Probleemide lahendamine ja otsustamine
24 september
kuni
25 september

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada spetsiaalseid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös efektiivsemalt probleeme tuvastada ja lahendada.

 

TREENER: Ago Tiiman

Ago on Invicta juhtimistreener aastast 2005.

Agol on juhitöö ja läbirääkimiskogemusi üle 24 aasta, seda nii era- kui riigisektoris, nii Eestis kui kaugemal. Ta on olnud EV delegatsiooni liige Eesti-Vene riiklikel läbirääkimistel, võtnud Välisministeeriumi nõunikuna osa Eesti-Vene ja Eesti-Euroopa Liidu suhete arendamise tööst, töötanud Kaubandus-Tööstuskoja euronõunikuna, olnud Logistika- ja Transiidi Assotsiatsiooni tegevjuht jne. Täna töötab Ago AS DBT suhtekorralduse osakonna juhina.

Ago on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

 

Tagasiside Ago koolitustele: Väga asjatundlik koolitaja ja praktiline koolitus; Sisukalt, huvitavalt ning kaasavalt läbiviidud koolitus; Paljude eluliste näidetega koolitus; Meeldisid praktilised näited, treeneri kogemused; Saan omandatud teadmisi koheselt töösse rakendada; Huvitav kuulata, kuna teooriat täiustasid treeneri praktilised kogemused.

 

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
 • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
 • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
 • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus. Mis on probleem?

Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.

Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?

Miks probleemid tekivad?

Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:

Sisemised tegurid

Välised tegurid

Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele

 

Probleemi „lahtimuukimine“

Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?

Probleemide tuvastamise etapid.

Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.

Praktiline tööriist juhile: 6WH

 

Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine

Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise

Faktid vs arvamused – milline info on oluline?

Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus

Info töötlemine ja tõlgendamine.

Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt

Millal, mida ja kuidas kasutada?

 

Probleemile lahenduste leidmine

Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?

Võimalikud takistused probleemi lahendamisel

Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?

Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.

Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

 

Otsustamine

Kuidas inimesed otsuseid teevad?

Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.

Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine

Parima valiku osas otsuse tegemine

Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?

Valikukriteeriumid ja -meetodid

Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?

 

Otsuste elluviimine

Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine

Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?

Inimeste informeerimine

Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan

Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid

Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?

 

Kokkuvõte

Tagasisideankeedid, tunnistused

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kogumaht: 1,5 päeva (12 ak/h) auditoorset tööd ja 13 ak/h iseseisvat tööd (kodutöö)

 

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 24. september (10.00-17.00), 25. september ( 09.30- 13.15)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 510€ +km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

 

Loe annulleerimistingimusi

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Probleemide lahendamine ja otsustamine
24 september
kuni
25 september

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

Kui Sa soovid, et Sinu töölaual (ega peas!) ei oleks pidevalt mõnda lahendamata probleemi, mis Sinu või su meeskonna tegevusplaanid segi pöörab, siis kõige parem asi, mida Sina teha saad, on õppida probleeme märkama ja lahendama. Teades, kuidas seda teha ja keda kaasata, võid saavutada üllatavalt häid tulemusi.

 

KOOLITUSE SIHTGRUPP

Koolitusele on oodatud kõik juhid, sh esmatasandijuhid, keskastmejuhid, projektijuhid, valdkonnajuhid ja ka tippspetsialistid, kes soovivad omandada spetsiaalseid tehnikaid ja tööriistu, mis aitavad neil oma töös efektiivsemalt probleeme tuvastada ja lahendada.

 

TREENER: Ago Tiiman

Ago on Invicta juhtimistreener aastast 2005.

Agol on juhitöö ja läbirääkimiskogemusi üle 24 aasta, seda nii era- kui riigisektoris, nii Eestis kui kaugemal. Ta on olnud EV delegatsiooni liige Eesti-Vene riiklikel läbirääkimistel, võtnud Välisministeeriumi nõunikuna osa Eesti-Vene ja Eesti-Euroopa Liidu suhete arendamise tööst, töötanud Kaubandus-Tööstuskoja euronõunikuna, olnud Logistika- ja Transiidi Assotsiatsiooni tegevjuht jne. Täna töötab Ago AS DBT suhtekorralduse osakonna juhina.

Ago on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

 

Tagasiside Ago koolitustele: Väga asjatundlik koolitaja ja praktiline koolitus; Sisukalt, huvitavalt ning kaasavalt läbiviidud koolitus; Paljude eluliste näidetega koolitus; Meeldisid praktilised näited, treeneri kogemused; Saan omandatud teadmisi koheselt töösse rakendada; Huvitav kuulata, kuna teooriat täiustasid treeneri praktilised kogemused.

 

 

 

KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
 • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
 • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
 • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus. Mis on probleem?

Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.

Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?

Miks probleemid tekivad?

Probleemide tekkimise tüüpilisemad tegurid:

Sisemised tegurid

Välised tegurid

Probleemide võimalikud mõjud organisatsioonile, meeskonnale, inimesele

 

Probleemi „lahtimuukimine“

Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?

Probleemide tuvastamise etapid.

Võtmeküsimused probleemi määratlemisel. Õigete küsimuste esitamine.

Praktiline tööriist juhile: 6WH

 

Probleemi kaardistamine, informatsiooni hankimine

Informatsiooni kogumine, tagamaks õige probleemiga tegelemise

Faktid vs arvamused – milline info on oluline?

Andmete allikad, nende tüübid. Info ja andmete usaldusväärsus

Info töötlemine ja tõlgendamine.

Praktilised tööriistad juhile, sh kontroll-leht, histogramm, Pareto kaart, 5 miksi meetod jt

Millal, mida ja kuidas kasutada?

 

Probleemile lahenduste leidmine

Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi?

Võimalikud takistused probleemi lahendamisel

Valikuvõimalused ja kuidas valikuid luua?

Praktilised tööriistad juhile: Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid (ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused) jt.

Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

 

Otsustamine

Kuidas inimesed otsuseid teevad?

Emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine.

Kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine

Parima valiku osas otsuse tegemine

Kui valikuid on kaks? Kui neid on rohkem?

Valikukriteeriumid ja -meetodid

Valiku põhjendamine ja miks see oluline on?

 

Otsuste elluviimine

Otsuse rakendamine ja selle teatavakstegemine

Otsuse elluviimise tegevuskava koostamine – mis on oluline?

Inimeste informeerimine

Tegevus- ja kommunikatsiooniplaan

Praktilised tööriistad juhile: Planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad ning meetodid

Monitoorimine ja ülevaatamine – mida ja kuidas?

 

Kokkuvõte

Tagasisideankeedid, tunnistused

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Koolituse kogumaht: 1,5 päeva (12 ak/h) auditoorset tööd ja 13 ak/h iseseisvat tööd (kodutöö)

 

Koolitus sisaldab kodust tööd ja treeneri tagasisidet sellele.

Osalejale, kes läbib koolituse, koostab isikliku arenguplaani ja esitab kodutöö, mida hinnatakse treeneri poolt ja milele osaleja saab tagasiside, väljastame tunnistuse. Osaleja, kes kodutööd ei esita, saab koolitusel osalemist kinnitava tõendi.

 

KOOLITUSE LÄBIVIIMISE MEETODID

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.
Käesolev koolitus sisaldab:

 • 75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
 • 25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

TOIMUMISE AEG, KOHT JA MAKSUMUS

Aeg: 24. september (10.00-17.00), 25. september ( 09.30- 13.15)

Koht: Invicta koolituskeskus (Peterburi tee 2, Tallinn)

Maksumus: 510€ +km

Sisaldab: osalemist 2-päevasel koolitusel, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale ja toitlustust (kohvipausid, lõuna).

 

Invicta on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. 

 

Loe annulleerimistingimusi

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon