27 mai

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada spetsiaalseid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös efektiivsemalt probleeme tuvastada ja lahendada.

 

TREENER: Ahto Orav

Ahto on Invicta juhtimistreener aastast 2004.

Ahto on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja Tartu Ülikooli ärijuhtimise erialal (MBA).

Ahto on töötanud AS Eesti Telefonis (Elion Ettevõtted AS-s) erinevate funktsioonide juhina. Aastatel 2001-2004 oli Ahto Teleteenused allüksuse direktor ja Elion Ettevõtted AS juhatuse liige,  samuti ka AS Telefonipood (AS Elion Esindus) nõukogu esimees. Enne seda töötas ta klienditalituse direktorina, turundustalituse direktorina ja eraturgude talituse direktorina. 2005. aastast töötab Ahto AS Audentes juhatuse esimehena.

Ahtol on väga head praktilised kogemused nii inimeste, protsesside kui ressursside juhtimise osas. Praktikust treenerina oskab ta oma juhitöökogemusi väga hästi siduda kaasaegsete juhtimismeetoditega, tuua õpetlikke näiteid elust enesest ja siduda need koolitustel osalejate igapäevatööga.

Ahto koolitab ja konsulteerib teemadel: Organisatsiooni strateegiline juhtimine; Inimeste juhtimine; Meeskonna loomine, juhtimine ja motiveerimine; Personali

 valik ja värbamine; Muutuste juhtimine; Ajajuhtimine; Väärtuste juhtimine ja hindamine; Tulemuslik koosolekute juhtimine ja läbiviimine; Eesmärkide seadmine; Tagasiside andmine jt.

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT

Daniil: “Olen väga rahul koolitusega ja väga meeldis. Soovitasin kolleegidele ka osaleda tulevikus. Oli väga kasulik minu jaoks ja hakkasin vaatama probleemide peale teise nurga alt ja hakkasin aru saama kuidas probleemid lahendada, mis on probleem ja kus kohast alustada.”

Ergo: “Koolitus täitis minu eesmärgid, sest pani mõtlema olemasolevatele probleemidele ning nende sõnastamisele. Loodetavasti saavad probleemid ka tulevikus sedasi lahendatud.”

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
 • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
 • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
 • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus. Mis on probleem?

Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.

Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?

Miks probleemid tekivad?

Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:

Sisemised tegurid

Välised tegurid

Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele

 

Probleemi „lahtimuukimine“

Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?

Probleemide tuvastamise etapid.

Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.

Praktiline tööriist juhile: 6WH

 

Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine

Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise

Faktid vs arvamused – milline info on oluline?

Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus

Info töötlemine ja tõlgendamine.

Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt

Millal, mida ja kuidas kasutada?

 

Probleemile lahenduste leidmine

Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?

Võimalikud takistused probleemi lahendamisel

Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?

Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.

Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

 

Otsustamine

Kuidas inimesed otsuseid teevad?

Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.

Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine

Parima valiku osas otsuse tegemine

Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?

Valikukriteeriumid ja -meetodid

Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?

 

Otsuste elluviimine

Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine

Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?

Inimeste informeerimine

Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan

Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid

Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?

 

Kokkuvõte

Tagasisideankeedid, tunnistused

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (16 ak/h) auditoorset tööd ja 13 ak/h iseseisvat tööd (kodutöö)

 

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 26.-27. mai (10.00-17.15)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 690€ +km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

“Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis”

“Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine”

“Eestvedamine – juhist liidriks”

“Sissejuhatus juhtimisse”

“Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)”

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Probleemide lahendamine ja otsustamine
26 mai
kuni
27 mai

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada spetsiaalseid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös efektiivsemalt probleeme tuvastada ja lahendada.

 

TREENER: Ahto Orav

Ahto on Invicta juhtimistreener aastast 2004.

Ahto on lõpetanud Eesti Põllumajandusülikooli diplomiinsenerina ja Tartu Ülikooli ärijuhtimise erialal (MBA).

Ahto on töötanud AS Eesti Telefonis (Elion Ettevõtted AS-s) erinevate funktsioonide juhina. Aastatel 2001-2004 oli Ahto Teleteenused allüksuse direktor ja Elion Ettevõtted AS juhatuse liige,  samuti ka AS Telefonipood (AS Elion Esindus) nõukogu esimees. Enne seda töötas ta klienditalituse direktorina, turundustalituse direktorina ja eraturgude talituse direktorina. 2005. aastast töötab Ahto AS Audentes juhatuse esimehena.

Ahtol on väga head praktilised kogemused nii inimeste, protsesside kui ressursside juhtimise osas. Praktikust treenerina oskab ta oma juhitöökogemusi väga hästi siduda kaasaegsete juhtimismeetoditega, tuua õpetlikke näiteid elust enesest ja siduda need koolitustel osalejate igapäevatööga.

Ahto koolitab ja konsulteerib teemadel: Organisatsiooni strateegiline juhtimine; Inimeste juhtimine; Meeskonna loomine, juhtimine ja motiveerimine; Personali

 valik ja värbamine; Muutuste juhtimine; Ajajuhtimine; Väärtuste juhtimine ja hindamine; Tulemuslik koosolekute juhtimine ja läbiviimine; Eesmärkide seadmine; Tagasiside andmine jt.

 

 

TAGASISIDE OSALEJATELT

Daniil: “Olen väga rahul koolitusega ja väga meeldis. Soovitasin kolleegidele ka osaleda tulevikus. Oli väga kasulik minu jaoks ja hakkasin vaatama probleemide peale teise nurga alt ja hakkasin aru saama kuidas probleemid lahendada, mis on probleem ja kus kohast alustada.”

Ergo: “Koolitus täitis minu eesmärgid, sest pani mõtlema olemasolevatele probleemidele ning nende sõnastamisele. Loodetavasti saavad probleemid ka tulevikus sedasi lahendatud.”

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
 • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
 • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
 • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus. Mis on probleem?

Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.

Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?

Miks probleemid tekivad?

Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:

Sisemised tegurid

Välised tegurid

Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele

 

Probleemi „lahtimuukimine“

Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?

Probleemide tuvastamise etapid.

Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.

Praktiline tööriist juhile: 6WH

 

Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine

Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise

Faktid vs arvamused – milline info on oluline?

Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus

Info töötlemine ja tõlgendamine.

Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt

Millal, mida ja kuidas kasutada?

 

Probleemile lahenduste leidmine

Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?

Võimalikud takistused probleemi lahendamisel

Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?

Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.

Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

 

Otsustamine

Kuidas inimesed otsuseid teevad?

Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.

Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine

Parima valiku osas otsuse tegemine

Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?

Valikukriteeriumid ja -meetodid

Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?

 

Otsuste elluviimine

Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine

Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?

Inimeste informeerimine

Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan

Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid

Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?

 

Kokkuvõte

Tagasisideankeedid, tunnistused

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kogumaht: 2 päeva (16 ak/h) auditoorset tööd ja 13 ak/h iseseisvat tööd (kodutöö)

 

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

 

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 26.-27. mai (10.00-17.15)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 690€ +km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

JÄTKUKOOLITUSED (soovitame)

“Muudatused ja innovatsioon organisatsioonis”

“Tulemuslik meeskond ja selle juhtimine”

“Eestvedamine – juhist liidriks”

“Sissejuhatus juhtimisse”

“Meeskondlik mõtteviis ja tulemuslik koostöö / Ühised väärtused ja koostöö meeskonnas (meeskonnale)”

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

Loe annulleerimistingimusi

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon