Probleemide lahendamine ja otsustamine
kuni

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

Uus aeg sügisel 2018!

 

TREENER: Urmo Vallner 

Urmo on Invicta treener 2002. aastast.

Urmo on erinevatel juhtivatel ametikohtadel töötanud üle 20 aasta. Tema juhtimisalane kogemustepagas on väga lai. Muuhulgas on ta ametis olnud Tallinna Kaubamaja AS finantsjuhi ja juhatuse liikmena, G4S finantsjuhina, ehitusfirma Koger&Partnerid AS nõukogu liikmena ning A-Selver AS juhatajana. 

Urmo on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Suurepärane koolitaja, teemaga väga hästi kursis, suurte kogemustega; Üks parimaid ja kaasahaaravamaid treenereid Eestis.

 


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
 • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
 • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
 • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus. Mis on probleem?

Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.

Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?

 

 

Probleemi „lahtimuukimine“

Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?

Probleemi tuvastamise 4 etappi:

 1. Probleemi kirjeldamine
 2. Info kogumine, tõlgendamine
 3. Võimaluste hindamine
 4. Otsuste elluviimise planeerimine, monitoorimine, ülevaatamine

Tutvustatav tööriist: 6WH

 

 

Probleemi kaardistamine

Võtmeküsimused probleemi määratlemisel – õigete küsimuste esitamine.

Informatsiooni hankimine. Faktid vs arvamused – milline info on oluline? Info töötlemine ja tõlgendamine.

Probleemi kaardistamise (uurimise) meetodid ja tööriistad. Millal, mida ja kuidas kasutada?

Tutvustatavad tööriistad: Kontroll-leht, histogramm, punktidiagramm, Pareto kaart (80% – 20% printsiip), põhjus-tagajärg („kalaluu“) pritsiip, voodiagramm, on-ei ole meetod, 5 miksi meetod

 

 

Probleemile lahenduste leidmine

Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi (kolleege, meeskonnaliikmeid …)?

Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid. Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

Tutvustatavad tööriistad: loomingulised meetodid: ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused

 

 

Otsustamine

Kuidas inimesed otsuseid teevad? Mida silmas pidada? Mis on õige?

(emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine, kumba poolt endas uskuda ehk mis on õige otsustamisel – kas emotsioon, kõhutunne, kogemused või faktidele põhinev info; kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine jne)

Tutvustatavad tööriistad: hindamine või kaalumise meetod; paarisvõrdlus, hindamiskriteeriumid

 

 

Otsuste elluviimine

Levinumad planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad / vahendid.

Monioorimine ja ülevaatamine – millal ja miks?

Tutvustatavad tööriistad:Gantti graafik; loend, sidusrühmade kaart, kommunikatsiooniplaan

 

 

Kokkuvõte, lõpp

 

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (15 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

“Probleemide lahendamine ja otsustamine” on juhtide kvalifikatsioonikoolituse moodul. Osaledes kvalifikatsioonikoolituse kõigis neljas moodulis ja vormistades kõik nõuetele vastavavad praktilised tööd, väljastatakse osalejale Insitute of Leadership and Management (ILM) poolt rahvusvaheline kutsetunnistus juhtimises.

 

 

MAKSUMUS

Üks moodul: 550 EUR + km

Kogu koolitusprogramm: 1780 EUR + km

 

 

Loe annulleerimistingimusi

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon

Probleemide lahendamine ja otsustamine
kuni

Koolitusele on oodatud juhid ja spetsialistid, kes soovivad omandada efektiivseid tehnikaid probleemide lahendamiseks ja parimate otsuste tegemiseks.

Uus aeg sügisel 2018!

 

TREENER: Urmo Vallner 

Urmo on Invicta treener 2002. aastast.

Urmo on erinevatel juhtivatel ametikohtadel töötanud üle 20 aasta. Tema juhtimisalane kogemustepagas on väga lai. Muuhulgas on ta ametis olnud Tallinna Kaubamaja AS finantsjuhi ja juhatuse liikmena, G4S finantsjuhina, ehitusfirma Koger&Partnerid AS nõukogu liikmena ning A-Selver AS juhatajana. 

Urmo on läbinud Institute of Leadership & Management (ILM) poolt tunnustatud Master Trainer Certificate Workshop’i.

Tagasiside treenerile: Suurepärane koolitaja, teemaga väga hästi kursis, suurte kogemustega; Üks parimaid ja kaasahaaravamaid treenereid Eestis.

 


KOOLITUSE EESMÄRGID

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, miks probleemid tekivad ja oskad neid paremini tuvastada;
 • tunneb probleemide „lahtimuukimise“ (algpõhjusteni jõudmise) meetodeid ja oskab nende põhjuseid kaardistada;
 • tunneb probleemide lahendamiseks vajalikke tehnikaid, meetodeid ja tööriistu;
 • teab, kuidas teha probleemi lahendamiseks parimaid otsuseid ja neid otsuseid ellu viia;
 • on saanud häid ning praktilisi soovitusi probleemidega tegelemiseks.

 


KOOLITUSE PROGRAMM

Sissejuhatus. Mis on probleem?

Räägime lahti ja defineerime, mis on probleem.

Milliseid probleeme tuleb meil tööl kõige sagedamini lahendada? Miks probleemid tekivad?

 

 

Probleemi „lahtimuukimine“

Kuidas saada selgust probleemi algpõhjusest ja miks selle teadasaamine on oluline?

Probleemi tuvastamise 4 etappi:

 1. Probleemi kirjeldamine
 2. Info kogumine, tõlgendamine
 3. Võimaluste hindamine
 4. Otsuste elluviimise planeerimine, monitoorimine, ülevaatamine

Tutvustatav tööriist: 6WH

 

 

Probleemi kaardistamine

Võtmeküsimused probleemi määratlemisel – õigete küsimuste esitamine.

Informatsiooni hankimine. Faktid vs arvamused – milline info on oluline? Info töötlemine ja tõlgendamine.

Probleemi kaardistamise (uurimise) meetodid ja tööriistad. Millal, mida ja kuidas kasutada?

Tutvustatavad tööriistad: Kontroll-leht, histogramm, punktidiagramm, Pareto kaart (80% – 20% printsiip), põhjus-tagajärg („kalaluu“) pritsiip, voodiagramm, on-ei ole meetod, 5 miksi meetod

 

 

Probleemile lahenduste leidmine

Kas ja milliseid probleeme saab üksi lahendada? Millal tuleks kaasata teisi (kolleege, meeskonnaliikmeid …)?

Probleemide lahendamise meetodid. Loogilised ja loomingulised meetodid. Milline meetod sobib minu probleemile lahenduse leidmiseks kõige paremini? Muud töötavad võimalused?

Tutvustatavad tööriistad: loomingulised meetodid: ajurünnak, 6 mõttemütsi, provokatiivsed tegevused

 

 

Otsustamine

Kuidas inimesed otsuseid teevad? Mida silmas pidada? Mis on õige?

(emotsiooni pealt otsustamine vs põhjalikum uurimine, kumba poolt endas uskuda ehk mis on õige otsustamisel – kas emotsioon, kõhutunne, kogemused või faktidele põhinev info; kiire otsustamine vs kaalutletud otsustamine jne)

Tutvustatavad tööriistad: hindamine või kaalumise meetod; paarisvõrdlus, hindamiskriteeriumid

 

 

Otsuste elluviimine

Levinumad planeerimise ja elluviimise jälgimise tööriistad / vahendid.

Monioorimine ja ülevaatamine – millal ja miks?

Tutvustatavad tööriistad:Gantti graafik; loend, sidusrühmade kaart, kommunikatsiooniplaan

 

 

Kokkuvõte, lõpp

 

 

 

KOOLITUSE VORM

Grupi suurus: 12 osalejat

Auditoorse töö maht: 2 päeva (15 ak/h)

Iseseisva töö maht: kuni 4 ak/h, millele lisandub hinnatava praktilise töö maht kuni 1500 sõna ulatuses.

“Probleemide lahendamine ja otsustamine” on juhtide kvalifikatsioonikoolituse moodul. Osaledes kvalifikatsioonikoolituse kõigis neljas moodulis ja vormistades kõik nõuetele vastavavad praktilised tööd, väljastatakse osalejale Insitute of Leadership and Management (ILM) poolt rahvusvaheline kutsetunnistus juhtimises.

 

 

MAKSUMUS

Üks moodul: 550 EUR + km

Kogu koolitusprogramm: 1780 EUR + km

 

 

Loe annulleerimistingimusi

 

Registreeru koolitusele

Ees- ja perekonnanimi (nõutud)

Isikukood (nõutud)

E-post (kellele saata kutse) (nõutud)

Kontakttelefon (nõutud)

Maksja

E-posti (kellele saata arve)

Aadress

Telefon